Sekcia pre mládež ŽSK

 

 


Sekcia pre mládež ŽSK vznikla začiatkom roka 2020 s cieľom zdôraznili záujem župy načúvať mladým ľuďom aj na samosprávnej úrovni kraja.

Rozvíja spoluprácu s mládežníckymi organizáciami v aktivitách a projektoch, ktoré prinášajú osobný, profesijný a morálny rozvoj mladých ľudí v kraji. Podporuje neformálne vzdelávanie a záujem o dobrovoľníctvo vo formálnom vzdelávaní na školách, obciach, ako aj v oblastiach s nedostatkom príležitostí pre rozvoj mladých ľudí. 

Hlavnou úlohou sekcie pre mládež ŽSK na najbližšie obdobie je vytvoriť koncepciu rozvoja práce s mládežou v Žilinskom samosprávnom kraji na obdobie 2021-2028. Sekcia pre mládež ŽSK chce vytvoriť dokument, ktorý bude zrozumiteľný mladým ľuďom. Na základe dokumentu sa budú v celom kraji rozvíjať konkrétne programy a aktivity pre mladých ľudí, ktoré im budú prinášať osobný, profesijný a morálny rozvoj. Konkrétne programy a aktivity budú obsiahnuté v akčných plánoch na každý rok a budú vychádzať z definovaných potrieb mladých ľudí.

Sekciu pre mládež tvorí koordinátor práce s mládežou Marcel Rypák, ktorý ma niekoľkoročné skúsenosti s tvorbou vzdelávacích programov, projektovým manažmentom, lektorskou činnosťou a koučovaním. Ďalšou členkou sekcie je projektová manažérka pre prácu s mládežou Katarína Özger s dlhodobými skúsenosťami v terénnej práci so sociálne vylúčenou mládežou a s témami sociálnej inklúzie a tvorbou projektov pre sociálne vylúčenú mládež.