Cenník cestovného v prímestskej autobusovej doprave

 

  • CENNÍK CESTOVNÉHO ŽSK - maximálne sadzby základného cestovného, zľavneného cestovného a osobitného cestovného  v prímestskej autobusovej doprave vykonávanú vo verejnom záujme v územnom obvode Žilinského samosprávneho kraja – platný od 1. 10. 2020 

    CENNÍK CESTOVNÉHO ŽSK - platný pre prímestskú autobusovú dopravu vykonávanú vo verejnom záujme dopravnou spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s.

    CENNÍK CESTOVNÉHO ŽSK - platný pre prímestskú autobusovú dopravu vykonávanú vo verejnom záujme dopravnou spoločnosťou ARRIVA Liorbus, a.s.
  • CENNÍK CESTOVNÉHO ŽSK – sadzby cestovného platné pre prímestskú autobusovú dopravu vykonávanú vo verejnom záujme dopravnou spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. - platný do 30.9.2020 
  • CENNÍK CESTOVNÉHO ŽSK – sadzby cestovného platné pre prímestskú autobusovú dopravu vykonávanú vo verejnom záujme dopravnou spoločnosťou ARRIVA Liorbus, a.s. - platný do 30.9.2020

  • Cenníky sú prílohami uzatvorených zmlúv o službách vo verejnom záujme číslo 1051/2019/OD, 1053/2019/OD a 1054/2019/OD.