Aktuálne informácie vo verejnej doprave

1.)
Zmena tarify v prímestskej autobusovej doprave na území Žilinského samosprávneho kraja od 1.10.2020.
 Jednou zo zmien, ktorá prinesie cestujúcim úľavu a zlepší komfort pri cestovaní je zavedenie prestupných cestovných lístkov, ktoré doteraz v prímestskej autobusovej doprave v Žilinskom kraji chýbali. Po novom môže cestujúci do 30 minút prestúpiť bez toho, aby musel znovu platiť základnú sadzbu cestovného lístka, ale uhradí len prejdené kilometre. V prvej fáze sú prestupné lístky platné pri platbe dopravnou kartou, neskôr sa rozšíria aj na cestujúcich platiacich v hotovosti.

2.)
Zjednotenie používania dopravných kariet v prímestskej autobusovej doprave v Žilinskom samosprávnom kraji 

Novinkou, ktorá vstúpila do platnosti v poslednom štvrťroku minulého roka, je vzájomné akceptovanie čipových kariet. V praxi to znamená, že bez ohľadu na to, ktorá spoločnosť dopravnú kartu vydala, môže cestujúci platiť svojou čipovou kartou ako v autobusoch spoločnosti SAD Žilina, tak v autobusoch spoločnosti ARRIVA Liorbus.

Žilinský samosprávny kraj uzavrel dňa 29.11.2019 s dopravnými spoločnosťami zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej:

Číslo zmluvy ŽSK

Názov zmluvy

Identifikácia dopravnej spoločnosti,
s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu

IČO

Sídlo/ miesto podnikania

Dátum trvania zmluvy

1051/2019/OD

Zmluva o službách vo verejnom záujme vo
vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave
– prímestskej na území dopravných
regiónov Kysuce, Horné Považie a Turiec

Slovenská autobusová doprava Žilina,
akciová spoločnosť
36 407 771 Košická 2, 010 65 Žilina do skončenia budúceho tendra
a max. 5 rokov
1052/2019/OD Zmluva o ochrane investícií Slovenská autobusová doprava Žilina,
akciová spoločnosť
36 407 771 Košická 2, 010 65 Žilina do 4. výročia zániku zmluvy o 
službách alebo do naplnenia bodu 8.6
zmluvy o službách
1053/2019/OD Zmluva o službách prímestskej autobusovej dopravy
vo verejnom záujme v dopravnom regióne Liptov
ARRIVA Liorbus, a.s. 36 403 431 Bystrická cesta 199/62,
034 01 Ružomberok
24 mesiacov + opcia na 12 mesiacov
1054/2019/OD Zmluva o službách prímestskej autobusovej dopravy
vo verejnom záujme v dopravnom regióne Oravy
ARRIVA Liorbus, a.s. 36 403 431 Bystrická cesta 199/62,
034 01 Ružomberok
24 mesiacov + opcia na 12 mesiacov