Cestovný poriadok 2014-2015 platný od 14. decembra 2014 do 13. decembra 2015 so zapracovanými novými odchodmi vlakov InterCity a súvisiacimi zmenami v regionálnej doprave od 15. apríla 2015.