Sieť pozemných komunikácií

Cestná sieť - charakteristika a rozdelenie

cesty pre motorové vozidlá, cesty I., II.,III., triedy, miestne a účelové komunikácie podľa zákona č.135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, STN 73 6100

Podľa charakteru premávky sa cestné komunikácie delia na:

 • diaľnice,
 • rýchlostné cesty,
 • cesty I. triedy,
 • cesty II. triedy,
 • cesty III. triedy,


Zdroj: Slovenská správa ciest

Podľa dopravného významu sa cestné komunikácie delia na:

 • cesty s neobmedzeným prístupom (C),
 • cestné komunikácie s obmedzeným prístupom:
  - diaľnice (D),
  - rýchlostné cesty (R)
Základné údaje o žilinskom kraji
rozloha územia (km2) 6 788
obyvateľstvo 695 874
krajské mesto Žilina
Cestná sieť (km)
Základné údaje o cestnej sieti Žilinského kraja
diaľnice 66,803
diaľničné privádzače 2,554
dĺžka ciest 1 958,983
cesty I. triedy 511,955
cesty II. triedy 326,208
cesty III. triedy 1 120,820
dĺžka ciest a diaľnic 2 028,340
cesty pre motorové vozidlá 0
medzinárodné cesty "E" (uvažované peáže) 292,553
medzinárodné trasy "TEM" 215,029
koridory "TINA" 235,528
Hustota cestnej siete
km/tis. km2 0,299
km/tis. obyvateľov 2,915
Plocha: Diaľnice a diaľničné privádzače (m2) 1 597 968
Cesty I. triedy 5 184 354
Cesty II. triedy 2 547 082
Cesty III. triedy 7 211 279
Cesty spolu 14 942 715
Diaľnice a cesty spolu 16 540 683

Údaje o cestách a diaľniciach v správe štátu sú z evidencie CESTNEJ DATABANKY, SLOVENSKEJ SPRÁVY CIEST, so stavom siete cestných komunikácií k 01.01.2004.

Údaje o rozlohe územia a počte obyvateľov sú z WEB stránky Štatistického úradu Slovenskej republiky, stav v roku 2001.

Kraj - štatistika ŠPZ - mapy Okresy - štatistika
Žilinský kraj/VÚC BY Bytča
CA Čadca
DK Dolný Kubín
KNM Kysucké Nové Mesto
LM Liptovský Mikuláš
MT Martin
NO Námestovo
RK Ružomberok
TR Turčianske Teplice