Špeciálny stavebný úrad - oznámenia

 

Oznámenie o odvolaní voči stavebnému povoleniu Žilinského samosprávneho kraja č. 06473/2018/OD (verejná vyhláška + odvolanie)
„ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina- Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ na stavebné objekty:
SO 53-38-07E Úprava mestskej komunikácie Kysucká a nadväzujúcich komunikácií – trolejové vedenie DPMŽ – dočasná úprava
SO 53-38-07F Úprava mestskej komunikácie Kysucká a nadväzujúcich komunikácií – trolejové vedenie DPMŽ – definitívny stav

Zverejnené: dátum: 25.1.2019 v aktualitách