odbor dopravy

Dopravná infraštruktúra - cesty II. a III. triedy

Dopravná obslužnosť - verejná osobná doprava

Letisková spoločnosť Žilina, a.s.


Dráhy

Elektronické služby: