Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Rok 2015

 

 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky č. 504404 Lodno-Kysucké Nové Mesto – Žilina, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s..

  Popis zmeny:  úprava jazdnej doby na spojoch č. 4,10,37 -  prípoj na spoje železničnej dopravy v Ochodnici.

    - termín platnosti od 17. 1. 2016

 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku medzinárodnej autobusovej linky 00287 ( 802712) Praha – Brno – Trenčín – Považská Bystrica – Žilina – Ružomberok – Poprad – Prešov – Košice, ktorú prevádzkuje dopravca STUDENT AGENCY, k.s., Brno.

  - termín pripomienkovania do 20.12.2015.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky 507400 Novoť/Námestovo – Oravská Lesná, ktorú prevádzkuje dopravca K.L.I.B.O.S., s.r.o., Zákamenné 730, 029 56 Zákamenné.

  - termín pripomienkovania do 21.11.2015
  - termín navrhovanej platnosti od 13.12.2015

 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky 510510 Suchá Hora – Žilina – Bratislava, ktorú prevádzkuje dopravca Autobusová doprava STAS, s.r.o., 027 12 Liesek 309.
  - termín pripomienkovania do 15. 10. 2015
 • Oznámenie o úpravách vo vedení spojov cez obec Vavrečka: Vzhľadom na uzavretie cesty III/2273 od km 0,0 po km 0,95 ( uzavretie mosta cez Oravu ) v čase od 17.10.2015 ( sobota ) do 30.10.2015 (piatok ) Vás informujeme o krátkodobých úpravách cestovných poriadkov pripravených v nadväznosti na mimoriadnu situáciu. Zmeny CP V dôsledku uzávierky cesty III2273 - Námestovo
 • SOŠ drevárska, Pod lipami 77, Žiadosť o zmenu cestovných poriadkov pravidelných autobusových liniek č.:
  • 608503 Tornaľa – Rimavská Sobota –Banská Bystrica – Liptovský Hrádok• 609504 Rimavská Sobota – Brezno – Banská Bystrica – Žilina, ktoré prevádzkuje dopravca Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec.

  - termín pripomienkovania do 11. októbra 2015.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky č. 510507 Zuberec – Žilina – Trnava – Bratislava, ktorú prevádzkuje dopravca V-TRANS, s.r.o.., 027 32 Zuberec 385.
  Predĺženie pozastavenia spojov č. 3 a 4 z ekonomických dôvodov.

  - termín navrhovanej platnosti od 7.9.2015.
 • Žiadosť o zmenu cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek:
  511406 Žilina - Stráňavy - Strečno511408 Žilina – Martin,
  ktoré prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s., Košická 2, 010 65 Žilina.
  Popis zmien: – spoje 13 a 4 presunuté z linky 511408 na 511406 (pôvodne 3 a 6 ) a predĺženie po konečnú zastávku Strečno, Štadáni – požiadavka obce.
  - termín pripomienkovania do 21.8.2015. - termín platnosti od 1.9.2015.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku diaľkovej pravidelnej autobusovej linky:
  511 501 Žilina – Prievidza – Nitra – Komárno,
  ktorú prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s., Košická 2, 010 65 Žilina
  Popis zmeny: Dopravca žiada o pozastavenie dopravy na danej linke od 1.9.2015.
  - termín pripomienkovania do 21.8.2015.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku medzinárodnej autobusovej linky č.511701, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s..
  Popis zmeny: dopravca požiadal o vykonávanie vnútroštátnej prepravy.
  SAD Žilina
  - termín platnosti do 3.8.2015.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku medzinárodnej autobusovej linky č.702701, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Humenné, a.s..
  Popis zmeny: dopravca požiadal o vykonávanie vnútroštátnej prepravy.
  SAD Humenné
  - termín platnosti do 3.8.2015.
 • Oznámenie o mimoriadnej zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej linky č.502411 Čadca - Stará Bystrica - Nová Bystrica – Vychylovka, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s., prev. Čadca.
  Zmena sa týka posunu spoja č. 38 z Novej Bystrice, Rycierky v sobotu o 8 minút skôr z dôvodu vytvorenia prípoja k spojom do Žiliny.

  - termín platnosti od 4.7.2015.
 • Oznámenie o mimoriadnej zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej linky č.511423 Žilina – Dlhé Pole, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s..
  Zmena spočíva v posune spojov č. 143, 148 o 5 min neskôr v čase školských prázdnin.

  - termín platnosti CP je od 1.7.2015.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky č. 502502 Čadca – Prievidza – Nitra, ktorú prevádzkuje dopravca Emil Paulus, Jašíkova 2478/3, 022 01 Čadca.
  - termín pripomienkovania do 31. 5. 2015.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku pravidelnej diaľkovej autobusovej linky 511501 Žilina – Prievidza – Nitra - Prievidza, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s., Košická 2, 010 65 Žilina.
  Zmena spočíva v úprave jazdných dôb prevádzkovaných spojov a doplnení zastávok Oslany, Chynorany a Koniarovce.

  - termín pripomienkovania do 31. 5. 2015.
  - plánovaný termín platnosti CP od 14. 6. 2015.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorú prevádzkuje dopravca SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok.

  Prevádzka Liptovský Mikuláš:

  Linka 505 415 L. Mikuláš – Beňadiková – Podtureň – Uhorská Ves – Liptovský Ján

  - termín pripomienkovania do 21. 5. 2015
 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia zmeny dopravnej licencie dopravcovi SKYLINES s.r.o., Čierne č. 239, 023 13 Čierne, na vykonávanie vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke:

  - 511507 Vysoká nad Kysucou – Žilina – Dudince

  - termín pripomienkovania je do 26. 04. 2014
 • Žiadosť o zmenu cestovných poriadkov na autobusových linkách, ktoré prevádzkuje dopravca SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok.

  Prevádzka Trstená:

  Linka 510 402 Trstená – Námestovo/Nižná – Dolný Kubín – Kraľovany/Terchová – Martin – Žilina Linka 510 410 Trstená – Námestovo/Nižná – Dolný Kubín – Ružomberok
  - termín pripomienkovania do 23. 4. 2015

  V zmysle „Zásad postupu schvaľovania cestovných poriadkov a ich zmien“ si správny orgán vyhradzuje právo skrátiť uvedené termíny podávania žiadosti o zmenu cestovného poriadku a následne urýchliť termín jeho schválenia, a to v prípade neodkladnej zmeny cestového poriadku z nasledovných dôvodov: živelné pohromy, náhla zmena organizácie dopravy - závierky ciest, mostov, tunelov, havarijné situácie v oblasti cestnej dopravy, prípadne nepredvídané havarijné situácie na strane dopravcu súvisiace s vozidlovým parkom, s ktorým sa vykonáva autobusová doprava, taktiež urgentná potreba návozu cestujúcich, zosúladenie spojov medzi železničnou a autobusovou dopravou, resp. zosúladenie spojov iba v autobusovej doprave, alebo v opodstatnených prípadoch na základe požiadaviek obecných samospráv a samotnej cestujúcej verejnosti, vážne ekonomické problémy.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky č. 510510 Suchá Hora – Bratislava, ktorú prevádzkuje dopravca Autobusová doprava STAS, s.r.o., 027 12 Liesek 309.

  - termín pripomienkovania do 17. apríla 2015.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky č. 102511 Vysoká nad Kysucu – Bratislava, ktorú prevádzkuje dopravca SKYLINES, s.r.o., Čierne 239, 023 13 Čierne pri Čadci.
  Dôvod: zastavenie prevádzky všetkých spojov - plánovaná uzávierka na mostu na I/11 v Brodne, od 18.4. do 30. 6. 2015.

  - termín pripomienkovania do 7.4.2015.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky č.403503 Nitra – Prievidza – Žilina – Martin – Dolný Kubín, ktorú prevádzkuje dopravca NITRAVEL, s.r.o., Štúrova 72, 949 44 Nitra.
  Popis zmeny:
  Nové spoje 4 a 11.
  Spoj č. 8 – zrušenie prevádzky vo štvrtok a piatok.
  Nová zastávka Dolný Kubín, pri moste.

  - termín pripomienkovania do 24. 3. 2015.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky 510507 Zuberec - Bratislava, ktorú prevádzkuje dopravca V-Trans, s.r.o., Zuberec 385. Pozastavenie spojov z ekonomických dôvodov.

