MAREC 2021

01.3.2021 (PONDELOK)

 07:30 - 08:30: administratíva
• 08:30 - 10:00: porada s podpredsedami ŽSK
 10:00 - 11:00: pracovné stretnutie s koordinátorom pre mobilitu ŽSK
 11:30 - 12:30: pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom SC ŽSK
 13:00 - 14:30: Riadiaci tím EVS
 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie so zamestnancami kancelárie predsedníčky ŽSK
____________________________________________________________________

02.3.2021 (UTOROK)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 10:00: porada vedenia úradu ŽSK
 10:00 - 12:00: online stretnutie koncepčného tímu EVS
 13:00 - 14.30: online stretnutie so zástupcami zdravotníctva
 14:30 - 15:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru sociálnych vecí ŽSK
 15:30 - 16:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru školstva a športu ŽSK
 16:00 - 16:45: nahrávanie pre média
 17:00 - 17:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou ekonomického odboru ŽSK
____________________________________________________________________

03.3.2021 (STREDA)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 09.30: pracovné stretnutie so zástupcami dopravy
• 10:00 - 11:30: pracovné stretnutie so zástupcami Krajského dobrovoľníckeho centra
 12:15 - 13:15: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru regionálneho rozvoja ŽSK
 14:00 - 15:00: online diskusia v médiách prostredníctvom telemostu
 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru verejného obstarávania ŽSK a odboru dopravy ŽSK
____________________________________________________________________

04.3.2021 (ŠTVRTOK)

 07:30: odchod do Trnavy
 10:00: rokovanie SK8
____________________________________________________________________

05.3.2021 (PIATOK)

 08:30: online stretnutie so zástupcami EPP v Bratislave
____________________________________________________________________

06.3.2021 (SOBOTA)
____________________________________________________________________

07.3.2021 (NEDEĽA)
____________________________________________________________________

08.3.2021 (PONDELOK)

 07:30 - 08:30: administratíva
• 08:30 - 10:00: porada s podpredsedami ŽSK
 10:00 - 11:30: pracovné stretnutie s poslankyňou NR SR
 13:00 - 14:30: Riadiaci tím EVS
 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŽSK
____________________________________________________________________

09.3.2021 (UTOROK)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 10:00: porada vedenia úradu ŽSK
 10:00 - 12:00: online stretnutie so zástupcami pracovnej skupiny DofE
 12:30 - 13.00: nahrávanie pre média
 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie so zástupcami Liptovského múzea
 14:00 - 15:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru dopravy
 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie s primátorom mesta Martin 
 16:00 - 17:00: pracovné stretnutie s riaditeľom Úradu ŽSK
____________________________________________________________________

10.3.2021 (STREDA)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 09.30: pracovné stretnutie so zástupcami dopravy
• 10:00 - 11:00: pracovné stretnutie s primátorkou mesta Trstená
 12:00 - 13:30: nahrávanie pre média
 14:00 - 15:00: online pracovné stretnutie so zástupcami RA ŽSK
 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie s hlavným kontrolórom ŽSK 
____________________________________________________________________

11.3.2021 (ŠTVRTOK)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 10:00: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru správy majetku a investícii ŽSK
 10:30 - 11:30: pracovné stretnutie so zástupcami energetiky
 12:30 - 13.30: pracovné stretnutie so zamestnancami kancelárie predsedníčky ŽSK
 13:30 - 14:30: pracovné stretnutie s riaditeľom SOŠ obchodu a služieb, DK 
 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie ŽSK
____________________________________________________________________

12.3.2021 (PIATOK)

• 07:30 - 08:30: administratíva
 09:00 - 11:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie ŽSK
 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie so zamestnancami komunikačného oddelenia ŽSK
 14:00 - 15:30: pracovné stretnutie so zamestnancami kancelárie predsedníčky ŽSK
____________________________________________________________________

13.3.2021 (SOBOTA)
____________________________________________________________________

14.3.2021 (NEDEĽA)
____________________________________________________________________

15.3.2021 (PONDELOK)

 07:00 - 09:30: výjazd k spadnutému bralu v Bzinách
 10:30 - 11:30: pracovná stretnutie na SC v Dolnom Kubíne
 13:00 - 14.30: pracovné stretnutie so zástupcami školstva
 15:00 - 16:00: administratíva
____________________________________________________________________

16.3.2021 (UTOROK)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 10:00: porada vedenia úradu ŽSK
 10:00 - 11:30: Rada riaditeľov ŽSK
 12:00 - 13.30: účasť na smútočnom obrade zamestnanca ŽSK
 13:30 - 14:00: nahrávanie pre média
 14:00 - 15:30: online pracovné stretnutie so štátnou tajomníčkou MPSVaR SR
____________________________________________________________________

17.3.2021 (STREDA)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 09:00nahrávanie pre média
 09:00 - 10:30: online pracovné rokovanie SK8
 11:00 - 13.00: online stretnutie Krajskej rady ŽSK
 15:30 - 16:00: návšteva zdravotníckych zariadení na Orave
____________________________________________________________________

18.3.2021 (ŠTVRTOK)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 09:00: pracovné stretnutie s riaditeľom Záchrannej zdravotnej služby Košice
 10:00 - 11:00: tlačová beseda s médiami
 11:00 - 12:30: nahrávanie pre média
 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie s vedúcim oddelenia zahraničných vzťahov ŽSK
 14:00 - 15:00: pracovné stretnutie s podpredsedom ŽSK
 15:00 - 16:30: online pracovné stretnutie s primátorom mesta Žilina a rektorom ŽU
____________________________________________________________________

19.3.2021 (PIATOK)

 program zrušený
____________________________________________________________________

20.3.2021 (SOBOTA)
____________________________________________________________________

21.3.2021 (NEDEĽA)
____________________________________________________________________

22.3.2021 (PONDELOK)

 online pracovné rokovania, stretnutia
____________________________________________________________________

23.3.2021 (UTOROK)

 online pracovné rokovania, stretnutia
____________________________________________________________________

24.3.2021 (STREDA)

 online pracovné rokovania, stretnutia
____________________________________________________________________

25.3.2021 (ŠTVRTOK)

 online pracovné rokovania, stretnutia
____________________________________________________________________

26.3.2021 (PIATOK)

 11:00: pracovné rokovanie SK8 v Banskej Bystrici
 13:00: pracovné rokovanie SK8 s prezidentkou SR a ministrom financií SR
 14:30: tlačová beseda s médiami
____________________________________________________________________

27.3.2021 (SOBOTA)
____________________________________________________________________

28.3.2021 (NEDEĽA)
____________________________________________________________________

29.3.2021 (PONDELOK)

 07:30 - 08:30: administratíva
• 08:30 - 10:00: porada s podpredsedami ŽSK
 10:00 - 11:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou dopravy ŽSK
 11:00 - 12:00: pracovné stretnutie s prednostom mesta Čadca
 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou ekonomického odboru ŽSK
 14:00 - 15:30:pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŽSK
____________________________________________________________________

30.3.2021 (UTOROK)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 10:00: porada vedenia úradu ŽSK
 10:30 - 11:30: online stretnutie so zástupcami školskej rady 
 12:30 - 13:30: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru regionálneho rozvoja ŽSK
 13:30 - 15:00: online pracovné stretnutie so zástupcami Olympijského a športového výboru 
____________________________________________________________________

31.3.2021 (STREDA)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 10:00: pracovné stretnutie s riaditeľom regionálneho rozvoja ŽSK a so zástupcami O.Z. Pre dolinu, Demänovská dolina
 10:00 - 11:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŽSK
 13:00 - 14:30: pracovné stretnutie s riaditeľom správy majetku a investícii ŽSK
 14:30 - 15:30: pracovné stretnutie so zamestnancami kancelárie predsedníčky ŽSK