Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Objednávanie výkonov pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy v Žilinskom samosprávnom kraji

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) je v zmysle platnej legislatívy objednávateľom dopravných služieb v pravidelnej autobusovej doprave, čo znamená, že je garantom dopravnej obslužnosti svojho územia. Na základe uzatvorených zmlúv o službách vo verejnom záujme s vybranými dopravnými spoločnosťami financuje vzniknutú stratu z objednaných dopravných výkonov.

V Žilinskom samosprávnom kraji prevádzkuje pravidelnú autobusovú dopravu celkovo 15 dopravcov.

  • Diaľkovú autobusovú dopravu prevádzkuje 6 dopravcov na 9 linkách
  • Prímestskú autobusovú dopravu prevádzkuje 11 dopravcov:
    • 9 dopravcov prevádzkuje prímestskú autobusovú dopravu na komerčnom základe na 9 linkách,
    • 2 prevádzkujú prímestskú autobusovú dopravu vo verejnom záujme na 210 linkách, z čoho 11 liniek je medzikrajských.

ŽSK každoročne „objednáva“ u zmluvných dopravcov (SAD Žilina, a. s., a ARRIVA Liorbus, a. s.,) takmer 25 miliónov kilometrov pre zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia ŽSK. V spolupráci so zmluvnými dopravcami prebieha každoročne postupná obnova vozidlového parku, kde sa morálne a technicky zastarané vozidlá nahrádzajú novými vozidlami, ktoré sú vybavené najmodernejšími technológiami a k životnému prostrediu omnoho šetrnejšími motormi (emisná norma Euro VI). V roku 2018 naši zmluvní dopravcovia prepravili 24,6 milióna cestujúcich, vďaka čomu spoločne prispievame k ochrane životného prostredia. Každý cestujúci, ktorý uprednostní prímestskú autobusovú dopravu pred individuálnou automobilovou dopravou ochráni životné prostredie pred znečistením nepriaznivým atmosférickým plynom (oxid uhličitý - CO2) až o 46,16 percenta na 1 oskm v absolútnej hodnote 48,46 gramov CO2/oskm a tak robí planétu „zelenšou“.

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre:
Prepravení cestujúci:
Úspora CO2 v kg:

Ďakujeme všetkým cestujúcim, že využívajú dopravné služby, ktoré v spolupráci s našimi zmluvnými dopravcami poskytujeme.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.08.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky