OKTÓBER 2019


01.10.2019 (UTOROK)

• 09:00 – 10:30: pracovné rokovanie s ministrom dopravy SR

____________________________________________________________________

02.10.2019 (STREDA)

• DOVOLENKA
____________________________________________________________________

03.10.2019 (ŠTVRTOK)

 DOVOLENKA
____________________________________________________________________

04.10.2019 (PIATOK)

 DOVOLENKA
____________________________________________________________________

05.10.2019 (SOBOTA)

 DOVOLENKA
____________________________________________________________________

06.10.2019 (NEDEĽA)

 DOVOLENKA
____________________________________________________________________

07.10.2019 (PONDELOK)

 DOVOLENKA
____________________________________________________________________

08.10.2019 (UTOROK)

 DOVOLENKA
____________________________________________________________________

09.10.2019 (STREDA)

• DOVOLENKA
____________________________________________________________________

10.10.2019 (ŠTVRTOK) - Župný výjazd

 09:00 - 10:30: otvorenie pracovnej porady riaditeľov stredných škôl v ZP ŽSK
• 11:15 - 12:15: návšteva Správy ciest ŽSK
• 12:15 - 13:30: návšteva Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
• 13:30 - 14:45: stretnutie s primátorom mesta Liptovský Mikuláš
• 15:30 - 16:00: návšteva Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku
• 16:00 - 17:00: prehliadka bývalej lesníckej školy v Liptovskom Hrádku
____________________________________________________________________

11.10.2019 (PIATOK)

 07:00 - 09:40: porada vedenia úradu
• 10:00 - 13:30: valné zhromaždenie letiskovej spoločnosti Žilina
• 14:30 - 15:30: stretnutie so zástupcami SLSP
• 15:30 - 17:00: porada s riaditeľkou kancelárie predsedníčky
____________________________________________________________________

12.10.2019 (SOBOTA)

 DOVOLENKA
____________________________________________________________________

13.10.2019 (NEDEĽA)

 DOVOLENKA
____________________________________________________________________

14.10.2019 (PONDELOK)

 07:00 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:00: porada vedenia úradu
• 09:00 - 10:00: porada s podpredsedami ŽSK
• 10:00 - 10:45: stretnutie so zástupcom Slovenského národného strediska pre ľudské práva
• 10:45 - 11:15: stretnutie s občanmi
• 13:00 - 14:00: slávnostné podpísanie memoranda o spolupráci so Štátnym inštitútom vzdelávania
• 14:00 - 14:45: pracovné stretnutie so zamestnancami úradu
• 14:45 - 16:00: stretnutie so zástupcami elektromobility
• 16:00 - 18:00: stretnutie s poslankyňou NRSR
____________________________________________________________________

15.10.2019 (UTOROK)

 07:00 - 09:00: administratíva
• 09:00 - 09:45: medzinárodná odborná konferencia "Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac II"
• 10:00 - 13:45: pracovné prijatie hejtmana Ústeckého kraja na úrade ŽSK
• 14:00 - 15:00: stretnutie s občanmi
• 15:00 - 16:00: pracovné rokovanie so starostkou obce Dlhá nad Kysucou
____________________________________________________________________

16.10.2019 (STREDA)

• 08:00 - 09:30: pracovná porada s komunikačným oddelením úradu
• 09:30 - 11:00: stretnutie s občanmi
• 12:00 - 14:00: pracovné stretnutia so zamestnancami úradu
• 14:00 - 16:00: rokovanie o návrhu rozpočtu na rok 2020
____________________________________________________________________

17.10.2019 (ŠTVRTOK) - Župný výjazd

 08:00 - 10:00: návšteva Hotelovej akadémie v Litpovskom Mikuláši
• 11:15 - 12:00: návšteva Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši
• 12:00 - 13:30: slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v LM
• 14:00 - 14:30: návšteva Liptovského kultúrneho strediska
• 15:00 - 17:00: slávnostná akadémia k 160. výročiu založenia LNsP v Liptovskom Mikuláši
• 19:00 - 21:00: Dni nádeje 2019 - Večer vďaky
____________________________________________________________________

18.10.2019 (PIATOK)

 07:00 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:00: otvorenie podujatia "Smelo na cesty"  v areáli vzdelávacieho strediska KIA Motors Slovakia
• 09:00 - 10:00: ústne pojednávanie s dopravcom
• 11:00 - 12:00: pracovné stretnutie s primátorom mesta Žilina - na tému: Európske hlavné mesto kultúry - Slovenská republika 2026
• 13:00 - 15:00: ZMOS Horné Kysuce
____________________________________________________________________

19.10.2019 (SOBOTA)

____________________________________________________________________

20.10.2019 (NEDEĽA)

• 14:00 - 16:00: Budatínsky rínok 
____________________________________________________________________

21.10.2019 (PONDELOK)

 07:00 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:00: porada s podpredsedami ŽSK
• 09:30 - 10:00: pracovné stretnutia so zamestnancami úradu
• 10:00 - 11:00: pracovné rokovanie s konateľom spoločnosti Horvát
• 11:00 - 12:00: slávnostné odovzdávanie dotácii lekárom
• 13:00 - 13:30: pracovné rokovanie so starostom Dolného Hričova
• 13:30 - 14:20: pracovné stretnutie s predsedom Združenia podnikateľov Dolných Kysúc
• 14:30 - 16:00: správna rada Nadácie pre podporu rodiny ŽSK
____________________________________________________________________

22.10.2019 (UTOROK)

 07:30 - 09:00: porada vedenia úradu
• 10:30 - 12:00: pracovné stretnutia so zamestnancami úradu
• 13:00 - 14:00: stretnutie s občanmi
• 14:00 - 15:00: pracovné rokovanie s riaditeľom Gymnázia v Tvrdošíne
• 15:00 - 15:45: pracovná porada kancelárie predsedníčky
• 16:00 - 18:00: slávnostné otvorenie reinštalovanej stálej expozície diel Vincenta Hložníka
____________________________________________________________________

23.10.2019 (STREDA)

• 07:30 - 08:00: pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom SC ŽSK
• 08:00 - 09:00: pracovná porada s komunikačným oddelením úradu
• 09:00 - 10:30: pracovná porada s oddelením správy majetku a investícii
• 10:30 - 11:30: pracovné rokovanie s prednostkou MsÚ v Martine
• 13:30 - 15:00: pracovná porada so zamestnancami úradu
• 15:00 - 16:30: administratíva

____________________________________________________________________

24.10.2019 (ŠTVRTOK)

• 07:30 - 08:00: pracovná porada so zamestnancami úradu
• 08:00 - 09:00: pracovné rokovanie s primátorom Kysuckého Nového Mesta
• 09:30 - 10:30: pracovná porada s investičným oddelením a s riaditeľom úradu
• 11:00 - 12:00: pracovné rokovanie s riaditeľom Spišskej katolíckej charity
• 13:30 - 14:20: pracovné rokovanie s dekanom Varína - k ceste II. triedy
• 14:20 - 14:45: porada s riaditeľkou sociálneho odboru
• 14:45 - 15:30: stretnutie so starostkou obce Nesluša
• 15:30 - 18:00: administratíva
____________________________________________________________________

25.10.2019 (PIATOK)

 Konferencia Združenia SK8 v Bratislave
___________________________________________________________________

26.10.2019 (SOBOTA)