Rok 2020

 • Oznam o pozastavení prevádzkovania pravidelných autobusových liniek komerčných  dopravcov, diaľkových i prímestských, a to z dôvodu prijatia krízových opatrení v SR v snahe zabrániť šíreniu nového korona vírusu:

   

  Zmena od 17.3.2020

  506 502                Martin - LM - Poprad – Prešov

  506 504                Martin -Prievidza – Trnava - Bratislava

  502 470                Turzovka – Čadca -KnM – Žilina

  502 471                Vysoká nad Kysucou -V. Kelčov –Turzovka –Čadca –Žilina

  507 427                Oravská Polhora  - Tvrdošín – Námestovo

  510 416                Suchá Hora – Ružomberok

  510 417                Suchá Hora - Trstená - Nižná -D. Kubín

  Zmena od 15.3.2020

  507 503                Námestovo - DK - Vrútky –Žilina

  507 510                Rabča –Námestovo -Lokca- Dolný Kubín- Žilina- Trenčín- Bratislava

  507 512                Námestovo - DK- Ružomberok -Banská Bystrica

  507 513                Oravská Polhora - Bratislava

  507 514                Rabča – Nitra

   

  Zmena od 13.3.2020

  510 513                Brezovica - Žilina 
 • Žiadosť o zmenu cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek, ktoré prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s., Košická 2, 010 65 Žilina.

- 504401 Žilina - Kys. Nové Mesto - Nová Bystrica - Vychylovka
- 506418 Žilina - Martin - Banská Bystrica.
- termín platnosti cestovných poriadkov od 8. marca 2020.

 • Žiadosť o zmenu cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek:

- 511406 Žilina - Stráňavy - Strečno
- 511410 Žilina - Terchová, Vrátna
- 511418 Žilina - Teplička - Kotrčiná Lúčka – Varín

- 511420 Žilina – Divina
- 511421 Žilina - Divina, Lúky
- 511423 Žilina - Dlhé Pole
- 511424 Žilina - Hôrky - Brezany - Ovčiarsko
- 511427 Žilina - Liet. Lúčka, cementáreň - Babkov

- 511430 Žilina - Rajecké Teplice – Rajec
- 511433 Žilina - Rajecké Teplice - Kamenná Poruba
- 511434 Žilina - R. Teplice - Zbýňov - Jasenové – Rajec
- 511436 Žilina - Rajecké Teplice - Rajec
- 511437 Žilina - Rajec – Čičmany
- 511439 Rajec - Ďurčiná

- 504405 Kysucké Nové Mesto – Povina
- 504406 Horný Vadičov- Kysucké Nové Mesto- Žilina
- 504408 Žilina – Snežnica

- 501462 Bytča – Plevník - Považská Bystrica
- 501466 Bytča -Hlboké nad Váhom
-
501478 Žilina -Veľké Rovné,
-
502408 Čadca - Oščadnica
- ktorú prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s., Košická 2, 010 65 Žilina.
- termín pripomienkovania do 23.2.2020
- Platnosť cestovných poriadkov je od 8. marca 2020.

- 503403 Dolný Kubín – Oravský Podzámok – Novoť
- 503404 Dolný Kubín – Lokca – Oravská Lesná
- 503407 Dolný Kubín – Dlhá nad Oravou – Nižná – Chlebnice
- 503410 Dolný Kubín – Medzibrodie nad Oravou – Pucov – Pokryváč
- 503412 Dolný Kubín – Revišné – Oravská Poruba – Istebné
- 503414 Zázrivá, Havrania – Kozinská – Dolina – Zázrivá, Ráztoky
- 503416 Dolný Kubín – Zázrivá, Biela – Zázrivá, Plešivá
- 503419 Istebné – Dolný Kubín – Oravský Podzámok – Námestovo
- 503420 Dolný Kubín – Lokca – Mútne, Duľov
- 507402 Námestovo – Or. Lesná – Nová Bystrica - Žilina
- 507403 Námestovo – Lokca – Novoť
- 507405 Námestovo – Rabča – Oravská Polhora
- 507407 Námestovo – Rabča – Sihelné
- 507408 Námestovo – Rabča – Rabčice
- 507409 Námestovo - Klin
- 507410 Námestovo – Tvrdošín – Trstená
- 507411 Námestovo – Tvrdošín – Nižná
- 507412 Námestovo - Bobrov
- 507413 Námestovo – Oravský Podzámok – Dolný Kubín – Kraľovany
- 507414 Námestovo – Lokca – Oravská Lesná
- 507415 Novoť – Zákamenné – Oravská Lesná
- 507416 Námestovo – Lokca – Lomná
- 507417 Námestovo – Beňadovo – Mútne, Duľov
- 507418 Námestovo – Oravské Veselé
- 507419 Námestovo – Mútne
- 507420 Námestovo – Námestovo, Brehy – Námestovo, PUNCH – Námestovo, ZVT
- 510402 Trstená – Námestovo/Nižná – Dolný Kubín – Kraľovany/Terchová – Martin – Žilina
- 510410 Trstená – Námestovo/Nižná – Dolný Kubín – Ružomberok

Región Liptov:         
- 505414 L. Mikuláš – Beňadiková – Uh. Ves – Podtureň – L. Hrádok
- 505415 L. Mikuláš – Beňadiková – Podtureň – Uhorská Ves -  Lipt. Ján
- 505437 L. Hrádok – K. Lehota – Hybe - Východná 505438 L. Mikuláš – Podtúreň – L. Hrádok – Kráľova Lehota – Hybe – Východná

- termín pripomienkovania do 24. 02. 2020
- termín platnosti CP od 08. 03. 2020

- 503402 Dolný Kubín – Ružomberok – Banská Bystrica – Zvole
- 503403 Dolný Kubín – Oravský Podzámok – Novoť
- 503404 Dolný Kubín – Lokca – Oravská Lesná
- 503405 Dolný Kubín – Oravský Podzámok – Vaňovka
- 503406 Dolný Kubín – Nižná – Trstená
- 503407 Dolný Kubín – Dlhá nad Oravou – Nižná – Chlebnice
- 503408 Dolný Kubín – Oravský Podzámok – Pribiš
- 503410 Dolný Kubín – Medzibrodie nad Oravou – Pucov – Pokryváč
- 503411 Oravský Podzámok – Dolný Kubín – Malatiná
- 503412 Dolný Kubín – Revišné – Oravská Poruba – Istebné
- 503413 Oravský Podzámok – Dolný Kubín – Istebné – Párnica – Žaškov
- 503414 Zázrivá, Havrania – Kozinská – Dolina – Zázrivá, Ráztoky
- 503416 Dolný Kubín – Zázrivá, Biela – Zázrivá, Plešivá
- 503418 Jasenová – Dolný Kubín – Veličná, Revišné – Istebné
- 503419 Istebné – Dolný Kubín – Oravský Podzámok – Námestovo
- 503420 Dolný Kubín – Lokca – Mútne, Duľov
- 507403 Námestovo – Lokca – Novoť
- 507405 Námestovo – Rabča – Oravská Polhora
- 507407 Námestovo – Rabča – Sihelné
- 507408 Námestovo – Rabča - Rabčice
- 507410 Námestovo – Tvrdošín – Trstená
- 507411 Námestovo – Tvrdošín – Nižná
- 507413 Námestovo – Oravský Podzámok – Dolný Kubín – Kraľovany
- 507414 Námestovo – Lokca – Oravská Lesná
- 507415 Novoť – Zákamenné – Oravská Lesná
- 507416 Námestovo – Lokca – Lomná
- 507418 Námestovo – Oravské Veselé
- 507419 Námestovo – Mútne
- 507420 Námestovo – Námestovo, Brehy – Námestovo, PUNCH – Námestovo, ZVT
- 510402 Trstená – Námestovo/Nižná – Dolný Kubín – Kraľovany/Terchová – Martin – Žilina
- 510403 Nižná – Trstená – Oravice
- 510404 Nižná – Trstená – Suchá Hora
- 510405 Brezovica – Trstená – Zemianska Dedina – Nižná
- 510406 Trstená/Nižná – Zábiedovo
- 510407 Trstená – Podbiel – Zuberec – Zverovka
- 510408 Trstená – Podbiel – Zuberec – Oravice – Zverovka – Malé Borové – Veľké Borové
- 510409 Trstená – Nižná – Tvrdošín – Štefanov nad Oravou
- 510410 Trstená – Námestovo/Nižná – Dolný Kubín – Ružomberok
- 510411 Nižná – Trstená, štátna hranica – Ústie nad Priehradou
- 510412 Podbiel – Trstená – Vitanová – Suchá Hora
- 510413 Trstená – Podbiel – Zuberec – Liptovský Mikuláš

- platnosť CP je od 02.02.2020

- 505401 L. Mikuláš - Bobrovec – Jalovec Pavlova Ves – L. Beharovce - Bobrovček
- 505406 L. Mikuláš – L. Trnovec – L. Sielnica – L, Matiašovce - Kvačany
- 505407 L. Mikuláš – L. Trnovec – L. Sielnica– L. Matiašovce – Kvačany
- 505408 L. Mikuláš – L. Trnovec – L. Sielnica – Kvačany – Ižipovce - Prosiek
- 505410 L. Mikuláš – Beňadiková - Liptovský Ondrej – Jakubovany - Konská
- 505411 L. Mikuláš – Veterná Poruba
- 505412 L. Mikuláš – Veterná Poruba – Smrečany – Žiar – Žiarska Dolina
- 505413 L. Mikuláš – L. Hrádok – Kráľova Lehota – Vyšná Boca - Čertovica
- 505414 L. Mikuláš – Beňadiková- Uh. Ves - Podtureň – L. Hrádok
- 505416 L. Mikuláš – Závažná Poruba
- 505419 L. Mikuláš – Pavčiná Lehota – Demänovská Dolina
- 505423 L. Mikuláš – Galovany – Svätý Kríž – Lazisko
- 505433 L. Mikuláš – L. Hrádok – L. Peter – Jamník - Jakubovany
- 505434 L. Mikuláš – Beňadiková – Uhorská Ves – Podtúreň – Lipt. Hrádok – Lipt. Kokava
- 505436 L. Mikuláš – Podtureň – L. Hrádok – L. Peter – Vavrišovo – Pribylina – Pribylina, Podbanské
- 505437 L. Hrádok – K. Lehota – Hybe - Východná
- 505438 L. Mikuláš – Podtúreň - L. Hrádok – Kráľova Lehota – Hybe - Východná

- platnosť CP je od 02.02.2020

 • Žiadosť o zmenu cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek:

- 501463 Bytča -Horný Hričov -Žilina
- 501467 Bytča – Štiavnik
- 501465 Bytča -Dolný Hričov -Peklina
- 501472 Bytča - Kolárovice – Makov
- 501475 Bytča - Svederník – Žilina
- 504401 Žilina -Kys. Nové Mesto -Nová Bystrica -Vychylovka
- 511429 Žilina - Lietavská Lúčka – Turie
- 511431 Žilina - Stránske - Rajecké Teplice – Konská
- 511432 Žilina - Rajecké Teplice – Kunerad
- 511433 Žilina - Rajecké Teplice - Kamenná Poruba
- 504405 Kysucké Nové Mesto – Povina
- ktoré prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s.
- termín platnosti od 2.2.2020.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.03.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky