Rok 2015

 

 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia dopravnej licencie na vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy na linke 102502 Bratislava – Sereď – Nitra – Levice – Dudince – Šahy a 102503 Bratislava – Nitra – Banská Bystrica – Lipt. Mikuláš/Brezno – Poprad – Vysoké Tatry dopravcovi AET s.r.o., Mužla 707, 943 52 Mužla.

  - termín pripomienkovania je do 01. 11. 2015

    - termín pripomienkovania je do 25. 10. 2015

 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia zmeny povolenia pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu dopravcovi Eurobus, a.s. na vykonávanie medzinárodnej autobusovej dopravy na linke 802842 Košice (SK) – Mannheim (D):

    - termín pripomienkovania je do 13. 09. 2015

 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci zmeny udelenej dopravnej licencie na vykonávanie pravidelnej vnútroštátnej autobusovej dopravy  na linke 609502 Lučenec – Zvolen – Prievidza/Rimavská Sobota – Hnúšťa – Brezno – Banská Bystrica – Žilina – Považská Bystrica – Trenčín – Piešťany dopravu SAD Lučenec, a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec.

  - termín pripomienkovania je do 12. 10. 2015
 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia povolenia pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu dopravcovi UNITRANZ – TECH, s.r.o. na vykonávanie medzinárodnej autobusovej dopravy na linke Ostrava (CZ) – Čadca (SK):

  - termín pripomienkovania je do 04. 09. 2015
 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia zmeny povolenia pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu dopravcovi SAD Lučenec, a.s. na vykonávanie medzinárodnej autobusovej dopravy na linke:


  - termín pripomienkovania je do 01. 09. 2015.

 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia zmeny povolenia pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu dopravcovi SAD Prešov, a.s. na vykonávanie medzinárodnej autobusovej dopravy na linke:


  - termín pripomienkovania je do 27. 08. 2015
 • Žiadosť o obnovenie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej pravidelnej autobusovej linky 811702 Michalovce – Liberec (CZ), ktorú prevádzkuje dopravca ARRIVA Michalovce, a.s.

  - termín pripomienkovania do 8. júla 2015.
 • Žiadosť o stanovisko k udeleniu povolenia pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu na linke Michalovce (SK) – Liberec (CZ), o ktorú požiadal dopravca Osnado, s.r.o., (CZ). 


  - termín pripomienkovania do  9. marca 2015.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky