Aktuálne informácie vo verejnej doprave

Žilinský samosprávny kraj uzavrel dňa 29.11.2019 s dopravnými spoločnosťami zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej:

Číslo zmluvy ŽSK

Názov zmluvy

Identifikácia dopravnej spoločnosti,
s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu

IČO

Sídlo/ miesto podnikania

Dátum trvania zmluvy

1051/2019/OD

Zmluva o službách vo verejnom záujme vo
vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave
– prímestskej na území dopravných
regiónov Kysuce, Horné Považie a Turiec

Slovenská autobusová doprava Žilina,
akciová spoločnosť
36 407 771 Košická 2, 010 65 Žilina do skončenia budúceho tendra
a max. 5 rokov
1052/2019/OD Zmluva o ochrane investícií Slovenská autobusová doprava Žilina,
akciová spoločnosť
36 407 771 Košická 2, 010 65 Žilina do 4. výročia zániku zmluvy o 
službách alebo do naplnenia bodu 8.6
zmluvy o službách
1053/2019/OD Zmluva o službách prímestskej autobusovej dopravy
vo verejnom záujme v dopravnom regióne Liptov
ARRIVA Liorbus, a.s. 36 403 431 Bystrická cesta 199/62,
034 01 Ružomberok
24 mesiacov + opcia na 12 mesiacov
1054/2019/OD Zmluva o službách prímestskej autobusovej dopravy
vo verejnom záujme v dopravnom regióne Oravy
ARRIVA Liorbus, a.s. 36 403 431 Bystrická cesta 199/62,
034 01 Ružomberok
24 mesiacov + opcia na 12 mesiacov

Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.01.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky