Všeobecné informácie o doprave v Žilinskom kraji

Dopravná sústava Žilinského kraja pozostáva zo systémov cestnej, železničnej, leteckej a kombinovanej dopravy. Vzájomné prepojenie jednotlivých dopravných úsekov je na európskej úrovni koordinované formou multimodálnych koridorov.

Územie kraja je spojené s okolím dopravnou sieťou, v ktorej zaujíma významné miesto cestná a železničná sieť. Územím kraja prechádzajú dôležité medzinárodné cestné ťahy: E50 Česko – Žilina – Košice – Ukrajina, E75 (sever – juhozápad) Poľsko – Čadca – Žilina – Maďarsko – Rakúsko, E77 Poľsko – Trstená – Dolný Kubín – Šahy– Maďarsko, E442 Česko – Makov – Bytča – Žilina s pripojením na E50 a E75. Cez kraj vedie aj diaľničná sieť, ktorej ďalšie úseky sú stále vo výstavbe. Dobudovanie diaľničnej siete pomôže SR napojiť sa na medzinárodné koridory.

Poloha Žilinského kraja je významná aj pre železničnú dopravu. Je tu priame spojenie na Poľsko železnicou cez Čadcu na Zwardoň a z Čiech cez Čadcu a Žilinu v smere na Košice alebo Bratislavu.

Regionálny charakter majú železnice Čadca – Makov na Kysuciach, Žilina – Rajec a Kraľovany – Trstená na Orave. Centrálnym uzlom je Žilina s novou zriaďovacou stanicou Teplička nad Váhom.

Na pravidelnej verejnej preprave osôb na území kraja sa podieľajú verejná autobusová doprava a železničná osobná doprava. Pravidelná autobusová doprava vykonávaná podnikmi SAD Žilina, a.s. a ARRIVA Liorbus, a.s. zabezpečuje plošnú obsluhu územia.

Podniky SAD zabezpečujú mestskú hromadnú dopravu v týchto mestách: Čadca, Kysucké Nové Mesto, Martin, Vrútky, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín. V meste Žilina mestskú autobusovú dopravu zabezpečuje Dopravný podnik mesta Žilina, prevádzkujúci trolejbusovú a autobusovú dopravu.

 

zväčšiť obrázokV blízkosti Žiliny sa vybudovalo regionálne letisko v obci Dolný Hričov, ktoré má štatút verejného medzinárodného letiska. Pomáha rozvoju medzinárodných stykov aj vnútroštátnemu obchodu. V súčasnej dobe je prevádzkovateľom letiska Žilina – Dolný Hričov akciová spoločnosť Letisko Žilina.

Žilinská univerzita, ako užívateľ letiska, na letisku prostredníctvom Katedry leteckej dopravy vychováva absolventov určených pre výkon prevádzkových, technických a ekonomických funkcií v oblasti civilného letectva a vykonáva tu pilotný výcvik obchodných pilotov.

Letisko Žilina – Dolný Hričov využívajú slovenskí a zahraniční leteckí prevádzkovatelia v nepravidelnej leteckej doprave pre potreby regiónu. Letisko ďalej slúži lietadlám a vrtuľníkom leteckej záchrannej služby, Policajného zboru SR, vojenského letectva a športových lietadiel SNA-u.