SEPTEMBER 2020


01.09.2020 (UTOROK)

Deň ústavy SR
• 15:00 - 16:00: Pietny akt - Výročie SNP, Dolný Kubín
_____________________________________________________________

02.09.2020 (STREDA)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:45: odchod do Martina
• 09:30 - 12:30: otvorenie atletického štadióna v Martine
• 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom SC ŽSK
• 14:00 - 14:30: stretnutie s občanom
• 14:30 - 15:00: stretnutie s občanom
• 15:00 - 16:00: stretnutie so zástupcami firmy MBM Group
• 16:00 - 17:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru zdravotníctva ŽSK
_____________________________________________________________

03.09.2020 (ŠTVRTOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 08:30: pracovné stretnutie s hlavným kontrolórom ŽSK
• 08:30 - 10:00: pracovné stretnutie so zamestnancami odboru správy majetku a investícií ŽSK
• 10:00 - 11:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru školstva ŽSK
• 11:00 - 12:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou ekonomického odboru úradu ŽSK
• 13:00 - 13:30: pracovné stretnutie so starostom obce Makov
• 13:30 - 15:00: pracovné stretnutie s podpredsedom úradu ŽSK
• 15:30 - 17:00: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru správy majetku a investícií ŽSK
_____________________________________________________________

04.09.2020 (PIATOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00: odchod do Liptovského Hrádku
_____________________________________________________________

05.09.2020 (SOBOTA)
_____________________________________________________________

06.09.2020 (NEDEĽA)
_____________________________________________________________

07.09.2020 (PONDELOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 10:00: porada s podpredsedami ŽSK
• 10:00 - 11:00: komisia RR, CR a ŽP
• 12:00 - 12:30: pracovné stretnutie s hlavným kontrolórom ŽSK
• 12:30 - 13:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru školstva ŽSK
• 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie riadiaceho tímu EVS
• 14:00 - 15:00: komisia zdravotníctva
• 15:30 - 16:00: pracovné stretnutie s poslankyňou zastupiteľstva ŽSK
• 16:30 - 17:30: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru správy majetku a investícií ŽSK
_____________________________________________________________

08.09.2020 (UTOROK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:00: porada vedenia úradu ŽSK
• 09:00 - 10:00: komisia kultúry
• 10:00 - 12:00: pracovné rokovanie, Stratégia udržateľnej mobility
• 13:00 - 14:00: podpis Memoranda s Výcvikovou školou pre vodiace a asistenčné psy
• 14:00 - 14:30: pracovné stretnutie s poslancom NR SR
• 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie s riaditeľom Žilinskej teplárenskej spoločnosti
• 16:00 - 16:30: stretnutie s občanom
_____________________________________________________________

09.09.2020 (STREDA)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:00: pracovné stretnutie s poslankyňou NR SR
• 09:00 - 10:00: komisia školstva a športu
• 10:00 - 11:00: komisia sociálnej pomoci
• 11:30 - 12:30: stretnutie s médiami
• 13:00 - 14:30: podpis Memoranda s inštitútom mládeže IUVENTA
• 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie s prednostkou OÚ KNM
_____________________________________________________________

10.09.2020 (ŠTVRTOK)

• 07:00 - 07:30: administratíva
• 07:30 - 08:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou ekonomického oddelenia úradu ŽSK
• 08:00 - 09:00: pracovné stretnutie DEKRA
• 09:00 - 10:30: komisia dopravy
• 10:30 - 11:00: pracovné stretnutie so starostom obce Lisková
• 11:00 - 12:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru verejného obstarávania ŽSK
• 13:00 - 14:00: finančná komisia
• 14:00 - 15:00: pracovné stretnutie s námestníkom gen. riaditeľa pre informatiku ŽSR
• 15:30: odchod do Dolného Kubína
• 16:30 - 17:30: Vernisáž v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne
_____________________________________________________________

11.09.2020 (PIATOK)

• 08:00 - 15:00: účasť na podujatí úradu ŽSK v Terchovej
• 16:00 - 17:00: oceňovanie na Festivale Kazuistík v Nižnej
_____________________________________________________________

12.09.2020 (SOBOTA)

• 18:30: účasť na podujatí na Slaníckom ostrove umenia
_____________________________________________________________

13.09.2020 (NEDEĽA)
_____________________________________________________________

14.09.2020 (PONDELOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 10:00: porada s podpredsedami ŽSK
• 10:00 - 12:00: Poslanecké Grémium
• 12:00 - 13:00: komisia OVZ
• 13:30 - 14:30: tlačová beseda 
• 14:30 - 16:00: pracovné stretnutie riadiaceho tímu EVS
• 16:00 - 17:00: pracovné stretnutie s poslankyňou zastupiteľstva ŽSK
_____________________________________________________________

15.09.2020 (UTOROK)

Sedembolestná Panna Mária
_______________________________
______________________________

16.09.2020 (STREDA)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 08:30: stretnutie s médiami
• 08:30 - 09:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru školstva ŽSK
• 09:30 - 10:00: stretnutie s občanom
• 10:30 - 11:00: stretnutie s občanom
• 11:45: odchod na Vodné dielo
• 12:00 - 13:00: oceňovanie víťazov Medzinárodných pretekov "Okolo Slovenska"
• 13:00 - 13:30: pracovné stretnutie s vedúcou personálneho oddelenia ŽSK
• 13:30 - 14:00: pracovné stretnutie s vedúcou dopravného oddelenia, odboru dopravy ŽSK
• 14:30 - 15:30: účasť na výstave v SOHO galérii
• 16:00 - 17:00: oceňovanie víťazov Medzinárodných pretekov "Okolo Slovenska"
• 17:00 - 17:30: stretnutie s občanom
____________________________________________________________

17.09.2020 (ŠTVRTOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:30: pracovné stretnutie so zamestnancami komunikačného oddelenia ŽSK
• 10:00 - 11:00: Krajská školská rada
• 11:00 - 12:00: pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom ŠFRB
• 12:00 - 13:00: Krízový štáb ŽSK
• 13:00: odchod na Letisko v Hričove
• 13:30 - 15:00: pracovné stretnutie s poslancami zastupiteľstva ŽSK na Letisku v Hričove
• 15:30 - 17:30: dobrovoľnícka aktivita v DSS TAU v Turí
_____________________________________________________________

18.09.2020 (PIATOK)

• 07:00 - 09:00: administratíva
• 10:00 - 15:00: návšteva zariadení ŽSK
_____________________________________________________________

19.09.2020 (SOBOTA)
_____________________________________________________________

20.09.2020 (NEDEĽA)
_____________________________________________________________

21.09.2020 (PONDELOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:30: poslanecké kluby
• 10:00 - 15:30: 20. zastupiteľstvo
_____________________________________________________________

22.09.2020 (UTOROK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 10:00: porada vedenia úradu ŽSK
• 10:00 - 12:00: stretnutie so zamestnancami právneho oddelenia ŽSK
• 12:15 - 13:00: pracovné stretnutie s prednostom mesta Bytča
• 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie KEM
• 14:30 - 16:00: stretnutie so zástupcami projektu Godzone
_____________________________________________________________

23.09.2020 (STREDA)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:45: stretnutie so zamestnancami kancelárie ŽSK 
• 10:00 - 14:00: pracovné rokovanie so štátnym tajomníkom MD SR na radnici v Žiline
• 14:00 - 14:30: nahrávanie pre média
• 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie so starostkou obce Svrčinovec
• 16:30 - 18:00: pracovné stretnutie s vedúcou odboru dopravy ŽSK
_____________________________________________________________

24.09.2020 (ŠTVRTOK)

• 07:00 - 07:30: administratíva
• 08:00 - 10:00: pracovné stretnutie so zamestnancami kancelárie predsedníčky ŽSK
• 10:00 - 11:00: tlačová beseda
• 11:15: odchod do Trstenej
• 12:30 - 15:00: slávnostné otvorenie Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v HNsP Trstená
• 16:00: odchod do Bojníc 
• 18:30: pracovné rokovanie SK8 v Bojniciach
_____________________________________________________________

25.09.2020 (PIATOK)

• 08:00 - 17:00: pracovné rokovanie SK8 v Bojniciach
______________________________________________________________

26.09.2020 (SOBOTA)
_____________________________________________________________

27.09.2020 (NEDEĽA)
_____________________________________________________________

28.09.2020 (PONDELOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 10:00: porada s podpredsedami ŽSK
• 10:30 - 11:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou ekonomického odboru ŽSK
• 12:00 - 12:30: stretnutie s občanom
• 12:30 - 13:00: pracovné stretnutie s riaditeľom úradu ŽSK
• 13:00 - 14:30: pracovné stretnutie riadiaceho tímu EVS
• 14:30 - 16:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie  predsedníčky ŽSK
_____________________________________________________________

29.09.2020 (UTOROK)

• 07:00 - 08:00: administratíva
• 08:15: odchod do Martina
• 09:00 - 10:00: otvorenie pobočky Turčianskej knižnice v Martine
• 11:00:12:00 Bezpečnostná rada na OÚ v Žiline
program zrušený
_____________________________________________________________

30.09.2020 (STREDA)

• program zrušený
_____________________________________________________________