Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona 50/1976 Zb.

 

Žiadosť Reming Consult, a.s. o vydanie stavebného povolenia pre

Stavbu „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“

Stavebné objekty:
SO 53-35-21 Preložka napájacieho vedenia DPMŽ
SO 53-38-14C Trolejové vedenie DPMŽ – dočasná úprava
SO 53-38-14D Trolejové vedenie DPMŽ – definitívny stavENVIROPORTAL EIA
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zsr-dostavba-zriadovacej-stanice-zilina-teplicka-nadvazujucej-infrastr
ENVIROPORTAL EIA
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zsr-dostavba-zriadovacej-stanice-zilina-teplicka-nadvazujucej-zeleznic

Zverejnené: 23.12.2019