Správa ciest ŽSK a závody

Správu a údržbu ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji zabezpečuje od 1.1.2008 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, ktorej súčasťou sú jednotlivé závody.

Zriaďovacia listina Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja (účinná od 1.7.2012)

Organizačná schéma SC ŽSK (účinná od 1.8.2018)

Rozbor hospodárenia SC ŽSK (výročné správy)

Krajská dispečersko - spravodajská služba v období zimnej údržby - tel.: 041/5643772

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.05.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky