MAREC 2021

01.3.2021 (PONDELOK)

 07:30 - 08:30: administratíva
• 08:30 - 10:00: porada s podpredsedami ŽSK
 10:00 - 11:00: pracovné stretnutie s koordinátorom pre mobilitu ŽSK
 11:30 - 12:30: pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom SC ŽSK
 13:00 - 14:30: Riadiaci tím EVS
 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie so zamestnancami kancelárie predsedníčky ŽSK
____________________________________________________________________

02.3.2021 (UTOROK)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 10:00: porada vedenia úradu ŽSK
 10:00 - 12:00: online stretnutie koncepčného tímu EVS
 13:00 - 14.30: online stretnutie so zástupcami zdravotníctva
 14:30 - 15:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru sociálnych vecí ŽSK
 15:30 - 16:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru školstva a športu ŽSK
 16:00 - 16:45: nahrávanie pre média
 17:00 - 17:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou ekonomického odboru ŽSK
____________________________________________________________________

03.3.2021 (STREDA)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 09.30: pracovné stretnutie so zástupcami dopravy
• 10:00 - 11:30: pracovné stretnutie so zástupcami Krajského dobrovoľníckeho centra
 12:15 - 13:15: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru regionálneho rozvoja ŽSK
 14:00 - 15:00: online diskusia v médiách prostredníctvom telemostu
 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru verejného obstarávania ŽSK a odboru dopravy ŽSK
____________________________________________________________________

04.3.2021 (ŠTVRTOK)

 07:30: odchod do Trnavy
 10:00: rokovanie SK8
____________________________________________________________________

05.3.2021 (PIATOK)

 08:30: online stretnutie so zástupcami EPP v Bratislave
____________________________________________________________________

06.3.2021 (SOBOTA)
____________________________________________________________________

07.3.2021 (NEDEĽA)
____________________________________________________________________

08.3.2021 (PONDELOK)

 07:30 - 08:30: administratíva
• 08:30 - 10:00: porada s podpredsedami ŽSK
 10:00 - 11:30: pracovné stretnutie s poslankyňou NR SR
 13:00 - 14:30: Riadiaci tím EVS
 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŽSK
____________________________________________________________________

09.3.2021 (UTOROK)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 10:00: porada vedenia úradu ŽSK
 10:00 - 12:00: online stretnutie so zástupcami pracovnej skupiny DofE
 12:30 - 13.00: nahrávanie pre média
 13:00 - 14:00