MÁJ 2020

01.05.2020 (PIATOK)
______________________________________________________________

02.05.2020 (SOBOTA)
______________________________________________________________

03.05.2020 (NEDEĽA)
______________________________________________________________

04.05.2020 (PONDELOK)

• 07:30 - 08:00: porada s riaditeľom odboru kultúry a riaditeľkou ekonomického úseku ŽSK
• 08:00: odchod do Bratislavy
• 11:00 - 12:00: stretnutie s predsedom parlamentu NR SR
• 12:00: tlačová beseda po stretnutí s predsedom parlamentu NR SR
• 15:00 - 16:00: rokovanie predsedov samosprávnych krajov na Ministerstve dopravy a výstavby SR
• 16:00: tlačová beseda po stretnutí s ministrom dopravy a výstavby SR
• 16:30 - 17:30: stretnutie s podpredsedníčkou vlády SR pre investície a informatizáciu 
______________________________________________________________

05.05.2020 (UTOROK)

• 08:00 - 10:00: porada vedenia úradu ŽSK
• 10:00: odchod na Makov
• 11:00 - 13:30: položenie vencov k 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny (pamätník SNP, Makov)
• 14:00 - 15:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru školstva a športu
• 15:00 - 16:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru verejného obstarávania 
______________________________________________________________

06.05.2020 (STREDA)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:00: pracovné stretnutie s hlavným kontrolórom ŽSK
• 09:00 - 10:30: porada vedenia úradu ŽSK a odborom správy majetku a investícií ŽSK
• 10:30 - 11:00: stretnutie s médiami
• 11:00 - 12:00: porada vedenia úradu ŽSK a oddelenia ŽSK nakladania s majetkom
• 12:00 - 14:00: pracovné stretnutie s poslancami ŽSK
• 14:00 - 15:00: pracovné stretnutie s odborom dopravy ŽSK
• 15:00 - 16:00: pracovné rokovanie s riaditeľom úradu ŽSK
• 16:00 - 17:00: pracovné stretnutie s vedúcou právneho oddelenia úradu ŽSK
______________________________________________________________

07.05.2020 (ŠTVRTOK)

• 07:30 - 08:30: administratíva
• 09:00 - 10:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky
• 10:00 - 11:00: pracovné stretnutie so zamestnancami úradu ŽSK
• 11:00 - 11:30: stretnutie s médiami
• 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru dopravy ŽSK
• 14:00 - 15:30: pracovné rokovanie s podpredsedom ŽSK a riaditeľkou kancelárie ŽSK
• 16:00 - 17:30: pracovné stretnutie s ministerkou kultúry SR
______________________________________________________________

08.05.2020 (PIATOK)

• 10:30 - 11:30: položenie venca k 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny na vojenskom cintoríne Háj-Nicovô v Liptovskom Mikuláši
______________________________________________________________

09.05.2020 (SOBOTA)
______________________________________________________________


10.05.2020 (NEDEĽA)
______________________________________________________________

11.05.2020 (PONDELOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 10:00: porada podpredsedov ŽSK
• 10:00 - 11:00: pracovné stretnutie so zamestnancami odboru zdravotníctva ŽSK
• 14:00 - 15:30: pracovné stretnutie so zamestnancami odboru sociálnych vecí ŽSK
______________________________________________________________

12.05.2020 (UTOROK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 10:00: porada vedenia úradu ŽSK
• 10:00 - 12:00: Bezpečnostná rada OÚ v Žiline
• 12:30 - 13:00: pracovné stretnutie s podpredsedom ŽSK
• 13:00 - 14:30: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru dopravy ŽSK
• 15:00 - 15:30: pracovné stretnutie
______________________________________________________________

13.05.2020 (STREDA)

• 07:30 - 08:30: administratíva
• 08:30 - 10:00: pracovné stretnutie so zamestnancami odboru dopravy ŽSK
• 10:00 - 11:00: pracovné rokovanie s riaditeľom úradu ŽSK 
• 11:00 - 13:00: pracovné rokovanie so zamestnancami odboru dopravy ŽSK a vedením úradu ŽSK
• 13:00 - 13:30: pracovné stretnutie s prednostkou obecného úradu Teplička nad Váhom
• 13:30 - 15:00: pracovné stretnutie so zamestnancami odboru dopravy ŽSK
• 15:00 - 17:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru verejného obstarávania
______________________________________________________________

14.05.2020 (ŠTVRTOK)

• 07:30 - 08:00: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru dopravy ŽSK
• 08:00 - 09:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky
• 09:00 - 10:00: pracovné stretnutie ohľadom kultúrnej pamiatky
• 10:00 - 11:00: pracovné stretnutie s koordinátorkou SPU v Nitre
• 11:00 - 12:00: pracovné stretnutie s podpredsedom ŽSK
• 12:45 - 13:00: stretnutie s médiami
• 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie so zamestnancami kancelárie predsedníčky ŽSK
• 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru školstva a športu ŽSK
______________________________________________________________

