MÁJ 2020

01.05.2020 (PIATOK)
______________________________________________________________

02.05.2020 (SOBOTA)
______________________________________________________________

03.05.2020 (NEDEĽA)
______________________________________________________________

04.05.2020 (PONDELOK)

• 07:30 - 08:00: porada s riaditeľom odboru kultúry a riaditeľkou ekonomického úseku ŽSK
• 08:00: odchod do Bratislavy
• 11:00 - 12:00: stretnutie s predsedom parlamentu NR SR
• 12:00: tlačová beseda po stretnutí s predsedom parlamentu NR SR
• 15:00 - 16:00: rokovanie predsedov samosprávnych krajov na Ministerstve dopravy a výstavby SR
• 16:00: tlačová beseda po stretnutí s ministrom dopravy a výstavby SR
• 16:30 - 17:30: stretnutie s podpredsedníčkou vlády SR pre investície a informatizáciu 
______________________________________________________________

05.05.2020 (UTOROK)

• 08:00 - 10:00: porada vedenia úradu ŽSK
• 10:00: odchod na Makov
• 11:00 - 13:30: položenie vencov k 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny (pamätník SNP, Makov)
• 14:00 - 15:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru školstva a športu
• 15:00 - 16:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru verejného obstarávania 
______________________________________________________________

06.05.2020 (STREDA)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:00: pracovné stretnutie s hlavným kontrolórom ŽSK
• 09:00 - 10:30: porada vedenia úradu ŽSK a odborom správy majetku a investícií ŽSK
• 10:30 - 11:00: stretnutie s médiami
• 11:00 - 12:00: porada vedenia úradu ŽSK a oddelenia ŽSK nakladania s majetkom
• 12:00 - 14:00: pracovné stretnutie s poslancami ŽSK
• 14:00 - 15:00: pracovné stretnutie s odborom dopravy ŽSK
• 15:00 - 16:00: pracovné rokovanie s riaditeľom úradu ŽSK
• 16:00 - 17:00: pracovné stretnutie s vedúcou právneho oddelenia úradu ŽSK
______________________________________________________________

07.05.2020 (ŠTVRTOK)

• 07:30 - 08:30: administratíva
• 09:00 - 10:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky
• 10:00 - 11:00: pracovné stretnutie so zamestnancami úradu ŽSK