Správa ciest ŽSK a závody

Správu a údržbu ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji zabezpečuje od 1.1.2008 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, ktorej súčasťou sú jednotlivé závody.

Zriaďovacia listina Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja (účinná od 1.7.2012)

Krajská dispečersko - spravodajská služba v období zimnej údržby - tel.: 041/5643772

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky