Rok 2015

 

 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky č. 504404 Lodno-Kysucké Nové Mesto – Žilina, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s..

  Popis zmeny:  úprava jazdnej doby na spojoch č. 4,10,37 -  prípoj na spoje železničnej dopravy v Ochodnici.

    - termín platnosti od 17. 1. 2016

 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku medzinárodnej autobusovej linky 00287 ( 802712) Praha – Brno – Trenčín – Považská Bystrica – Žilina – Ružomberok – Poprad – Prešov – Košice, ktorú prevádzkuje dopravca STUDENT AGENCY, k.s., Brno.

  - termín pripomienkovania do 20.12.2015.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky 507400 Novoť/Námestovo – Oravská Lesná, ktorú prevádzkuje dopravca K.L.I.B.O.S., s.r.o., Zákamenné 730, 029 56 Zákamenné.

  - termín pripomienkovania do 21.11.2015
  - termín navrhovanej platnosti od 13.12.2015

 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky 510510 Suchá Hora – Žilina – Bratislava, ktorú prevádzkuje dopravca Autobusová doprava STAS, s.r.o., 027 12 Liesek 309.
  - termín pripomienkovania do 15. 10. 2015
 • Oznámenie o úpravách vo vedení spojov cez obec Vavrečka: Vzhľadom na uzavretie cesty III/2273 od km 0,0 po km 0,95 ( uzavretie mosta cez Oravu ) v čase od 17.10.2015 ( sobota ) do 30.10.2015 (piatok ) Vás informujeme o krátkodobých úpravách cestovných poriadkov pripravených v nadväznosti na mimoriadnu situáciu. Zmeny CP V dôsledku uzávierky cesty III2273 - Námestovo
 • SOŠ drevárska, Pod lipami 77, Žiadosť o zmenu cestovných poriadkov pravidelných autobusových liniek č.:
  • 608503 Tornaľa – Rimavská Sobota –Banská Bystrica – Liptovský Hrádok• 609504 Rimavská Sobota – Brezno – Banská Bystrica – Žilina, ktoré prevádzkuje dopravca Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec.

  - termín pripomienkovania do 11. októbra 2015.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky č. 510507 Zuberec – Žilina – Trnava – Bratislava, ktorú prevádzkuje dopravca V-TRANS, s.r.o.., 027 32 Zuberec 385.
  Predĺženie pozastavenia spojov č. 3 a 4 z ekonomických dôvodov.

  - termín navrhovanej platnosti od 7.9.2015.
 • Žiadosť o zmenu cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek:
  511406 Žilina - Stráňavy - Strečno511408 Žilina – Martin,
  ktoré prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s., Košická 2, 010 65 Žilina.
  Popis zmien: – spoje 13 a 4 presunuté z linky 511408 na 511406 (pôvodne 3 a 6 ) a predĺženie po konečnú zastávku Strečno, Štadáni – požiadavka obce.
  - termín pripomienkovania do 21.8.2015. - termín platnosti od 1.9.2015.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku diaľkovej pravidelnej autobusovej linky:
  511 501 Žilina – Prievidza – Nitra – Komárno,
  ktorú prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s., Košická 2, 010 65 Žilina
  Popis zmeny: Dopravca žiada o pozastavenie dopravy na danej linke od 1.9.2015.
  - termín pripomienkovania do 21.8.2015.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku medzinárodnej autobusovej linky č.511701, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s..
  Popis zmeny: dopravca požiadal o vykonávanie vnútroštátnej prepravy.
  SAD Žilina
  - termín platnosti do 3.8.2015.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku medzinárodnej autobusovej linky č.702701, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Humenné, a.s..
  Popis zmeny: dopravca požiadal o vykonávanie vnútroštátnej prepravy.
  SAD Humenné
  - termín platnosti do 3.8.2015.
 • Oznámenie o mimoriadnej zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej linky č.502411 Čadca - Stará Bystrica - Nová Bystrica – Vychylovka, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s., prev. Čadca.
  Zmena sa týka posunu spoja č. 38 z Novej Bystrice, Rycierky v sobotu o 8 minút skôr z dôvodu vytvorenia prípoja k spojom do Žiliny.

  - termín platnosti od 4.7.2015.
 • Oznámenie o mimoriadnej zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej linky č.511423 Žilina – Dlhé Pole, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s..
  Zmena spočíva v posune spojov č. 143, 148 o 5 min neskôr v čase školských prázdnin.

  - termín platnosti CP je od 1.7.2015.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky č. 502502 Čadca – Prievidza – Nitra, ktorú prevádzkuje dopravca Emil Paulus, Jašíkova 2478/3, 022 01 Čadca.
  - termín pripomienkovania do 31. 5. 2015.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku pravidelnej diaľkovej autobusovej linky 511501 Žilina – Prievidza – Nitra - Prievidza, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s., Košická 2, 010 65 Žilina.
  Zmena spočíva v úprave jazdných dôb prevádzkovaných spojov a doplnení zastávok Oslany, Chynorany a Koniarovce.

  - termín pripomienkovania do 31. 5. 2015.
  - plánovaný termín platnosti CP od 14. 6. 2015.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorú prevádzkuje dopravca SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok.

  Prevádzka Liptovský Mikuláš:

  Linka 505 415 L. Mikuláš – Beňadiková – Podtureň – Uhorská Ves – Liptovský Ján

  - termín pripomienkovania do 21. 5. 2015
 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia zmeny dopravnej licencie dopravcovi SKYLINES s.r.o., Čierne č. 239, 023 13 Čierne, na vykonávanie vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke:

  - 511507 Vysoká nad Kysucou – Žilina – Dudince

  - termín pripomienkovania je do 26. 04. 2014
 • Žiadosť o zmenu cestovných poriadkov na autobusových linkách, ktoré prevádzkuje dopravca SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok.

  Prevádzka Trstená:

  Linka 510 402 Trstená – Námestovo/Nižná – Dolný Kubín – Kraľovany/Terchová – Martin – Žilina Linka 510 410 Trstená – Námestovo/Nižná – Dolný Kubín – Ružomberok
  - termín pripomienkovania do 23. 4. 2015

  V zmysle „Zásad postupu schvaľovania cestovných poriadkov a ich zmien“ si správny orgán vyhradzuje právo skrátiť uvedené termíny podávania žiadosti o zmenu cestovného poriadku a následne urýchliť termín jeho schválenia, a to v prípade neodkladnej zmeny cestového poriadku z nasledovných dôvodov: živelné pohromy, náhla zmena organizácie dopravy - závierky ciest, mostov, tunelov, havarijné situácie v oblasti cestnej dopravy, prípadne nepredvídané havarijné situácie na strane dopravcu súvisiace s vozidlovým parkom, s ktorým sa vykonáva autobusová doprava, taktiež urgentná potreba návozu cestujúcich, zosúladenie spojov medzi železničnou a autobusovou dopravou, resp. zosúladenie spojov iba v autobusovej doprave, alebo v opodstatnených prípadoch na základe požiadaviek obecných samospráv a samotnej cestujúcej verejnosti, vážne ekonomické problémy.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky č. 510510 Suchá Hora – Bratislava, ktorú prevádzkuje dopravca Autobusová doprava STAS, s.r.o., 027 12 Liesek 309.

  - termín pripomienkovania do 17. apríla 2015.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky č. 102511 Vysoká nad Kysucu – Bratislava, ktorú prevádzkuje dopravca SKYLINES, s.r.o., Čierne 239, 023 13 Čierne pri Čadci.
  Dôvod: zastavenie prevádzky všetkých spojov - plánovaná uzávierka na mostu na I/11 v Brodne, od 18.4. do 30. 6. 2015.

  - termín pripomienkovania do 7.4.2015.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky č.403503 Nitra – Prievidza – Žilina – Martin – Dolný Kubín, ktorú prevádzkuje dopravca NITRAVEL, s.r.o., Štúrova 72, 949 44 Nitra.
  Popis zmeny:
  Nové spoje 4 a 11.
  Spoj č. 8 – zrušenie prevádzky vo štvrtok a piatok.
  Nová zastávka Dolný Kubín, pri moste.

  - termín pripomienkovania do 24. 3. 2015.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky 510507 Zuberec - Bratislava, ktorú prevádzkuje dopravca V-Trans, s.r.o., Zuberec 385. Pozastavenie spojov z ekonomických dôvodov.

