Rok 2020

 

  • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o udelení dopravnej licencie dopravcovi SAD SLOVAKIA s.r.o., Sihelné 97, 029 46 Sihelné, na prevádzkovanie vnútroštátnej verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na autobusovej linke: 403504 Nitra - Prievidza - Žilina – Čadca – Turzovka.
    - termín pripomienkovania do 29.06.2020