NOVEMBER 2019

 

01.11.2019 (PIATOK)

____________________________________________________________________

02.11.2019 (SOBOTA)

____________________________________________________________________

03.11.2019 (NEDEĽA)

____________________________________________________________________

04.11.2019 (PONDELOK)

 08:00 - 10:00: porada s podpredsedami ŽSK
• 10:00 - 12:00: pracovné rokovanie s poslancami VÚC
• 13:00 - 13:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou Obchodnej akadémie v Martine
• 13:30 - 14:00: stretnutie s poslancom MsZ v Žiline
• 14:00 - 15:00: pracovná porada s investičným oddelením
____________________________________________________________________

05.11.2019 (UTOROK)

 08:00 - 10:00: porada vedenia úradu
• 10:00 - 12:00: stretnutie členov Rady seniorov ŽSK
• 13:00 - 14:00: pracovné rokovanie s poslancami VÚC
• 14:00 - 15:30: porada s riaditeľkou kancelárie
____________________________________________________________________

06.11.2019 (STREDA)

• 09:00 - 11:00: slávnostné ukončenie I. etapy rekonštrukcie gynekologicko-pôrodnického oddelenia v HNsP v Trstenej
• 13:30 - 15:00: nahrávanie relácie "Klub komunálnej politiky" v Banskej Bystrici
____________________________________________________________________

07.11.2019 (ŠTVRTOK) 

 Prezentácia ŽSK počas predsedníctva SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe(OBSE) vo Viedni
____________________________________________________________________

08.11.2019 (PIATOK)

 08:30 - 09:30: slávnostné otvorenie workout ihriska a špecializovanej učebne strojárskej metrológie pomocou 3D merania na spojenej škole v Martine
• 10:00 - 13:30: slávnostné otvorenie zrekonštruovaných a novovybudovaných priestorov dielní a 70. výročie SOŠ Polytechnickej v Ružomberku
• 14:30 - 15:30: slávnostný galaprogram pri príležitosti vzniku regionálnych združení miest a obcí Oravy (ZMOS)
• 16:00 - 19:00: porada s riaditeľkou kancelárie predsedníčky
____________________________________________________________________

09.11.2019 (SOBOTA)

16:00: reprezentačný program pri príležitosti 20. výročia vzniku speváckej folklórnej skupiny Orava - Dolný Kubín
• 17:00: 30. výročie založenia folklórnej skupiny Bučnik - obec Habovka
____________________________________________________________________

10.11.2019 (NEDEĽA)

 14:00: slávnostné otvorenie mosta pri ZŠ v Korni
____________________________________________________________________

11.11.2019 (PONDELOK)

 08:00 - 10:00: porada s podpredsedami ŽSK
• 10:00 - 11:00: pracovné rokovanie so zástupcami SZĽH
 11:00 - 12:00: stretnutie ohľadom diaľnice D3
 13:00 - 14:00: stretnutia s občanmi
 14:00 - 15:00: pracovné stretnutie s poslankyňou VÚC
• 15:00 - 16:00: porada s riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŽSK
____________________________________________________________________

12.11.2019 (UTOROK)

 07:00 - 08:00: administratíva
 08:00 - 10:00: porada vedenia úradu ŽSK
• 10:00 - 11:00: krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu ŽSK
• 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie k deinštitucionalizácii troch sociálnych zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti ŽSK
• 14:00 - 15:30: stretnutia s občanmi
____________________________________________________________________

13.11.2019 (STREDA)

• 08:00 - 08:30: ukončenie kontroly k návrhu rozpočtu
• 08:30 - 09:30: pracovná porada s riaditeľkou odboru SO pre IROP
 10:00 - 12:00: stretnutie pracovnej skupiny ohľadom Letiska Žilina
 13:00 - 14:30: komisia školstva a športu
____________________________________________________________________

14.11.2019 (ŠTVRTOK) 

 09:00 - 10:00: komisia dopravy
 10:00 - 11:30: deň sociálnych pracovníkov - morálne odmeňovanie pracovníkov z každej OvZP
 13:00 - 13:30: stretnutie so zástupcami Združenia Sclerosis multiplex - Nádej Bratislava
 13:30 - 14:30: stretnutie so zástupcami o.z. Beskydy bez hraní
 16:00 - 18:00: slávnostná akadémia pri príležitosti 100. výročia založenia SOŠ obchodu a služieb v Martine
____________________________________________________________________

15.11.2019 (PIATOK)

 08:00 - 12:00: pracovná porada s riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŽSK
• 13:30 - 14:00: stretnutia s občanmi
• 14:30 - 16:00: pietna spomienka na obete komunistického režimu
____________________________________________________________________

16.11.2019 (SOBOTA)

• 16:00: slávnostný program pri príležitosti 40. výročia založenia folklórneho súboru Váh - Liptovský MiKuláš
____________________________________________________________________

17.11.2019 (NEDEĽA)


 16:00: účasť na spomienke k 30 výročiu Nežnej revolúcie (nám. SNP, Bratislava)
 20:00: slávnostný koncert pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie
____________________________________________________________________

18.11.2019 (PONDELOK)

 08:00 - 10:00: príprava na poslanecké grémium
• 10:00 - 12:00: poslanecké grémium
• 13:00 - 13:30: podpísanie zápisnice z kontroly NKÚ
 13:30 - 14:00: nahrávanie príspevku pre novinárov
• 13:30 - 14:00: stretnutie s poslancom MsZ v Žiline
• 15:00 - 15:30: pracovné stretnutie s veliteľom 5. pluku špeciálneho určenia
____________________________________________________________________

19.11.2019 (UTOROK)

 08:00 - 13:00: správna rada Katolíckej univerzity
____________________________________________________________________

20.11.2019 (STREDA)

• 08:00 - 09:00: porada s komunikačným oddelením
• 10:00 - 12:00: odhalenie pamätnej tabule Jána Kuciaka
• 13:00 - 14:00: slávnostné podpísanie memoranda o spolupráci s Národným strediskom ľudských práv
• 14:00 - 15:30: pracovné rokovanie ohľadom riešenia križovatky II/583 Varín - Gbeľany
• 17:30 - 21:00: Godzone Žilina
____________________________________________________________________

21.11.2019 (ŠTVRTOK) 

• 08:00 - 12:00: porada vedenia úradu ŽSK
• 16:00 - 18:00: stretnutie koaličného poslaneckého klubu
____________________________________________________________________

22.11.2019 (PIATOK)


____________________________________________________________________

23.11.2019 (SOBOTA)

• 16:00: 400. výročie prvej písomnej zmienky o obci Olešná
____________________________________________________________________

24.11.2019 (NEDEĽA)
____________________________________________________________________

25.11.2019 (PONDELOK)

 08:00 - 10:00: poslanecké kluby
• 10:00 - 15:00: 15. zastupiteľstvo ŽSK
• 17:00 - 18:30: benefičný koncert Áno pre život
____________________________________________________________________

26.11.2019 (UTOROK)

____________________________________________________________________

27.11.2019 (STREDA)

Zasadnutie komiesie SEDEC(Brusel)
____________________________________________________________________

28.11.2019 (ŠTVRTOK) 

• 09:00 - 11:00: administratíva
• 11:00 - 11:30: pracovné stretnutie s so starostkou obce Kunerad
____________________________________________________________________

29.11.2019 (PIATOK)

• 09:00 - 10:00: pracovné stretnutie so starostami a primátormi ku Kysuckej cyklotrase
• 19:00 - 20:30: benefičný koncert Rotary clubu Žilina
____________________________________________________________________

30.11.2019 (SOBOTA)


____________________________________________________________________