Kancelária predsedníčky ŽSK

Mgr. Miriam Šuteková

riaditeľka kancelárie predsedníčky ŽSK
Úrad ŽSK Žilina - kancelária B101
041 / 5032 700  II  0915 900 905
fax: 041 / 5032 702

 

 Kancelária predsedníčky ŽSK plní úlohy, ktoré súvisia s odborným a profesionálnym zázemím predsedníčky ŽSK:

  • Kancelária predsedníčky je útvar v priamej riadiacej pôsobnosti predsedníčky ŽSK. 
  • Riaditeľka kancelárie predsedníčky riadi, koordinuje, kontroluje a zodpovedá za činnosť kancelárie. 
  • Rovnako plní úlohy súvisiace s výkonom funkcie predsedníčky ŽSK.
  • Zabezpečuje spoluprácu so samosprávnymi krajmi v rámci združenia „SK8"

Kontakt - zamestnanci kancelárie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky