Rok 2017

  • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia dopravnej licencie dopravcovi  SLIVTOUR, s.r.o., Štefánikova 3537, 085 01 Bardejov, na prevádzkovanie pravidelnej autobusovej linky č. 701505 Bardejovské Kúpele – Bratislava.

    - termín pripomienkovania do 19.11.2017.
  • Žiadosť o stanovisko vydaniu povolenia pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu na linke Lešná, Lhotka nad Bečvou (CZ) - Korňa (SK) pre dopravcu: MFC BUS s.r.o. (SK). Príloha

    - termín pripomienkovania do 25.9.2017
  • Žiadosť o stanovisko k vydaniu povolenia pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu na linke Krakow (PL) – Budapest (H) pre dopravcu Turbotiger.Eu Sp. Z o.o. (PL).

    - termín pripomienkovania do 21. júna 2017.

-termín pripomienkovania je do 25. 06. 2017

  • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia dopravnej licencie na prevádzkovanie vnútroštátnych autobusových liniek: