Aktuálny ročník

 

Základnou myšlienkou inovačného ocenenia je podporiť inovačné aktivity v našom kraji, verejne oceniť inovatívnych lídrov v regióne a stimulovať ich tak k ďalším inovatívnym riešeniam a postupom.  

V rámci 11. ročníka inovačného ocenenia, Žilinský samosprávny kraj opäť ocení úspešné inovatívne malé a stredné podniky a inovatívnych aktérov regionálneho rozvoja zo Žilinského kraja. 

Inovačné ocenenie bude aj v tomto ročníku udeľované v dvoch kategóriách:
1. kategória „Malé a stredné podniky“,
2. kategória „Regionálny rozvoj“. 

Možnosť účasti je teritoriálne ohraničená na územie Žilinského kraja. 

Prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 15. decembra 2017.

Víťazi v oboch kategóriách, ktorí budú vyhlásení na konferencii Inovačný rozvoj regiónov 2018, získajú ocenenie vo forme plakety a finančnú odmenu. 

Viac informácií o podmienkach účasti a možnosti prihlásenia sa nájdete v priložených materiáloch Podmienky účasti na inovačnom ocenení pre obe vyhlásené kategórie.

Súvisiace dokumenty:

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.10.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky