1. zmena Cestovného poriadku ŽSR (GVD) 2018/2019 od 3.3.2019

Dňa 3. 3. 2019 vstúpi do platnosti 1. zmena GVD.

Dotkne sa najmä trate 120 Bratislava - Žilina, na ktorej dôjde v súvislosti s výlukami správcu železničnej dopravnej cesty ŽSR (jedna koľaj v úseku Považská Bystrica – Výhybňa Plevník - Drienové) k výrazným zmenám v úseku Púchov – Žilina.

Všeobecný popis – trať 120:

- posuny časových polôh niektorých Os vlakov o cca 6 min. skôr v smere Žilina – Púchov, o cca 6 min neskôr v smere Púchov – Žilina.
(V súčasnosti je odchod vlakov Žilina - Púchov cca hod:41 minútou, bude hod:35 minútou).

- 4 vlaky Ex Žilina - Praha budú premávať len na úseku Praha – Púchov, pričom v Púchove je zabezpečená nadväznosť na rýchliky BA – Košice a späť.
(jedná sa o Ex 121 s príchodom do Žiliny o 10:49 h, Ex 125 s príchodom o 14:49 h do Žiliny, Ex 124 s odchodom o 13:11 h zo Žiliny a Ex 120 s odchodom o 17:11 h zo Žiliny).
Ex 129,220,128 a 126 budú mať zmenu času príchodu / odchodu.

- prvý ranný vlak Púchov - Žilina (Os 3351) bude vedený z Púchova o 10 min skôr (odchod 4:06).

Ostatné trate sú takmer bez zmeny.