Rok 2011 - 2014

 

 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia k udeleniu dopravnej licencie dopravcovi Bustrans J.M., s.r.o., Ku Strelnici 1/528, 976 11 Selce, na vykonávanie vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke:

  - 403512 Nitra – Banská Bystrica – Brezno – Poprad – Levoča – Prešov

  - termín pripomienkovania je do 24.09.2014
 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia k udeleniu dopravnej licencie na vykonávanie vnútroštátnej autobusovej dopravy na  linke 403506 Nitra – Topoľčany – Prievidza – Žilina, dopravcovi AKARA, s.r.o., Damborského 9, 949 01 Nitra.Cestovný poriadok bez zmeny.

  - termín pripomienkovania do 25.8.2014

 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia dopravnej licencie dopravcoviSKYLINES s.r.o., Čierne č. 239, 023 13 Čierne,na vykonávanie vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke: - Bratislava – Trnava – Piešťany – Trenčín – Žilina – Čadca – Turzovka

  - termín pripomienkovania je do 05.08.2014

- Beňadovo –Námestovo – Oravská Lesná – Žilina – Trnava – Bratislava

- termín pripomienkovania je do 07.08.2014
 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci zmeny dopravnej licencie autobusovej linky číslo 807502 Michalovce - Sečovce - Košice - Prešov - Levoča - Spišská Nová Ves - Poprad - Ružomberok – Žilina dopravcovi eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice. (zmena subdodávateľa – cestovný poriadok bez zmeny).
  - termín pripomienkovania do 17. júla 2014.
 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia k udeleniu dopravnej licencie dopravcovi ARRIVA Nové Zámky, a.s., Považská 2, 94014 Nové Zámky, na prevádzkovanie linky 404 504 Štúrovo – Šahy – Zvolen – Banská Bystrica – Dolný Kubín. (opätovné udelenie – CP bez zmeny)

  - termín pripomienkovania do 30.6. 2014.
 • Žiadosť o udelenie povolenia na prevádzkovanie pravidelnej medzinárodnej dopravy na linke Praha (CZ) – Košice (SK) pre dopravcu STUDENT AGENCY, k.s. (CZ).

- termín pripomienkovania do 18. mája 2014.

 • Žiadosť o udelenie povolenia na prevádzkovanie pravidelnej medzinárodnej dopravy na linke Praha (CZ) – Bardejov (SK) pre dopravcu STUDENT AGENCY, k.s. (CZ).

- termín pripomienkovania do 18. mája 2014.

 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci zmeny dopravnej licencie na prevádzkovanie pravidelnej autobusovej dopravy na linke 403 508 Nitra – Žiar nad Hronom – Banská Bystrica – Podbrezová – Poprad – Kežmarok, ktorú prevádzkuje dopravca Stanislav Faltin, FALTOUR, Vlkovce 72.

- termín pripomienkovania do 4. Marca 2014.

 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia dopravnej licencie na prevádzkovanie pravidelnej autobusovej dopravy na linke 403 508 Nitra – Žiar nad Hronom – Banská Bystrica – Podbrezová – Poprad – Kežmarok/Levoča – Červený Kláštor dopravcovi Dušan Travel, s.r.o., SNP 78, Spišská Stará Ves.

- termín pripomienkovania do 4. Marca 2014.

- termín pripomienkovania je do 09.01.2014


- termín pripomienkovania je do 30.12.2013

- termín pripomienkovania do 7.júla 2013.

 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci predĺženia platnosti dopravných licencií dopravcovi SAD Nové Zámky, a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky na prevádzkovanie vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy na linkách:


  - 404503 Nové Zámky/Štúrovo – Levice – Žiar nad Hronom – Martin – Žilina
  - 404504 Štúrovo – Šahy – Zvolen – Banská Bystrica – Dolný Kubín
  - termín pripomienkovania je do 03.07.2013

 • Oznámenie o začatí správneho konania o udelenie dopravnej licencie na vykonávanie autobusovej dopravy na trase Michalovce – Poprad – Ružomberok – Žilina pre dopravcu eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice.

  - termín pripomienkovania do 31. mája 2013
 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia dopravnej licencie – opätovné vyžiadanie stanoviska – na prevádzkovanie pravidelnej autobusovej linky Nitra – Zlaté Moravce – Zvolen – Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš – Poprad, o ktorú požiadal dopravcaNITRAVEL, s.r.o., Nitra.


  - termín pripomienkovania do 25. mája 2013.

 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia zmeny dopravnej licencie dopravcovi Slovak Lines Express, a.s., Mlynské Nivy 31, 821 09 Bratislava na prevádzkovanie vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 102503 Bratislava – Vysoké Tatry – jedná sa o zmenu spôsobu prevádzkovania využitím subdodávateľa Andrej Daňko – DAFTOUR, 082 16 Záhradné s nezmeneným cestovným poriadkom.

  - termín pripomienkovania je do 15.05.2013

- termín pripomienkovania je do 22.05.2013

 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia dopravnej licencie dopravcovi NITRAVEL s.r.o., Štúrova 72, 949 44 Nitra na prevádzkovanie vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 403504 Nitra – Zlaté Moravce – Zvolen – Banská Bystrica – Brezno – Poprad.

  - termín pripomienkovania je do 29.04.2013
 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci trvalého prevodu dopravnej licencie na autobusovej linke 403503 Nitra/Bratislava – Prievidza – Žilina/Martin – Ružomberok – Liptovský Mikuláš, na dopravcu NITRAVEL s.r.o., Štúrova 72, 949 44 Nitra.

- termín pripomienkovania je do 13.03.2013

- termín pripomienkovania je do 31.01.2013

 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia zmeny dopravnej licencie na autobusovej linke 403511 Nitra – Piešťany – Trenčín – Považská Bystrica – Žilina, dopravcovi SAD AGENCY, s.r.o., Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou.

- termín pripomienkovania je do 22.01.2013

- termín pripomienkovania je do 13.augusta 2012.

- termín pripomienkovania je do 09.august 2012.

 • Žiadosť o stanovisko k obnove povolenia na prevádzkovanie pravidelnej autobusovej dopravy na linke 000217 Plzeň (CZ) – Snina (SK),
  pre dopravcu A-EXPRESS, s.r.o., (CZ).


  - termín pripomienkovania do 25. júna 2012.

 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia (predĺženia) dopravných licencií pre aut. linky:

  - 404 503 Nové Zámky/Štúrovo – Levice – Žiar nad Hronom – Martin – Žilina

  - 404 504 Štúrovo – Šahy – Zvolen – Banská Bystrica – Dolný Kubín,

  o ktoré požiadal dopravca SAD Nové Zámky, a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky.
  - termín pripomienkovania do 10. júna 2012.

 • Žiadosť o stanovisko k zmene povolenia a cestovného poriadku pravidelnej medzinárodnej autobusovej linky 00217 Plzeň (CZ) – Snina (SK) pre dopravcu A-EXPRESS, s.r.o., (CZ).
  - termín pripomienkovania do 28. marca 2012.

- termín pripomienkovania je do 27. januára 2012

- termín pripomienkovania do 13.10.2011

- termín pripomienkovania je do 14.10.2011

- termín pripomienkovania je do 9. 9. 2011


 • Začatie správneho konania vo veci udelenia dopravnej licencie na prevádzkovanie pravidelnej medzinárodnej autobusovej linky Košice (SK) – Genova (I)
  dopravcovi eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Bratislava.
  - termín pripomienkovania je do 5. 9. 2011.


 • Žiadosť o vyjadrenie sa k vydaniu dopravnej licencie na prevádzkovanie pravidelnej osobitnej autobusovej dopravy na trase Žilina - Rosina, pre dopravcu SAD Žilina, a.s.
  - termín pripomienkovania je do 30.8.2011.

- termín pripomienkovania do 28. 8. 2011


- termín pripomienkovania do 02.09.2011


- termín pripomienkovania do 15.08.2011.

- termín pripomienkovania do 12.08.2011

- termín pripomienkovania do 12. augusta 2011.

- termín pripomienkovania do 23.08.2011

 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia dopravnej licencie na vykonávanie vnútroštátnej pravidelnej verejnej autobusovej dopravy na linke 601 513 Banská Bystrica – Považská Bystrica pre dopravcu BUSTRANS J.M., s.r.o., Ku Strelnici 1/528, 976 11 Selce.

- termín pripomienkovania do 10. augusta 2011

 • Žiadosť o vyjadrenie sa k vydaniu dopravnej licencie na prevádzkovanie pravidelnej verejnej autobusovej linky London (UK) - Michalovce (SK) pre dopravcov uvedených v žiadosti.

- termín pripomienkovania do 5. augusta 2011


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky