Aktuálne informácie vo verejnej doprave

 

 

 

Určené autobusové stanice, kde sa poskytuje (príp. bude poskytovať) pomoc podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004
Podľa článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (ďalej len „nariadenie“) členské štáty určia autobusové a autokarové stanice, kde sa poskytuje pomoc zdravotne postihnutým osobám alebo osobám so zníženou pohyblivosťou. Členské štáty o tom informujú Komisiu. Komisia na internete sprístupní zoznam určených autobusových a autokarových staníc. 
V tejto súvislosti Slovenská republika určila zoznam autobusových staníc. Vzhľadom na rekonštrukčné práce na autobusových staniciach sú pri autobusových staniciach uvedené aj termíny, odkedy bude pomoc podľa nariadenia na týchto staniciach poskytovaná.

 

P. č.

Autobusová stanica

Adresa AS

Správca AS

Adresa správcu AS

Webové sídlo správcu AS

Termín poskytovania pomoci

1

AS Mlynské Nivy, Bratislava

Mlynské nivy 31, 821 09 Bratislava

Slovak Lines Služby, a. s.

Mlynské nivy 31, 821 09 Bratislava

www.slovaklines.sk

3/2013

2

AS Košice

Staničné námestie 9, 042 04 Košice

eurobus, a. s.

Staničné námestie 9, 042 04 Košice

www.eurobus.sk

3/2013

3

AS Prešov

Košická 2, 080 69 Prešov

SAD Prešov, a. s.

Košická 2, 080 69 Prešov

www.sad-po.sk

12/2013

4

AS Zvolen

SAD Zvolen, a. s.

Balkán č. 53, 960 95 Zvolen

www.sadzv.sk

3/2013

5

AS Žilina

ul. J. Milca 738/21, 010 01 Žilina

SAD Žilina, a. s.

Košická 2, 010 65 Žilina

www.sadza.sk

9/2013

6

AS Lučenec

Mierová 5705, 984 01 Lučenec

SAD Lučenec, a. s.

Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec

www.sadlc.sk

3/2013

7

AS Rimavská Sobota

Železničná 1845, 979 01 Rimavská Sobota

SAD Lučenec, a. s.

Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec

www.sadlc.sk

12/2013

8

AS Trenčín

Železničná ul. 2, 911 01 Trenčín

SAD Trenčín, a. s.

Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín

www.sadtn.sk

2/2014

9

AS Liptovský Mikuláš

ul. Štefánikova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš

SAD LIORBUS, a. s.

Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok

www.sadliorbus.sk

3/2013

10

AS Ružomberok

ul. J. Kačku 1, 034 01 Ružomberok

SAD LIORBUS, a. s.

Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok

www.sadliorbus.sk

3/2013

11

AS Trnava

ul. A.Hlinku 64, 917 02 Trnava

SAD Trnava, a. s.

Nitrianska 5, 917 02 Trnava

www.sadtrnava.sk

4/2014

12

AS Nitra

Staničná 1, 949 01 Nitra

Veolia Transport Nitra a. s.

Štúrova 72, 949 44 Nitra

www.veolia-transport.sk

11/2014


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky