Rámcový návrh Cestovného poriadku ŽSR (GVD) pre obdobie 2016/2017

 


Upozornenie: vlaky 3402 a 3453 sú omylom označené   ako  denné vlaky. Vlaky budú premávať v pracovné dni (tlačová chyba).
Termín pripomienkovania do 19. júna 2016.
Pripomienky zasielajte na adresu: , prípadne na adresu .