Rok 2016

 

  - termín pripomienkovania do 5. 9. 2016.

 

Popis zmeny: pozastavenie spojov č. 33,55,48 a 32, navrhovaný deň platnosti od 1.9.2016.

- termín pripomienkovania do 8. augusta 2016
  • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku diaľkovej autobusovej linky 511 501 Žilina – Prievidza – Nitra – Komárno, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s., Košická 2, 010 65 Žilina. Popis: predĺženie doby pozastavenia spojov. 
    - termín pripomienkovania do 28.5.2016. - termín navrhovanej platnosti je od 12. 6. 2016.