rok 2016

 

  • Žiadosť o stanovisko k vydaniu povolenia pre pravidelnú medzinárodnú dopravu na linke Košice (SK) – Düsseldorf (D), ktorú prevádzkuje dopravca eurobus, a.s..

    - termín pripomienkovania do 4. septembra 2016.
  • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci obnovy povolenia pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu na linke Košice (SK) – Roma (I), dopravcu eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice

    - termín pripomienkovania je do 01. 07. 2016
  • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia povolenia pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu dopravcovi Jozef Stolárik, Nižná Korňa 723, 023 31 Korňa, na vykonávanie medzinárodnej autobusovej dopravy na linke Třinec (CZ) – Turzovka (SK):

    - termín pripomienkovania je do 28. 04. 2016