Aktuálne informácie vo verejnej doprave

1.)
Prieskum spokojnosti cestujúcich

2.)
Od 5. júna 2021 začína v žilinskom kraji cyklobusová sezóna. Viac informácií nájdete na stránkach dopravných spoločností SAD Žilina, a.s. a ARRIVA Liorbus, a.s.
https://www.sadza.sk/aktualita/838-5--juna-startuje-uz-v-poradi-siedma-cyklobusova-sezona/
https://arriva.sk/liorbus/cyklobus/ 

3.)
Od 1. 6. 2021 zavádza dopravná spoločnosť SAD Žilina vo svojich spojoch  možnosť platby za cestovný lístok bezhotovostne prostredníctvom bankomatovej karty.
Od 1. 6. 2021 dopravná spoločnosť ARRIVA Liorbus, a.s., ponúka možnosť používať virtualizovanú dopravnú kartu v mobile.
Viac informácií nájdete na webovom portáli dopravných spoločností.

4.)
Zmena tarify v prímestskej autobusovej doprave na území Žilinského samosprávneho kraja od 1.10.2020.
 Jednou zo zmien, ktorá prinesie cestujúcim úľavu a zlepší komfort pri cestovaní je zavedenie prestupných cestovných lístkov, ktoré doteraz v prímestskej autobusovej doprave v Žilinskom kraji chýbali. Po novom môže cestujúci do 30 minút prestúpiť bez toho, aby musel znovu platiť základnú sadzbu cestovného lístka, ale uhradí len prejdené kilometre. V prvej fáze sú prestupné lístky platné pri platbe dopravnou kartou, neskôr sa rozšíria aj na cestujúcich platiacich v hotovosti.

5.)
Zjednotenie používania dopravných kariet v prímestskej autobusovej doprave v Žilinskom samosprávnom kraji 

Novinkou, ktorá vstúpila do platnosti v poslednom štvrťroku minulého roka, je vzájomné akceptovanie čipových kariet. V praxi to znamená, že bez ohľadu na to, ktorá spoločnosť dopravnú kartu vydala, môže cestujúci platiť svojou čipovou kartou ako v autobusoch spoločnosti SAD Žilina, tak v autobusoch spoločnosti ARRIVA Liorbus.

Žilinský samosprávny kraj uzavrel dňa 29.11.2019 s dopravnými spoločnosťami zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej:

Číslo zmluvy ŽSK

Názov zmluvy

Identifikácia dopravnej spoločnosti,
s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu

IČO

Sídlo/ miesto podnikania

Dátum trvania zmluvy

1051/2019/OD

Zmluva o službách vo verejnom záujme vo
vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave
– prímestskej na území dopravných
regiónov Kysuce, Horné Považie a Turiec

Slovenská autobusová doprava Žilina,
  akhttp://ciová spoločnosť
36 407 771 Košická 2, 010 65 Žilina do skončenia budúceho tendra
a max. 5 rokov
1052/2019/OD Zmluva o ochrane investícií Slovenská autobusová doprava Žilina,
akciová spoločnosť
36 407 771 Košická 2, 010 65 Žilina do 4. výročia zániku zmluvy o 
službách alebo do naplnenia bodu 8.6
zmluvy o službách
1053/2019/OD Zmluva o službách prímestskej autobusovej dopravy
vo verejnom záujme v dopravnom regióne Liptov
ARRIVA Liorbus, a.s. 36 403 431 Bystrická cesta 199/62,
034 01 Ružomberok
24 mesiacov + opcia na 12 mesiacov
1054/2019/OD Zmluva o službách prímestskej autobusovej dopravy
vo verejnom záujme v dopravnom regióne Oravy
ARRIVA Liorbus, a.s. 36 403 431 Bystrická cesta 199/62,
034 01 Ružomberok
24 mesiacov + opcia na 12 mesiacov

www.sadza.sk