Rok 2019

 

- 511460 Žilina – Bytča – Považská Bystrica
- 501462 Bytča – Plevník – Považská Bystrica
- 501469 Štiavnik – Považská Bystrica
- 501473 Kolárovice – Bytča – Považská Bystrica
- 511435 Žilina – Rajec – Prievidza – Bojnice
- 506413 Martin – Slovenské Pravno – Prievidza
- termín pripomienkovania je do 31.10.2019

- termín pripomienkovania do 27.10.2019

  • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o udelení/predĺžení dopravnej licencie dopravcovi SAD Prievidza a.s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza na prevádzkovanie pravidelnej vnútroštátnej prímestskej dopravy na autobusovej linke:
    - 307 406 Prievidza – Rajec – Žilina a späť
    - termín pripomienkovania do 15.10.2019
  • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci odňatia dopravnej licencie dopravcoviJozef ŽULKO - Autobusová doprava, Brezovica 330, 028 01 Brezovica, ktorý prevádzkuje pravidelnú autobusovú linku 510416 Suchá Hora - Brezovica - Námestovo/Ružomberok
    - termín pripomienkovania je do 30.09.2019

Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.12.2019

Sekcie