Rok 2012 - 2014


  • Žiadosť o stanovisko k udeleniu povolenia pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu dopravcovi STUDENT AGENCY, k.s. (CZ), na vykonávanie medzinárodnej autobusovej linky BRNO (CZ) – Martin (SK):

    - Linka Brno – Trenčín – Považská Bystrica – Žilina – Martin

    <