Rok 2018


    - termín pripomienkovania do 30.11.2018

- termín pripomienkovania do 22.07.2018

- termín pripomienkovania do 22.07.2018

- termín pripomienkovania je do 27.06.2018

- termín pripomienkovania je do 27.06.2018

- termín pripomienkovania je do 29.06.2018

- termín pripomienkovania je do 29.06.2018

- termín pripomienkovania do 22.02.2018