Konečný návrh CP osobnej železničnej dopravy pre obdobie 2012/2013

Konečný návrhCP osobnej železničnej dopravy pre obdobie platnosti 2012/2013 už nie je možné pripomienkovať. Schválený CP 2012/2013, platný od 09.12.2012, bude známy v mesiaci október. Platný cestovný poriadok pre obdobie 2012/2013 bude zverejnený aj na stránkach: