MÁJ


01.5.2021 (SOBOTA)
____________________________________________________________________

02.5.2021 (NEDEĽA)
____________________________________________________________________

03.5.2021 (PONDELOK)

 07:30 - 08:30: administratíva
• 08:30 - 10:30: porada s podpredsedami ŽSK
 10:30 - 11:30: pracovné stretnutie so zamestnancami kancelárie predsedníčky ŽSK 
 12:30 - 13:00: pracovné stretnutie s riaditeľom SSOŠ v Žiline 
 13:00 - 15:00: Riadiaci tím EVS
 15:30 - 16:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŽSK 
____________________________________________________________________

04.5.2021 (UTOROK)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 09:30: porada vedenia úradu ŽSK
• 09:30 - 10:00: pracovné stretnutie so zamestnancami odboru dopravy ŽSK
 10:00 - 11:00: osobné stretnutie so stážistami na Úrade ŽSK  
 11:00 - 11:30: nahrávanie pre média
 12:30 - 13:00: pracovné stretnutie so zamestnancami odboru regionálny rozvoj ŽSK
 13:00 - 15:00: online pracovné stretnutie s vedením PSK a so zástupcami SOPK, Prešov
 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie so zamestnancom kancelárie predsedníčky ŽSK
 16:00 - 16:30: administratíva
 17:00 - 17:30: osobné stretnutie s tvorcami malieb, odpočívadlo pri Strečne
____________________________________________________________________

05.5.2021 (STREDA)

 08:00 - 09:30: návšteva zdravotníckeho zariadenia, DK
 11:00 - 13:00: Pietny akt - Stráňavy, Javorina
 13:30 - 14:00: pracovné stretnutie so zástupcami odborov SLOVES, ŽSK
 14:00 - 14:30: pracovné stretnutie ohľadom kultúrnej pamiatky
 15:00 - 16:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŽSK a zamestnancami ŽSK
 16:30 - 17:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru sociálnych vecí ŽSK
____________________________________________________________________

06.5.2021 (ŠTVRTOK)

 07:30 - 08:30: administratíva
 09:30: odchod do Bratislavy
 12:00 - 13:30: pracovné rokovanie s podpredsedom vlády, Úrad vlády SR v Bratislave
• 16:00: Slávnostné otvorenie vernisáže v PG v Žiline
____________________________________________________________________

07.5.2021 (PIATOK)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 09:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou ekonomického odboru ŽSK
 10:00 - 11:00: Spomienkové stretnutie k výročiu ukončenia 2. svetovej vojny, Martin-Priekopa, Martin-Sever
 11:00 - 13:30: návšteva Turčianskej galérie v Martine
 14:00 - 16:00: administratíva
____________________________________________________________________

08.5.2021 (SOBOTA)

 09:00: tlačový brífing, Zborov nad Kysucou
____________________________________________________________________

09.5.2021 (NEDEĽA)
____________________________________________________________________

10.5.2021 (PONDELOK)

 07:30 - 08:30: administratíva
• 08:30 - 10:00: porada s podpredsedami ŽSK
 10:00 - 12:30: poslanecké Grémium 
 13:00 - 14:30: Riadiaci tím EVS
 15:00 - 16:00: podpísanie Memoranda o spolupráci s Občianskym združením Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách
 16:00 - 17:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŽSK 
____________________________________________________________________

11.5.2021 (UTOROK)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 10:00: porada vedenia úradu ŽSK
• 10:30 - 12:00: nahrávanie pre média
 13:00 - 14:00: podpísanie Memoranda o spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 14:00 - 14:30: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru kultúry ŽSK a riaditeľom odboru správy majetku a investícií ŽSK
 14:30 - 16:00: pracovné stretnutie s vedúcou oddelenia interného auditu a činností orgánov kraja ŽSK
 16:15 - 17:30pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru verejného obstarávania ŽSK
____________________________________________________________________

12.5.2021 (STREDA)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 09:00pracovné stretnutie s hlavným kontrolórom ŽSK
 09:00 - 10:30: online pracovné rokovanie SK8
 10:30: tlačový brífing
 12:30 - 13:00pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru školstva a športu ŽSK
 13:00 - 14:00: online seminár "Budovanie kultúry a klímy školy"
 14:00 - 15:30PK OĽANO, KDH, SaS
• 15:30 - 16:30: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru regionálneho rozvoja ŽSK
____________________________________________________________________

13.5.2021 (ŠTVRTOK)

 07:30 - 08:30: administratíva
 09:00 - 10:00PK SMER-SD
 10:15 - 11:15: PK NEKA I 
 12:00 - 13:00: pracovné stretnutie so zástupcom projektu EVS
 13:00 - 13:15: nahrávanie pre média
 13:15 - 14:00pracovné stretnutie s prednostkou mesta Námestovo
 14:00 - 15:00pracovné stretnutie so zástupcami organizácie Úsmev ako dar
 15:15 - 16:15: PK NEKA III
 16:30 - 17:15: nahrávanie pre SK8
____________________________________________________________________

14.5.2021 (PIATOK)

 07:30 - 08:00: administratíva
 08:00 - 09:00: pracovná porada s RÚ ŽSK a zamestnancami ŽSK
 09:00 - 10:00: PK NEKA II
 10:10 - 11:10: PK NEZARADENÍ
 14:00 - 15:00: PK HLAS-SD
____________________________________________________________________

15.5.2021 (SOBOTA)
___________________________________________________________________

16.5.2021 (NEDEĽA)
___________________________________________________________________

17.5.2021 (PONDELOK)

 07:30 - 08:30: administratíva
• 08:30 - 10:00: porada s podpredsedami ŽSK
• 10:00 - 14:00: 25. zasadnutie zastupiteľstva ŽSK
 14:00 - 14:45: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŽSK a zamestnancami ŽSK
 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie s RÚ ŽSK a riaditeľkou verejného obstarávania ŽSK
 16:00 - 17:00: pracovná stretnutie s vedúcim oddelenia zahraničných vzťahov ŽSK  
____________________________________________________________________

18.5.2021 (UTOROK)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 10:00: porada vedenia úradu ŽSK
• 10:15 - 11:15: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru verejného obstarávania ŽSK
• 12:00 - 13:00: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru regionálneho rozvoja ŽSK
• 13:15 - 15:15: pracovné stretnutie so zástupcami projektu EVS ŽSK
 15:30 - 16:30: pracovné stretnutie so zamestnancami kancelárie predsedníčky ŽSK
____________________________________________________________________

19.5.2021 (STREDA)

 07:30 - 08:00: administratíva
 08:15 - 08:30: nahrávanie pre média
 08:30 - 09:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru školstva a športu ŽSK
 09:30 - 10:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru sociálnych vecí ŽSK
 11:00 - 12:30: pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom a zástupcami MIRRI SR
• 13:30 - 14:00: pracovné stretnutie so zamestnancami odboru regionálneho rozvoja ŽSK
 14:15 - 16:00: pracovná návšteva veľvyslanca Francúzska 
 16:10 - 16:30: nahrávanie so zástupcami RA ŽSK
 16:30 - 17:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŽSK
____________________________________________________________________

20.5.2021 (ŠTVRTOK)

 07:15: odchod do Ružomberka
 08:30: 15:00: pracovné stretnutie a tlačový brífing s podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva SR a predsedami samosprávnych krajov v Ružomberku
____________________________________________________________________

21.5.2021 (PIATOK)

 08:00 - 09:00: administratíva
 09:30 - 11:30: online pracovné stretnutie so zamestnancami ŽSK
 13:00 - 14:30: online pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŽSK
 14:45 - 16:00: administratíva
____________________________________________________________________

22.5.2021 (SOBOTA)
____________________________________________________________________

23.5.2021 (NEDEĽA)
____________________________________________________________________

24.5.2021 (PONDELOK)

 07:30 - 08:30: administratíva
• 08:30 - 10:00: porada s podpredsedami ŽSK
 10:00 - 11:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou ekonomického odboru a vedúcou právneho oddelenia
 11:00 - 11:45: pracovné stretnutie so starostom obce Blatnica
 13:00 - 14:45: Riadiaci tím EVS
 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru regionálneho rozvoja ŽSK
 16:00 - 17:30: administratíva
____________________________________________________________________

25.5.2021 (UTOROK)

 07:30 - 08:30: administratíva
 08:30 - 09:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŽSK
• 09:30 - 11:00: online pracovné stretnutie SK8
• 11:00 - 12:30: Zasadnutie valného zhromaždenia KOCR ŽTK
• 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou ekonomického odboru ŽSK
 14:15 - 16:00: pracovné stretnutie s poslancami ŽSK 
____________________________________________________________________

26.5.2021 (STREDA)

 07:30 - 08:00: administratíva
 08:30 - 09:30: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru kultúry ŽSK
 09:30 - 10:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru zdravotníctva ŽSK
 10:00 - 11:00: podpísanie Memoranda o spolupráci s kúpeľmi v ŽK
 11:30 - 13:00: pracovný obed s primátorom mesta Žilina a rektorom ŽU
• 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru správy majetku a investícií ŽSK
 14:15 - 15:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŽSK
 15:00 - 16:30: online pracovné rokovanie SK8 s ministrom zdravotníctva SR 
____________________________________________________________________

27.5.2021 (ŠTVRTOK)

 07:30 - 08:00: administratíva
 08:30 - 09:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru dopravy ŽSK
 09:30 - 10:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru školstva a športu ŽSK
• 10:00 - 11:30: pracovné stretnutie Krajskej rady pre odborné vzdelávanie
 12:00 - 13:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru zdravotníctva ŽSK
 13:00 - 13:45: pracovné stretnutie so zástupcami v oblasti zdravotníctva
 14:45 - 16:00: pracovná návšteva veľvyslanca Nórska na Budatínskom hrade 
____________________________________________________________________

28.5.2021 (PIATOK)

 08