Dokumenty

Žilinský samosprávny kraj je na základe zrealizovaného prevodu akcií v zmysle Zmluvy o prevode akcií majiteľom akcií Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s., so sídlom Letisko, Dolný Hričov 013 41, IČO: 36 426 032 (ďalej len „Spoločnosť“), ktorých menovitá hodnota zodpovedá 65,99% hodnoty základného imania Spoločnosti.

Akcionárska zmluva zo dňa 30.10.2019 – účinná od 10. januára 2020    
(evidovaná na Ú ŽSK pod číslom 1190/2019/OD)

Zmluva o prevode akcií zo dňa 13.1.2020 – účinná od 21.1.2020            
(evidovaná na Ú ŽSK pod číslom 8/2020/OD)

  


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky