Rok 2015

 

 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky č. 504404 Lodno-Kysucké Nové Mesto – Žilina, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s..

  Popis zmeny:  úprava jazdnej doby na spojoch č. 4,10,37 -  prípoj na spoje železničnej dopravy v Ochodnici.

    - termín platnosti od 17. 1. 2016

 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku medzinárodnej autobusovej linky 00287 ( 802712) Praha – Brno – Trenčín – Považská Bystrica – Žilina – Ružomberok – Poprad – Prešov – Košice, ktorú prevádzkuje dopravca STUDENT AGENCY, k.s., Brno.

  - termín pripomienkovania do 20.12.2015.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky 507400 Novoť/Námestovo – Oravská Lesná, ktorú prevádzkuje dopravca K.L.I.B.O.S., s.r.o., Zákamenné 730, 029 56 Zákamenné.

  - termín pripomienkovania do 21.11.2015
  - termín navrhovanej platnosti od 13.12.2015