Špeciálny stavebný úrad - oznámenia

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina- Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ na stavebné objekty: 

SO 53-38-07E Úprava mestskej komunikácie Kysucká a nadväzujúcich komunikácií – trolejové vedenie DPMŽ – dočasná úprava
SO 53-38-07F Úprava mestskej komunikácie Kysucká a nadväzujúcich komunikácií – trolejové vedenie DPMŽ – definitívny stav

Zverejnené: dátum: 16.11.2018.

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.11.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky