Objednávanie výkonov pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy v Žilinskom samosprávnom kraji

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) je v zmysle platnej legislatívy objednávateľom dopravných služieb v pravidelnej autobusovej doprave, čo znamená, že je garantom dopravnej obslužnosti svojho územia. Na základe uzatvorených zmlúv o službách vo verejnom záujme s vybranými dopravnými spoločnosťami financuje vzniknutú stratu z objednaných dopravných výkonov.

V Žilinskom samosprávnom kraji prevádzkuje pravidelnú autobusovú dopravu celkovo 15 dopravcov.

  • Diaľkovú autobusovú dopravu prevádzkuje 6 dopravcov na 9 linkách
  • Prímestskú autobusovú dopravu prevádzkuje 11 dopravcov:
    • 9 dopravcov prevádzkuje prímestskú autobusovú dopravu na komerčnom základe na 9 linkách,
    • 2 prevádzkujú prímestskú autobusovú dopravu vo verejnom záujme na 210 linkách, z čoho 11 liniek je medzikrajských.

ŽSK každoročne „objednáva“ u zmluvných dopravcov (SAD Žilina, a. s., a ARRIVA Liorbus, a. s.,) takmer 25 miliónov kilometrov pre zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia ŽSK. V spolupráci so zmluvnými dopravcami prebieha každoročne postupná obnova vozidlového parku, kde sa morálne a technicky zastarané vozidlá nahrádzajú novými vozidlami, ktoré sú vybavené najmodernejšími technológiami a k životnému prostrediu omnoho šetrnejšími motormi (emisná norma Euro VI). V roku 2018 naši zmluvní dopravcovia prepravili 24,6 milióna cestujúcich, vďaka čomu spoločne prispievame k ochrane životného prostredia. Každý cestujúci, ktorý uprednostní prímestskú autobusovú dopravu pred individuálnou automobilovou dopravou ochráni životné prostredie pred znečistením nepriaznivým atmosférickým plynom (oxid uhličitý - CO2) až o 46,16 percenta na 1 oskm v absolútnej hodnote 48,46 gramov CO2/oskm a tak robí planétu „zelenšou“.

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre:
Prepravení cestujúci:
Úspora CO2 v kg:

Ďakujeme všetkým cestujúcim, že využívajú dopravné služby, ktoré v spolupráci s našimi zmluvnými dopravcami poskytujeme.