Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Rok 2011 - 2014

 

 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia k udeleniu dopravnej licencie dopravcovi Bustrans J.M., s.r.o., Ku Strelnici 1/528, 976 11 Selce, na vykonávanie vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke:

  - 403512 Nitra – Banská Bystrica – Brezno – Poprad – Levoča – Prešov

  - termín pripomienkovania je do 24.09.2014
 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia k udeleniu dopravnej licencie na vykonávanie vnútroštátnej autobusovej dopravy na  linke 403506 Nitra – Topoľčany – Prievidza – Žilina, dopravcovi AKARA, s.r.o., Damborského 9, 949 01 Nitra.Cestovný poriadok bez zmeny.

  - termín pripomienkovania do 25.8.2014

 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia dopravnej licencie dopravcoviSKYLINES s.r.o., Čierne č. 239, 023 13 Čierne,na vykonávanie vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke: - Bratislava – Trnava – Piešťany – Trenčín – Žilina – Čadca – Turzovka

  - termín pripomienkovania je do 05.08.2014

- Beňadovo –Námestovo – Oravská Lesná – Žilina – Trnava – Bratislava

- termín pripomienkovania je do 07.08.2014
 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci zmeny dopravnej licencie autobusovej linky číslo 807502 Michalovce - Sečovce - Košice - Prešov - Levoča - Spišská Nová Ves - Poprad - Ružomberok – Žilina dopravcovi eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice. (zmena subdodávateľa – cestovný poriadok bez zmeny).
  - termín pripomienkovania do 17. júla 2014.
 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia k udeleniu dopravnej licencie dopravcovi ARRIVA Nové Zámky, a.s., Považská 2, 94014 Nové Zámky, na prevádzkovanie linky 404 504 Štúrovo – Šahy – Zvolen – Banská Bystrica – Dolný Kubín. (opätovné udelenie – CP bez zmeny)

  - termín pripomienkovania do 30.6. 2014.
 • Žiadosť o udelenie povolenia na prevádzkovanie pravidelnej medzinárodnej dopravy na linke Praha (CZ) – Košice (SK) pre dopravcu STUDENT AGENCY, k.s. (CZ).

- termín pripomienkovania do 18. mája 2014.

 • Žiadosť o udelenie povolenia na prevádzkovanie pravidelnej medzinárodnej dopravy na linke Praha (CZ) – Bardejov (SK) pre dopravcu STUDENT AGENCY, k.s. (CZ).

- termín pripomienkovania do 18. mája 2014.

 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci zmeny dopravnej licencie na prevádzkovanie pravidelnej autobusovej dopravy na linke 403 508 Nitra – Žiar nad Hronom – Banská Bystrica – Podbrezová – Poprad – Kežmarok, ktorú prevádzkuje dopravca Stanislav Faltin, FALTOUR, Vlkovce 72.

- termín pripomienkovania do 4. Marca 2014.

 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia dopravnej licencie na prevádzkovanie pravidelnej autobusovej dopravy na linke 403 508 Nitra – Žiar nad Hronom – Banská Bystrica – Podbrezová – Poprad – Kežmarok/Levoča – Červený Kláštor dopravcovi Dušan Travel, s.r.o., SNP 78, Spišská Stará Ves.

- termín pripomienkovania do 4. Marca 2014.

- termín pripomienkovania je do 09.01.2014


- termín pripomienkovania je do 30.12.2013

- termín pripomienkovania do 7.júla 2013.

 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci predĺženia platnosti dopravných licencií dopravcovi SAD Nové Zámky, a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky na prevádzkovanie vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy na linkách:


  - 404503 Nové Zámky/Štúrovo – Levice – Žiar nad Hronom – Martin – Žilina
  - 404504 Štúrovo – Šahy – Zvolen – Banská Bystrica – Dolný Kubín
  - termín pripomienkovania je do 03.07.2013

 • Oznámenie o začatí správneho konania o udelenie dopravnej licencie na vykonávanie autobusovej dopravy na trase Michalovce – Poprad – Ružomberok – Žilina pre dopravcu eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice.

  - termín pripomienkovania do 31. mája 2013
 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia dopravnej licencie – opätovné vyžiadanie stanoviska – na prevádzkovanie pravidelnej autobusovej linky Nitra – Zlaté Moravce – Zvolen – Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš – Poprad, o ktorú požiadal dopravcaNITRAVEL, s.r.o., Nitra.


  - termín pripomienkovania do 25. mája 2013.

 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia zmeny dopravnej licencie dopravcovi Slovak Lines Express, a.s., Mlynské Nivy 31, 821 09 Bratislava na prevádzkovanie vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 102503 Bratislava – Vysoké Tatry – jedná sa o zmenu spôsobu prevádzkovania využitím subdodávateľa Andrej Daňko – DAFTOUR, 082 16 Záhradné s nezmeneným cestovným poriadkom.

  - termín pripomienkovania je do 15.05.2013

- termín pripomienkovania je do 22.05.2013

 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia dopravnej licencie dopravcovi NITRAVEL s.r.o., Štúrova 72, 949 44 Nitra na prevádzkovanie vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 403504 Nitra – Zlaté Moravce – Zvolen – Banská Bystrica – Brezno – Poprad.

  - termín pripomienkovania je do 29.04.2013
 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci trvalého prevodu dopravnej licencie na autobusovej linke 403503 Nitra/Bratislava – Prievidza – Žilina/Martin – Ružomberok – Liptovský Mikuláš, na dopravcu NITRAVEL s.r.o., Štúrova 72, 949 44 Nitra.

- termín pripomienkovania je do 13.03.2013

- termín pripomienkovania je do 31.01.2013

 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia zmeny dopravnej licencie na autobusovej linke 403511 Nitra – Piešťany – Trenčín – Považská Bystrica – Žilina, dopravcovi SAD AGENCY, s.r.o., Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou.

- termín pripomienkovania je do 22.01.2013

- termín pripomienkovania je do 13.augusta 2012.

- termín pripomienkovania je do 09.august 2012.

 • Žiadosť o stanovisko k obnove povolenia na prevádzkovanie pravidelnej autobusovej dopravy na linke 000217 Plzeň (CZ) – Snina (SK),
  pre dopravcu A-EXPRESS, s.r.o., (CZ).


  - termín pripomienkovania do 25. júna 2012.

 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia (predĺženia) dopravných licencií pre aut. linky:

  - 404 503 Nové Zámky/Štúrovo – Levice – Žiar nad Hronom – Martin – Žilina

  - 404 504 Štúrovo – Šahy – Zvolen – Banská Bystrica – Dolný Kubín,

  o ktoré požiadal dopravca SAD Nové Zámky, a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky.
  - termín pripomienkovania do 10. júna 2012.

 • Žiadosť o stanovisko k zmene povolenia a cestovného poriadku pravidelnej medzinárodnej autobusovej linky 00217 Plzeň (CZ) – Snina (SK) pre dopravcu A-EXPRESS, s.r.o., (CZ).
  - termín pripomienkovania do 28. marca 2012.

- termín pripomienkovania je do 27. januára 2012

- termín pripomienkovania do 13.10.2011

- termín pripomienkovania je do 14.10.2011

- termín pripomienkovania je do 9. 9. 2011


 • Začatie správneho konania vo veci udelenia dopravnej licencie na prevádzkovanie pravidelnej medzinárodnej autobusovej linky Košice (SK) – Genova (I)
  dopravcovi eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Bratislava.
  - termín pripomienkovania je do 5. 9. 2011.


 • Žiadosť o vyjadrenie sa k vydaniu dopravnej licencie na prevádzkovanie pravidelnej osobitnej autobusovej dopravy na trase Žilina - Rosina, pre dopravcu SAD Žilina, a.s.
  - termín pripomienkovania je do 30.8.2011.

- termín pripomienkovania do 28. 8. 2011


- termín pripomienkovania do 02.09.2011


- termín pripomienkovania do 15.08.2011.

- termín pripomienkovania do 12.08.2011

- termín pripomienkovania do 12. augusta 2011.

- termín pripomienkovania do 23.08.2011

 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia dopravnej licencie na vykonávanie vnútroštátnej pravidelnej verejnej autobusovej dopravy na linke 601 513 Banská Bystrica – Považská Bystrica pre dopravcu BUSTRANS J.M., s.r.o., Ku Strelnici 1/528, 976 11 Selce.

- termín pripomienkovania do 10. augusta 2011

 • Žiadosť o vyjadrenie sa k vydaniu dopravnej licencie na prevádzkovanie pravidelnej verejnej autobusovej linky London (UK) - Michalovce (SK) pre dopravcov uvedených v žiadosti.

- termín pripomienkovania do 5. augusta 2011


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky