Rok 2012 - 2014


 • Žiadosť o stanovisko k udeleniu povolenia pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu dopravcovi STUDENT AGENCY, k.s. (CZ), na vykonávanie medzinárodnej autobusovej linky BRNO (CZ) – Martin (SK):

  - Linka Brno – Trenčín – Považská Bystrica – Žilina – Martin

  - termín pripomienkovania je do 03.12.2014

 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky č. 404 504 Štúrovo – Šahy – Zvolen – Banská Bystrica – Dolný Kubín , ktorú prevádzkuje dopravca ARRIVA Nové Zámky, a.s. Považská 2, 940 14 Nové Zámky.

  - termín pripomienkovania do 27. novembra 2014.

- termín pripomienkovania do 26. novembra 2014.

 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky 510 507 Zuberec – Oravice – Trstená – Dolný Kubín – Žilina – Bratislava, ktorú prevádzkuje dopravca V-Trans, s.r.o., Radová 385, 027 32 Zuberec. (návrh od 14.12.2014 ).

  - termín pripomienkovania do 16.11.2014.
 • Oznámenie o zmene cestovného poriadku na diaľkovej autobusovej linke, ktorú prevádzkuje dopravca SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Trstená:

  Linka č. 510503 Trstená-Martin-Prievidza-Nitra

  -termín pripomienkovania do 15.11.2014
  -platnosť CP je od 14.12.2014
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky č. 510 416 Suchá Hora – Ružomberok, ktorú prevádzkuje dopravca Jozef Žulko, autobusová doprava, Mlýnska 330, 028 01 Brezovica. (od 14.12.2014)

  - termín pripomienkovania do 15. novembra 2014.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky č. 403 508 Nitra – Banská Bystrica – Podbrezová – Poprad – Kežmarok/Levoča – Červený Kláštor, ktorú prevádzkuje dopravca Stanislav Faltin – FALTOUR, 059 71 Vlkovce 72.

  - termín pripomienkovania do 1. októbra 2014.
 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky č.403508 Nitra – Banská Bystrica – Podbrezová – Poprad – Kežmarok/Levoča – Červený Kláštor, ktorú prevádzkuje dopravca Stanislav Faltin – FALTOUR, 059 71 Vlkovce 72.

  - termín pripomienkovania do 26. augusta 2014.

Zmena CP od 16. 8. 2014

 • Oznámenie o zmene cestovného poriadku na autobusových linke, ktoré prevádzkuje dopravca Milan Krella, Milošová 457, 022 01 Čadca:
  - 502504 Čadca – Banská Bystrica

  Zmena sa týka dočasného vynechania autobusovej zastávkyKrásno nad Kysucou, ústredie. Dôvodom požadovanej dočasnej zmeny cestovného poriadku je úplná uzávierka cesty III/011087 Krásno nad Kysucou – Kysucký Lieskovec a s tým spojené zapracovanie obchádzkovej trasy, bude vykonávanie autobusovej dopravy podľa platných cestovných poriadkov počas trvania predmetnej uzávierky zmenené. Dôvodom je rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu 011087-001 v k.ú. Krásno nad Kysucou v ckm 1,721.
  Termín:od 4.8.2014 po dobu uzávierky.

Popis zmeny:

 • Mimoriadna zmena cestovného poriadku na uvedených prímestských autobusových linkách z dôvodu úplnej uzávierky cesty III/011087 Krásno nad Kysucou – Kysucký Lieskovec a s tým spojené zapracovanie obchádzkovej trasy do cestovných poriadkov autobusových liniek. Dôvodom je rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu 011087-001 v k.ú. Krásno nad Kysucou v ckm 1,721.
 • Termín uzávierky: 04.08.2014 – 31.10.2014
 • Dĺžka uzávierky: 120 m
 • Dĺžka obchádzky: 5,500 km pre osobné motorové vozidlá a autobusy; 14,500 km pre nákladné automobily
  - Platnosť cestovných poriadkov je od 04.08.2014
 • Žiadosť o zmenu cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek,ktoré prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s., Košická 2, 010 65 Žilina.

  Prevádzkareň Žilina:

Navrhovaný termín platnosti CP je od 16.8.2014.

 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky č. 612501 Nová Baňa – Žarnovica – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok – L. Mikuláš – Poprad, AS – Vysoké Tatry, Starý Smokovec, ktorú prevádzkuje dopravca Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s., Balkán 53, 960 95 Zvolen.
  Zmena spočíva v posune odchodov spoja č. 1 a 2 v úseku BB – Vysoké Tatry.

  - termín pripomienkovania do 25. 7. 2014.

Popis zmeny:

- rozšírenie autobusovej linky o spoje č. 3 a 4
- termín pripomienkovania je do 29.07.2014

Linka č. 503 403 Dolný Kubín – Oravský Podzámok – Novoť
Linka č. 503 405 Dolný Kubín – Oravský Podzámok – Vaňovka
Linka č. 507 415 Novoť – Zákamenné – Oravská Lesná

termín pripomienkovania do 12. 6. 2014

 • Žiadosť o zmenu cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek, ktoré prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s., Košická 2, 010 65 Žilina, prev. Martin.
  Platnosť cestovných poriadkov je navrhovaná od 15. júna 2014.

· 506405 Martin - Sučany - Podhradie, Konské
· 506406 Martin - Sučany - Turčianska Štiavnička
· 506416 Martin – Príbovce - Blatnica
· 506417 Martin - Mošovce - Turčianske Teplice
· 509401 Turčianske Teplice – Mošovce
· 509408 Turčianske Teplice - Horná Štubňa – Sklené
- termín pripomienkovania do 1. 6. 2014.

Linka: 505 404 Liptovský Mikuláš – Liptovská Sielnica – Liptovské Matiašovce – Huty – Malé Borové – Veľké Borové

Zmena CP schválená od 19.05.2014.
V zmysle „Zásad postupu schvaľovania cestovných poriadkov a ich zmien“ si správny orgán vyhradzuje právo skrátiť uvedené termíny podávania žiadosti o zmenu cestovného poriadku a následne urýchliť termín jeho schválenia, a to v prípade neodkladnej zmeny cestového poriadku z nasledovných dôvodov: živelné pohromy, náhla zmena organizácie dopravy - závierky ciest, mostov, tunelov, havarijné situácie v oblasti cestnej dopravy, prípadne nepredvídané havarijné situácie na strane dopravcu súvisiace s vozidlovým parkom, s ktorým sa vykonáva autobusová doprava, taktiež urgentná potreba návozu cestujúcich, zosúladenie spojov medzi železničnou a autobusovou dopravou, resp. zosúladenie spojov iba v autobusovej doprave, alebo v opodstatnených prípadoch na základe požiadaviek obecných samospráv a samotnej cestujúcej verejnosti, vážne ekonomické problémy.

ktoré prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s., prevádzkareň Čadca.
- termín pripomienkovania do 29.5.2014.

- termín pripomienkovania do 19. mája 2014.

- termín pripomienkovania do 11. Mája 2014.

- termín pripomienkovania do 7. 5. 2014

 • Žiadosť o zmenu cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek:

· 505411 Liptovský Mikuláš – Veterná Poruba
· 505433 L. Mikuláš – L. Hrádok- L. Peter – Jamník – Jakubovany,

ktoré prevádzkuje dopravca SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok.
- termín pripomienkovania do  4. mája 2014.

- termín pripomienkovania do 22. apríla 2014.

Popis zmeny:

 1. - pozastavenie spoja č. 5
 2. - zmena časov na nácestných autobusových zastávkach spojov č. 3, 13, 14, 16, 20, 21 – vyznačené farebne


- termín pripomienkovania je do 22.04.2014

Popis zmeny:

 1. - pozastavenie spojov č. 17, 18, 19, 20, 21, 22
 2. - zmena vedenia spoja č. 5 – pridanie autobusovej zastávky Kysucké N. Mesto, Kamence Drevina a Kysucké N. Mesto, aut. st.; vynechanie autobusovej zastávky Kysucké N. Mesto, pri moste a Kysucké N. Mesto, Vajanského, ul.
 3. - zmena premávania autobusových spojov č. 11, 12, 13, 14, 15, 16 z „ ide v pracovných dňoch“ na „premáva denne“

- termín pripomienkovania je do 19.04.2014

- termín pripomienkovania do 17.4.2014

ktoré prevádzkuje dopravcaSAD Žilina, a.s., Košická 2, 010 65 Žilina, z dôvodu uzavretia cesty a železničného priecestia v KU Predmier.
- platnosť cestovných poriadkov je od 11. apríla 2014.

- termín pripomienkovania do 24. marca 2014.

- termín pripomienkovania do 21.3.2014

 1. Linka č. 503 402 Dolný Kubín – Ružomberok – Banská Bystrica – Zvolen
 2. Linka č. 503 404 Dolný Kubín – Lokca – Oravská Lesná
 3. Linka č. 503 410 Dolný Kubín – Medzibrodie nad Oravou – Pucov – Pokrývač
 4. Linka č. 503 411 Oravský Podzámok – Dolný Kubín – Malatiná
 5. Linka č. 507 413 Námestovo – Oravský Podzámok – Dolný Kubín - Kraľovany

- termín pripomienkovania do 12. 3. 2014
- platnosť CP je od 24. 3. 2014

 • Žiadosť o zmenu cestovných poriadkov pravidelných autobusových liniek:
 1. 613 503 Žiar nad Hronom – Martin – Žilina,
 2. 610 503 Veľký Krtíš – Zvolen – Banská Bystrica – Brezno/Ružomberok – Poprad – Kežmarok,

ktoré prevádzkuje dopravca Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s., Balkán 53, 960 95 Zvolen.

- termín pripomienkovania do 4. Marca 2014.

- termín pripomienkovania do 2. marca 2014.

- platnosť od 12.3.2014.

 • Oznámenie o zmene cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorú prevádzkuje dopravca UNITRANZ – TECH, s.r.o., Čierne č. 239, 023 13 Čierne:

- 502507 Turzovka – Bratislava
Popis zmeny:
- úprava časov spoja č. 1 na nácestných autobusových zastávkach v úseku
Turzovka – Považská Bystrica
- pridanie autobusovej zastávky Kysucký Lieskovec, hlavná cesta
na spoji č. 1
- zrušenie autobusovej zastávky Bratislava, letisko na spoji č. 1
- pridanie nových autobusových spojov č. 11, 12
- termín pripomienkovania je do 03.03.2014

 • Žiadosť o zmenu cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek:

• 511437 Žilina - Rajec – Čičmany
• 511439 Rajec - Ďurčiná
• 511440 Rajec, Ďurčiná - Rajec - Malá Čierna,
ktoré prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s., Košická 2, 010 65 Žilina.
- termín pripomienkovania do 22. februára 2014.

 • Žiadosť o zmenu cestovných poriadkov diaľkových pravidelných autobusových liniek:

• 403503 Nitra/Zlaté Moravce – Prievidza – Žilina/ Martin – Dolný Kubín
• 403504 Zlaté Moravce – Zvolen – Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš – Poprad,
ktoré prevádzkuje dopravca NITRAVEL, s.r.o., Štúrova 72, 949 44 Nitra.
- termín pripomienkovania do 20. februára 2014.

 • Žiadosť o zmeny cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek:

· 501470 Bytča -Bytča, Pšurnovice
· 501472 Bytča - Kolárovice – Makov
· 501473 Kolárovice -Bytča -Považská Bystrica
· 501477 Bytča - Veľké Rovné
· 504411 Nesluša -Kysucké Nové Mesto- Žilina
· 504413 Kysucké Nové Mesto- Ochodnica
· 511402 Žilina - Strečno cez Stráňavy
· 511420 Žilina – Divina
· 511421 Žilina - Divina, Lúky
· 511429 Žilina - Lietavská Lúčka – Turie
· 511460 Žilina - Bytča - Považská Bystrica
- termín pripomienkovania do 20. februára 2014

 • Žiadosť o zmenu cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek :

o 502402 Čadca -Zákopčie, u Polievkov
o 502406 Skalité –Čadca –Kysucké Nové Mesto
o 502408 Čadca -Oščadnica
o 502411 Čadca -Stará Bystrica -Nová Bystrica-Vychylovka
o 502412 Čadca -Stará Bystrica -Nová Bystrica
o 502414 Čadca - Stará Bystrica -Lutiše
o 502450 Čadca – Turzovka –Klokočov -Staškov
o 502462 Turzovka –Čadca -Žilina
o 504401 Žilina -Kys. Nové Mesto -Nová Bystrica –Vychylovka
o 504402 Čadca -Kysucké Nové Mesto –Žilina,
ktoré prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s., Žilina, prevádzkareň Čadca (popis zmien).
- termín pripomienkovania do 20. februára 2014.

 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia dopravnej licencie dopravcovi SAD Krupina, s.r.o., Mlynská 1669, Krupina, na prevádzkovanie pravidelnej vnútroštátnej autobusovej linky 702 505 Humenné – Banská Bystrica – Bratislava.

- termín pripomienkovania do 22. februára 2014.

- termín pripomienkovania do 18. februára 2014.

 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky č.510510 Suchá Hora – Bratislava, ktorú prevádzkuje dopravca Autobusová doprava STAS, s.r.o., 027 12 Liesek 309

· Linka č. 510510 Suchá Hora- Žilina- Bratislava
- termín pripomienkovania do 20. 2. 2014.

 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky 706504 Poprad – Bratislava, ktorú prevádzkuje dopravca EURO- CRV Tatry, s.r.o., 058 01 Poprad

· Linka č. 706504 Poprad- Liptovský Mikuláš- Ružomberok- Donovaly- Banská Bystrica- Zvolen- Zlaté Moravce- Nitra- Sereď- Bratislava
- termín pripomienkovania do 14. 2. 2014.

- zmena vedenia spojov č. 1, 12 a stým súvisiace pridanie spojov č. 22, 23
- pridanie nových spojov č. 20,21
- predĺženie spoja č. 5 o úsek Čadca, Horelica – Žilina, Kysucká
- zmena času premávania spoja č. 14 v úseku Banská Bystrica, AS – Žilina, AS
- pridanie autobusovej zastávky Žilina, Kysucká na autobusových spojoch č. 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 22, 23
- pridanie autobusovej zastávky Oščadnica, Spoločenský dom na autobusových spojoch č.1, 3, 7, 8, 14, 16, 23
- pridanie autobusovej zastávky Žilina, Kysucká na autobusových spojoch č. 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 22, 23
- pridanie autobusovej zastávky Vrútky, ev. kostol na autobusových spojoch č. 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 22, 23
·Linka č. 511507 Vysoká nad Kysucou- Žilina- Martin- B.Bystrica- Dudince
- termín pripomienkovania je do 17.02.2014
- platnosť CP je od 01.03.2014

·Linka č. 510 406 Trstená/Nižná – Zábiedovo
·Linka č. 507 410 Námestovo – Tvrdošín – Trstená

- termín pripomienkovania do 5. 2. 2014
- platnosť CP je od 17. 2. 2014

· Linka č. 505402 Liptovský Mikuláš-Bobrovec-Trstené – Jalovec
· Linka č. 505411 Liptovský Mikuláš-Veterná Poruba
· Linka č. 505414 Liptovský Mikuláš-Benadiková-Uhorská Ves-Podturen-Liptovský Hrádok
· Linka č. 505419 Liptovský Mikuláš-Pavciná Lehota-Demänovská Dolina
· Linka č. 505423 Liptovský Mikuláš-Galovany-Svätý Kríž-Lazisko
· Linka č. 505430 Liptovský Hrádok-Liptovský Mikuláš-Ružomberok-Donovaly-Banská Bystrica
- termín pripomienkovania do 3. 2. 2014
- platnosť CP je od 17. 2. 2014

 • Oznámenie o zmene cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorú prevádzkuje dopravca SAD AGENCY, s.r.o., Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou:

- 403511 Podhájska – Vráble – Nitra – Piešťany – Trenčín – Pov. Bystrica – Žilina

Popis zmeny:

- pridanie autobusových spojov č. 10 a 13

- termín pripomienkovania je do 28.01.2014

 • Žiadosť o zmenu cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek
· 511424 Žilina – Hôrky – Brezany - Ovčiarsko
· 504406 Horný Vadičov – Kysucké Nové Mesto - Žilina
· 504411 Nesluša – Kysucké Nové Mesto – Žilina, ktoré prevádzkuje dopravca SAD Žilina, a.s., Košická 2, 010 65 Žilina.

- termín pripomienkovania do 20. januára 2014.


prevádzka Ružomberok:

Linka č. 508404 Ružomberok - Turík - Liptovská Teplá – Potok
Linka č. 508409 Ružomberok - Štiavnička - Liptovská Štiavnica
Linka č. 508413 Liptovská Teplá - Kalameny – Lúčky

- termín pripomienkovania do 22.1.2014.
- platnosť CP je od 3.2.2014.

- 511507 Vysoká nad Kysucou – Dudince

Popis zmeny:

- Spoje č. 2, 9, 10, 11, 17, 18, 19 – dočasné pozastavenie spojov z vážnych ekonomických dôvodov

- termín pripomienkovania je do 17.01.2014

 • Žiadosť o zmenu cestovného poriadku autobusovej linky 502467 Turzovka – Žilina, ktorú prevádzkuje dopravca UNITRANZ-TECH, s.r.o., 023 13 Čierne 239.

  - termín pripomienkovania do 20. januára 2014.

- termín pripomienkovania do 20. januára 2014.

- 510416 Suchá Hora – Brezovica – Námestovo/Ružomberok

Popis zmeny:

- Spoj č. 1, 20, 21 – pozastavenie autobusového spoja
- Spoj č.2 – skrátenie trasy autobusového spoja z Námestovo, PUNCH – Suchá Hora, Jednota na trasu Tvrdošín, Medvedzie – Suchá Hora, Jednota
- Spoj č.22 pridanie nového autobusového spoja


- termín pripomienkovania je do 17.01.2014

Linka č. 507407 Námestovo-Rabča-Sihelné
Linka č. 507410 Námestovo-Tvrdošín-Trstená
Linka č. 507416 Námestovo-Lokca-Lomná
Linka č. 507419 Námestovo-Mútne
Linka č. 508408 Ružomberok - Valaská Dubová - Dolný Kubín
Linka č. 508409 Ružomberok - Štiavnička - Liptovská Štiavnica
Linka č. 508410 Ružomberok - Štiavnička – Ludrová
Linka č. 510406 Trstená/Nižná-Zábiedovo
Linka č. 510408 Trstená-Podbiel-Zuberec-Oravice-Zverovka-Malé Borové-Velké Borové
Linka č. 510410 Trstená-Námestovo/Nižná-Dolný Kubín-Ružomberok
Linka č. 510413 Trstená-Podbiel-Zuberec-Liptovský Mikuláš
- platnosť CP je od 15.12.2013.

Linka č. 503404 Dolný Kubín-Lokca-Oravská Lesná
Linka č. 503412 Dolný Kubín-Revišné-Oravská Poruba-Istebné
- termín pripomienkovania do 17.11.2013
- platnosť CP je od 15.12.2013

Linka č. 507 422 Beňadovo – Námestovo

- termín pripomienkovania do 17. novembra 2013.

- požadovaný termín platnosti od 15. 12. 2013.

- termín pripomienkovania do 17. novembra 2013.
- požadovaný termín platnosti: od 15. 12. 2013.

- termín pripomienkovania do 15. septembra 2013

Prevádzka Dolný Kubín
Linka č. 503407 Dolný Kubín – Dlhá nad Oravou – Nižná – Chlebnice
Linka č. 503410 Dolný Kubín – Medzibrodie nad Oravou – Pucov – Pokryváč
- termín pripomienkovania do 5.7.2013
- platnosť CP je od 15.7.2013