Rok 2016

 

 

 

 

507402 Námestovo – Oravská Lesná – Nová Bystrica – Žilina
507417 Námestovo – Beňadovo – Mútne, Ďulov,

- termín pripomienkovania do 20. 8. 2016.

 

 

 

  • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku diaľkovej autobusovej linky 511 501 Žilina – Prievidza – Nitra – Komárno, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s., Košická 2, 010 65 Žilina. Popis: predĺženie doby pozastavenia spojov. 
    - termín pripomienkovania do 28.5.2016. - termín navrhovanej platnosti je od 12. 6. 2016.