  - termín platnosti CP od 9.3.2015.
 • Oznámenie o zmene cestovného poriadku na linke 102511 Bratislava – Turzovka, ktorú prevádzkuje dopravca Skylines, s.r.o., 023 13 Čierne 239.Pozastavenie spojov č.1,5,9,4,8,12,16.
  - predpokladaný termín platnosti od 7.3.2015.
 • Oznámenie o zmene cestovného poriadku na prímestskej autobusovej linke, ktorú prevádzkuje dopravca SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok,
  Prevádzka Dolný Kubín:
  Linka č. 503 407 Dolný Kubín – Dlhá nad Oravou – Nižná - Chlebnice
  Zmena CP schválená od 7.03.2015.
  V zmysle „Zásad postupu schvaľovania cestovných poriadkov a ich zmien“ si správny orgán vyhradzuje právo skrátiť uvedené termíny podávania žiadosti o zmenu cestovného poriadku a následne urýchliť termín jeho schválenia, a to v prípade neodkladnej zmeny cestového poriadku z nasledovných dôvodov: živelné pohromy, náhla zmena organizácie dopravy - závierky ciest, mostov, tunelov, havarijné situácie v oblasti cestnej dopravy, prípadne nepredvídané havarijné situácie na strane dopravcu súvisiace s vozidlovým parkom, s ktorým sa vykonáva autobusová doprava, taktiež urgentná potreba návozu cestujúcich, zosúladenie spojov medzi železničnou a autobusovou dopravou, resp. zosúladenie spojov iba v autobusovej doprave, alebo v opodstatnených prípadoch na základe požiadaviek obecných samospráv a samotnej cestujúcej verejnosti, vážne ekonomické problémy.
 • Oznámenie o zmene cestovného poriadku na prímestskej autobusovej linke, ktorú prevádzkuje dopravca SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok,

  Prevádzka Liptovský Mikuláš:

  Linka č. 505 433 Liptovský Mikuláš-Lipt. Hrádok-Lipt.Peter-Jamník-Jakubovany

  Zmena CP schválená od 1.03.2015.

  V zmysle „Zásad postupu schvaľovania cestovných poriadkov a ich zmien“ si správny orgán vyhradzuje právo skrátiť uvedené termíny podávania žiadosti o zmenu cestovného poriadku a následne urýchliť termín jeho schválenia, a to v prípade neodkladnej zmeny cestového poriadku z nasledovných dôvodov: živelné pohromy, náhla zmena organizácie dopravy - závierky ciest, mostov, tunelov, havarijné situácie v oblasti cestnej dopravy, prípadne nepredvídané havarijné situácie na strane dopravcu súvisiace s vozidlovým parkom, s ktorým sa vykonáva autobusová doprava, taktiež urgentná potreba návozu cestujúcich, zosúladenie spojov medzi železničnou a autobusovou dopravou, resp. zosúladenie spojov iba v autobusovej doprave, alebo v opodstatnených prípadoch na základe požiadaviek obecných samospráv a samotnej cestujúcej verejnosti, vážne ekonomické problémy.
 • Žiadosť o stanovisko k obnove povolenia na prevádzkovanie pravidelnej medzinárodnej autobusovej prepravy na linke 701 701 Bardejov (SK) – Praha (CZ), ktorú prevádzkuje dopravca ARRIVA PRAHA, s.r.o.(CZ).

  - termín pripomienkovania do 20.2.2015.
 • Oznámenie o novom návrhu cestovného poriadku autobusovej linky č. 403512 Nitra – Banská Bystrica – Brezno – Poprad – Levoča – Prešov, ktorú prevádzkuje dopravca Bustrans J.M. s.r.o., Ku Strelnici 1/528, 976 11 Selce. Dopravca požiadal o pozastavenie linky, návrh viď nižšie (ktorý mu nebol ešte schválený), podal však nový návrh, ktorý spočíva v ponechaní prevádzky spojov + skrátení spojov 2 a 6 len po Banskú Bystricu.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky č.102511 Bratislava – Turzovka, ktorú prevádzkuje dopravca SKYLINES, s.r.o., Čierne 239, 023 13 Čierne.

  Popis: zmena na spojoch: 5,9,4,8,12,14,16.

  - termín pripomienkovania do 1.2.2015.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky