Rok 2017

 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia dopravnej licencie dopravcovi  SLIVTOUR, s.r.o., Štefánikova 3537, 085 01 Bardejov, na prevádzkovanie pravidelnej autobusovej linky č. 701505 Bardejovské Kúpele – Bratislava.

  - termín pripomienkovania do 19.11.2017.
 • Žiadosť o stanovisko vydaniu povolenia pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu na linke Lešná, Lhotka nad Bečvou (CZ) - Korňa (SK) pre dopravcu: MFC BUS s.r.o. (SK). Príloha

  - termín pripomienkovania do 25.9.2017
 • Žiadosť o stanovisko k vydaniu povolenia pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu na linke Krakow (PL) – Budapest (H) pre dopravcu Turbotiger.Eu Sp. Z o.o. (PL).

  - termín pripomienkovania do 21. júna 2017.

-termín pripomienkovania je do 25. 06. 2017

 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu na linke Warszawa (PL) – Budapest (H), dopravcovi eurobus, a.s., Turbotiger. Eu Sp. Z o. o. (PL)

  - termín pripomienkovania je do 22. 05. 2017
 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci zmeny povolenia pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu na linke 807707 Praha (CZ) – Vyšné Nemecké (SK), dopravcu eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice

  - termín pripomienkovania je do 19. 03. 2017
 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci obnovy povolenia pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu na linke 702701 Snina (SK) – Praha (CZ), dopravcu SAD Humenné, a.s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné.
  - termín pripomienkovania je do 09. 03. 2017
 • Žiadosť o stanovisko k vydaniu povolenia pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu na linke Praha (CZ) – Košice (SK) pre dopravcu Felix Bus CEE North GmbH (A).
  - termín pripomienkovania do 23.1. 2017.