  - termín platnosti CP od 9.3.2015.
 • Oznámenie o zmene cestovného poriadku na linke 102511 Bratislava – Turzovka, ktorú prevádzkuje dopravca Skylines, s.r.o., 023 13 Čierne 239.Pozastavenie spojov č.1,5,9,4,8,12,16.
  - predpokladaný termín platnosti od 7.3.2015.
 • Oznámenie o zmene cestovného poriadku na prímestskej autobusovej linke, ktorú prevádzkuje dopravca SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok,
  Prevádzka Dolný Kubín:
  Linka č. 503 407 Dolný Kubín – Dlhá nad Oravou – Nižná - Chlebnice
  Zmena CP schválená od 7.03.2015.
  V zmysle „Zásad postupu schvaľovania cestovných poriadkov a ich zmien“ si správny orgán vyhradzuje právo skrátiť uvedené termíny podávania žiadosti o zmenu cestovného poriadku a následne urýchliť termín jeho schválenia, a to v prípade neodkladnej zmeny cestového poriadku z nasledovných dôvodov: živelné pohromy, náhla zmena organizácie dopravy - závierky ciest, mostov, tunelov, havarijné situácie v oblasti cestnej dopravy, prípadne nepredvídané havarijné situácie na strane dopravcu súvisiace s vozidlovým parkom, s ktorým sa vykonáva autobusová doprava, taktiež urgentná potreba návozu cestujúcich, zosúladenie spojov medzi železničnou a autobusovou dopravou, resp. zosúladenie spojov iba v autobusovej doprave, alebo v opodstatnených prípadoch na základe požiadaviek obecných samospráv a samotnej cestujúcej verejnosti, vážne ekonomické problémy.
 • Oznámenie o zmene cestovného poriadku na prímestskej autobusovej linke, ktorú prevádzkuje dopravca SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok,

  Prevádzka Liptovský Mikuláš:

  Linka č. 505 433 Liptovský Mikuláš-Lipt. Hrádok-Lipt.Peter-Jamník-Jakubovany

  Zmena CP schválená od 1.03.2015.

  V zmysle „Zásad postupu schvaľovania cestovných poriadkov a ich zmien“ si správny orgán vyhradzuje právo skrátiť uvedené termíny podávania žiadosti o zmenu cestovného poriadku a následne urýchliť termín jeho schválenia, a to v prípade neodkladnej zmeny cestového poriadku z nasledovných dôvodov: živelné pohromy, náhla zmena organizácie dopravy - závierky ciest, mostov, tunelov, havarijné situácie v oblasti cestnej dopravy, prípadne nepredvídané havarijné situácie na strane dopravcu súvisiace s vozidlovým parkom, s ktorým sa vykonáva autobusová doprava, taktiež urgentná potreba návozu cestujúcich, zosúladenie spojov medzi železničnou a autobusovou dopravou, resp. zosúladenie spojov iba v autobusovej doprave, alebo v opodstatnených prípadoch na základe požiadaviek obecných samospráv a samotnej cestujúcej verejnosti, vážne ekonomické problémy.
 • Žiadosť o stanovisko k obnove povolenia na prevádzkovanie pravidelnej medzinárodnej autobusovej prepravy na linke 701 701 Bardejov (SK) – Praha (CZ), ktorú prevádzkuje dopravca ARRIVA PRAHA, s.r.o.(CZ).

  - termín pripomienkovania do 20.2.2015.
 • Oznámenie o novom návrhu cestovného poriadku autobusovej linky č. 403512 Nitra – Banská Bystrica – Brezno – Poprad – Levoča – Prešov, ktorú prevádzkuje dopravca Bustrans J.M. s.r.o., Ku Strelnici 1/528, 976 11 Selce. Dopravca požiadal o pozastavenie linky, návrh viď nižšie (ktorý mu nebol ešte schválený), podal však nový návrh, ktorý spočíva v ponechaní prevádzky spojov + skrátení spojov 2 a 6 len po Banskú Bystricu.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky č.102511 Bratislava – Turzovka, ktorú prevádzkuje dopravca SKYLINES, s.r.o., Čierne 239, 023 13 Čierne.

  Popis: zmena na spojoch: 5,9,4,8,12,14,16.

  - termín pripomienkovania do 1.2.2015.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky