NOVEMBER 2021


01.11.2021 (PONDELOK)

Sviatok všetkých svätých
____________________________________________________________________

02.11.2021 (UTOROK)

 07:30 - 08:30: administratíva
 09:00 - 11:00: online porada so zamestnancami kancelárie predsedníčky ŽSK
 12:30 - 13:30: online pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŽSK
• 14:00 - 15:00: online pracovné stretnutie s vedúcim oddelenia zahraničných vzťahov ŽSK
 15:00 - 16:00: administratíva
____________________________________________________________________

03.11.2021 (STREDA)

 07:30 - 09:00: administratíva
 09:00 - 09:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru dopravy
 09:30 - 11:30: pracovné rokovanie so zástupcami SSC
• 12:30 - 13:00: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru regionálny rozvoj ŽSK
 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie so zástupcami OZ pre Dolinu
• 14:15 - 16:15: pracovné stretnutie so zamestnancami odboru regionálny rozvoj ŽSK
____________________________________________________________________

04.11.2021 (ŠTVRTOK)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 09:30: pracovné stretnutie so starostom obce Rabča
• 10:00 - 11:00:
 pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti SAD
 11:30 - 12:30pracovné stretnutie k projektu pre DSS
 13:00 - 14:30
pracovné stretnutie so zástupcami projektu EVS ŽSK
 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou ekonomického odboru ŽSK
 16:15 - 17:15: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŽSK
____________________________________________________________________

05.11.2021 (PIATOK)

 07:30 - 08:30: administratíva
• 10
:00 návšteva zdravotníckych zariadení ŽSK
____________________________________________________________________

06.11.2021 (SOBOTA)
____________________________________________________________________

07.11.2021 (NEDEĽA)
____________________________________________________________________

08.11.2021 (PONDELOK)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 10:00: porada s podpredsedami úradu ŽSK
 10
:00 - 12:00: nahrávanie pre média
 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie s vedúcou oddelenia interného auditu a činností orgánov kraja
 14:00 - 15:00: pracovné stretnutie s poslancom zastupiteľstva ŽSK
 15:00 - 16:00: nahrávanie pre média
____________________________________________________________________

09.11.2021 (UTOROK)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 10:00: porada vedenia úradu ŽSK
 10:30 - 11:15: tlačový brífing
 12:00 - 13:00: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru správy majetku a investícií ŽSK
 13:00 - 15:00: Valné zhromaždenie IDZK
 15:30 - 16:45: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŽSK
____________________________________________________________________

10.11.2021 (STREDA)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 09:30: pracovné stretnutie so zástupcami projektového tímu EVS
 09:30 - 10:30: pracovné stretnutie so zamestnancami odboru regionálneho rozvoja ŽSK
 10:30 - 11:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru verejného obstarávania ŽSK
• 12:00 - 16:15: Školenie k jednotnému systému riadenia projektov
 16:30 - 17:30: administratíva
____________________________________________________________________

11.11.2021 (ŠTVRTOK)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 09:45: pracovné stretnutie s primátorom mesta Martin
 10:00 - 11:30: účasť na spustení projektu "Hlinený dukát" 
 12:00 - 14:00: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru správy majetku a investícií ŽSK a riaditeľkou ekonomického odboru ŽSK
 14:00 - 15:30: online Správna rada Nadácie ŽSK
 15:30 - 17:00: administratíva
 17:00 - 18:00: pracovné stretnutie so zamestnancami kancelárie predsedníčky ŽSK

____________________________________________________________________

12.11.2021 (PIATOK)

 08:30: návšteva a pracovné rokovanie s
 ministrom zdravotníctva SR v Hornooravskej nemocnice s poliklinikou v Trstenej
• 11:00: tlačový brífing v Trstenej
 12:30: návšteva a pracovné rokovanie s ministrom zdravotníctva SR v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši
• 15:00: tlačový brífing v Liptovskom Mikuláši
• 18:30: účasť na premiére inscenácie v štúdiu SKD v Martine
____________________________________________________________________

13.11.2021 (SOBOTA)
____________________________________________________________________

14.11.2021 (NEDEĽA)
____________________________________________________________________

15.11.2021 (PONDELOK)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 10:00: porada s podpredsedami úradu ŽSK
 10
:00 - 12:30: nahrávanie pre média
 13:00 - 15:30: Riadiaci tím EVS
 15:30 - 17:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŽSK
____________________________________________________________________

16.11.2021 (UTOROK)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 10:00: porada vedenia úradu ŽSK
 10:30: odchod do Bratislavy
 14:00: pracovné stretnutie s vedúcim Úradu vlády SR
• 19:00: účasť na slávnostnom podujatí pri príležitosti 32. výročia Nežnej revolúcie v SND v Bratislave
____________________________________________________________________

17.11.2021 (STREDA)

Deň boja za slobodu a demokraciu - štátny sviatok
____________________________________________________________________

18.11.2021 (ŠTVRTOK)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 09:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŽSK
 09:45 - 11:00: pracovné stretnutie s komunikačným oddelením ŽSK
 11:00 - 12:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou verejného obstarávania ŽSK 
 13:00 - 14:15: pracovné stretnutie so zamestnancami kancelárie predsedníčky ŽSK
 14:30 - 16:00: Krízový štáb ŽSK
____________________________________________________________________

19.11.2021 (PIATOK)

 07:30 - 09:30: administratíva
 09:30 - 10:30: pracovné stretnutie k vodíkovej technológii 
• 10:30 - 11:45: pracovné stretnutie so zamestnancom odboru regionálny rozvoj ŽSK
 12:30 - 14:00: Valné zhromaždenie INOVIA 
 14:00 - 14:30: podpísanie memoranda o spolupráci s UNIZA 
 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie s poslancom zastupiteľstva ŽSK
____________________________________________________________________

20.11.2021 (SOBOTA)
____________________________________________________________________

21.11.2021 (NEDEĽA)
____________________________________________________________________

22.11.2021 (PONDELOK)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 10:00: porada s podpredsedami úradu ŽSK
 10
:00: poslanecké Grémium ŽSK
 13:00 - 15:00: online Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu
 15:00 - 16:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŽSK
____________________________________________________________________

23.11.2021 (UTOROK)

 08:00 - 09:00: nahrávanie pre média v Martine
 10:00 - 11:00: PK SMER-SD
 11:00 - 12:00: PK NEKA III.
 12:30 - 13:30: PK NEKA I.
 13:30 - 14:30: PK OĽANO a SAS
 14:45 - 16:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŽSK
 16:00 - 17:30: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru správy majetku a investícií ŽSK 
____________________________________________________________________

24.11.2021 (STREDA)

 07:30 - 08:00: administratíva
 08:00 - 08:30: pracovné stretnutie s hlavným kontrolórom ŽSK a riaditeľkou ekonomického odboru ŽSK
 08:30 - 09:30: PK NEKA II.
 10:00 - 11:30: online Správna rada KU
 12:00 - 13:00: PK HLAS-SD
 13:00: odchod do Bratislavy
 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie na UVO v Bratislave
 17:00: rokovanie SK8 v Bratislave
____________________________________________________________________

25.11.2021 (ŠTVRTOK)

 08:30 - 13:00: online pracovné stretnutia so zamestnancami kancelárie predsedníčky ŽSK a
 13:30 - 15:30: administratíva
____________________________________________________________________

26.11.2021 (PIATOK)

 08:00 - 09:00: nahrávanie pre média v Žiline
 09:15 - 10:00: PK NEZARADENÍ 
 10:00 - 10:00: online stretnutie s predsedami SK8 so zástupcami MZSR
 10:30 - 11:30: PK KDH
 13:30: návšteva zdravotníckych zariadení
____________________________________________________________________

27.11.2021 (SOBOTA)
____________________________________________________________________

28.11.2021 (NEDEĽA)
____________________________________________________________________

29.11.2021 (PONDELOK)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 10:00: porada s podpredsedami úradu ŽSK
 10
:00 - 13:30: poslanecké Zastupiteľstvo ŽSK
 14:00 - 15:00: pracovné stretnutie s poslankyňou zastupiteľstva ŽSK
 15:30 - 16:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou ekonomického odboru ŽSK
 16:30 - 18:00: administratíva
____________________________________________________________________

30.11.2021 (UTOROK)

 07:30 - 08:00: administratíva
 08:00 - 09:00: pracovné stretnutie s primátorom mesta Žilina a riaditeľom odboru správy majetku a investícií ŽSK 
 09:00 - 10:00: porada vedenia úradu ŽSK
 10:15 - 11:00: 
pracovné stretnutie so zamestnancami odboru správy majetku a investícií ŽSK
 11:00 - 12:00: pracovné stretnutie so zástupcami športového klubu
 13:00 - 15:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou verejného obstarávania ŽSK a riaditeľom úradu ŽSK
 15:00 - 16:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŽSK
____________________________________________________________________