15.05.2020 (PIATOK) 

• 08:00 - 09:00: administratíva
• 09:00 - 10:00: pracovné stretnutie so zamestnancami kancelárie riaditeľky ŽSK
• 10:15: odchod do KNsP Čadca
• 11:00 - 14:00: Otvorenie zrekonštruovaných priestorov JIS interného a traumatologického oddelenia v KNsP v Čadci
• 14:30 - 16:30: pracovné stretnutie s garantkou programu EVS 
_____________________________________________________________

16.05.2020 (SOBOTA)
_____________________________________________________________

17.05.2020 (NEDEĽA)
_____________________________________________________________

18.05.2020 (PONDELOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:00: porada podpredsedov ŽSK
 09:00 - 10:00: príprava na poslanecké grémium
• 10:00 - 12:00: poslanecké grémium
• 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie so zamestnancami úradu ŽSK
• 14:00 15:00: pracovné stretnutie vedenia úradu ŽSK
• 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky
____________________________________________________________

19.05.2020 (UTOROK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 10:00: porada vedenia úradu ŽSK
• 12:00 - 13:00: pracovné stretnutie s primátorom mesta Martin
• 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky a riaditeľkou odboru verejného obstarávania
• 14:00 15:00: pracovné stretnutie s riaditeľom úradu ŽSK a zamestnancami úradu ŽSK
• 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie so starostom obce Divinka
___________________________________________________________

20.05.2020 (STREDA)

• 05:30: odchod do Bratislavy
• 09:00 - 11:00: rokovanie na UHP, MF SR v Bratislave

___________________________________________________________

21.05.2020 (ŠTVRTOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:00pracovné stretnutie ohľadom kultúrnej pamiatky
• 10:00 - 11:00: prevzatie ochranných štítov vyrobených v SOŠ strojníckej v KNM  
• 11:15: odchod do Námestova
• 13:00 - 15:00: pracovné rokovanie na MsÚ v Námestove
___________________________________________________________

22.05.2020 (PIATOK) 

• 08:00 - 09:00: administratíva
• 09:00 10:00: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru dopravy ŽSK
• 10:00 - 12:00: Vernisáž v PGU v Žiline
• 13:00 14:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou ekonomického odboru ŽSK 
• 14:00 - 16:00poslanecký klub SaS, OĽANO, KDH 
___________________________________________________________

23.05.2020 (SOBOTA)
__________________________________________________________

24.05.2020 (NEDEĽA)
__________________________________________________________

25.05.2020 (PONDELOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:00: porada podpredsedov ŽSK
 09:00 - 10:00: príprava na zastupiteľstvo
• 10:00 - 14:00: 18. zastupiteľstvo (videokonferencia)
• 14:00 - 16:00: pracovné stretnutie so zamestnancami úradu ŽSK
___________________________________________________________

26.05.2020 (UTOROK)

• 05:30: odchod do Bratislavy
• 09:00 - 10:30: pracovné rokovanie na "vituálnom techsummite" v Bratislave
• 11:30 - 13:30: pracovné rokovanie SK 8 na ministerstve kultúry SR
• 14:30 - 16:30: pracovné rokovanie SK 8 na ministerstve životného prostredia SR
___________________________________________________________

27.05.2020 (STREDA)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:30 - 09:30: pracovné stretnutie s primátorom mesta Žilina
• 10:00 - 11:00: položenie venca k pamätníku v Poluvsí
• 12:30 13:00: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru regionálneho rozvoja ŽSK
• 13:00 - 14:00pracovné stretnutie s predsedom SPK
• 14:30 - 16:00: zasadnutie krízového štábu ŽSK 
___________________________________________________________

28.05.2020 (ŠTVRTOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:30 - 09:00: stretnutie s médiami
• 09:30 - 10:00: pracovné stretnutie so zamestnancami odboru dopravy ŽSK 
• 10:30 - 13:00: pracovné stretnutie s ministrom školstva SR
• 13:00 14:00: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru správy majetku a investícií ŽSK
• 14:30 - 15:30: pracovné stretnutie s pánom dekanom farnosti Dolný Kubín
___________________________________________________________

29.05.2020 (PIATOK) 

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 10:00: pracovné stretnutie s riaditeľom úradu ŽSK
• 10:00 - 11:30: pracovné stretnutie so zamestnancami odboru dopravy ŽSK
• 12:00 - 13:00: pracovné stretnutie s garantkou programu EVS 
• 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie so zamestnancami úradu ŽSK
• 14:15: odchod do Bratislavy
• 16:00 - 17:30: pracovné stretnutie s vedúcim úradu vlády SR
• 18:00 - 19:00: pracovné stretnutie s poslancom NR SR
• 20:00 - 21:30: diskusia v médiach
___________________________________________________________

30.05.2020 (SOBOTA)
___________________________________________________________

31.05.2020 (NEDEĽA)
___________________________________________________________