JÚN 2020


01.06.2020 (PONDELOK)


 
dovolenka
___________________________________________________________

02.06.2020 (UTOROK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:00: porada s riaditeľom úradu ŽSK a  garantkou programu EVS 
• 09:00 - 10:00: pracovné stretnutie koncepčného tímu ŽSK
• 10:00 - 11:30: rada riaditeľov
• 11:30 - 12:00: porada s riaditeľom odboru investícií a nakladania s majetkom ŽSK
• 12:30 - 13:00: porada s riaditeľom odboru kultúry ŽSK
• 13:00 - 13:30: pracovné stretnutie ohľadom kultúrnej pamiatky
• 14:00 - 15:00: porada s riaditeľom úradu ŽSK
• 15:00 - 15:30: pracovné stretnutie s riaditeľom Krajskej rozvojovej agentúry
• 15:30 - 16:00: pracovné stretnutie s riaditeľom úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
______________________________________________________________

03.06.2020 (STREDA)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 10:00: pracovné stretnutie so zamestnancami odboru školstva ŽSK
• 10:00 - 12:00: pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom spoločnosti Arriva Liorbus
• 12:30 - 13:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru sociálnych vecí ŽSK
• 13:00 - 13:30: pracovné stretnutie so zamestnancami odboru dopravy ŽSK
• 13:30 - 14:00: pracovné stretnutie so starostkou Nezbudskej Lúčky
• 14:30 - 14:45: pracovné stretnutie s hlavným kontrolórom úradu ŽSK
• 14:45 - 17:00: pracovné stretnutie s primátorom mesta Kysucké Nové Mesto
______________________________________________________________

04.06.2020 (ŠTVRTOK)

• 05:00: odchod do Bratislavy
• 08:00 - 09:00: pracovné stretnutie s vedúcim úradu vlády SR
• 09:30 - 11:00: videokonferencia ITAPA
• 11:30 - 14:00: pracovné rokovanie SK 8 s ministrom financií SR 
______________________________________________________________

05.06.2020 (PIATOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 10:00: pracovné stretnutie s komunikačným oddelením ŽSK
• 11:00: odchod do Pribyliny
• 13:00 - 15:30: otvorenie Považskej lesnej železnice v Pribyline
______________________________________________________________

06.06.2020 (SOBOTA)
______________________________________________________________

07.06.2020 (NEDEĽA)
______________________________________________________________

08.06.2020 (PONDELOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 10:00: porada s podpredsedami ŽSK
• 10:00 - 11:00: pracovné stretnutie ohľadom životného prostredia
• 11:00 - 11:30: pracovné stretnutie s hlavným kontrolórom ŽSK
• 11:30 - 12:30: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru dopravy ŽSK
• 13:00 - 15:00: pracovné stretnutie s riadiacim tímom EVS
• 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie s riaditeľom úradu ŽSK
• 16:00 - 17:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru zdravotníctva ŽSK 
_____________________________________________________________

09.06.2020 (UTOROK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 10:00: 
porada vedenia úradu ŽSK
• 11:00 - 12:30: Bezpečnostná rada na OÚ v Žiline
• 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie s členkou predstavenstva VIPA na Slovensku
• 14:00 - 15:30: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru dopravy ŽSK
• 15:30 - 16:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru školstva ŽSK
____________________________________________________________

10.06.2020 (STREDA)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 08:30: rozhovor s médiami
• 08:30 - 09:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru sociálnych vecí ŽSK
• 09:30 - 11:30: seminár  (Ako z krízy von, ozdravenie verejných financií) 
• 13:00 - 14:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou ekonomického odboru ŽSK
• 14:30 - 16:30: pracovné stretnutie so zamestnancami odboru dopravy ŽSK
______________________________________________________________

11.06.2020 (ŠTVRTOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:30: odchod do Bratislavy
• 11:00 - 12:30: pracovné stretnutie s podpredsedníčkou vlády SR 
• 13:30 - 15:30: pracovné rokovanie s ministrom zdravotníctva SR a štátnou tajomníčkou 
______________________________________________________________

12.06.2020 (PIATOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 09:30 - 10:30: pracovné stretnutie riadiaceho tímu EVS
• 11:00 - 13:00: pracovné stretnutie s primátorom mesta Žilina a rektorom Žilinskej univerzity
• 13:30 - 14:30: pracovné stretnutie so zamestnancami kancelárie predsedníčky ŹSK 
• 14:30 - 15:00: pracovné stretnutie so zamestnancami komunikačného oddelenia ŽSK
• 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie s poslancom NR SR 
____________________________________________________________

13.06.2020 (SOBOTA)
______________________________________________________________

14.06.2020 (NEDEĽA)
______________________________________________________________

15.06.2020 (PONDELOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 10:00: porada s podpredsedami ŽSK
• 10:00 - 11:00: pracovné stretnutie so zamestnancami odboru dopravy ŽSK
• 11:00 - 12:00: pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom spoločnosti Arriva Liorbus
• 13:00 - 15:00: pracovné stretnutie riadiaceho tímu EVS
___________________________________________________________

16.06.2020 (UTOROK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 10:00: porada vedenia úradu ŽSK
• 10:00 - 11:30: rada riaditeľov
• 12:00 - 12:30: pracovné stretnutie s poslancom zastupiteľstva ŽSK
• 13:30 - 15:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou ekonomického odboru ŽSK
______________________________________________________________

17.06.2020 (STREDA)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:00: pracovné stretnutie s riaditeľom úradu ŽSK
• 09:00: odchod do Zázrivej
• 10:00 - 13:00: ZMOS Dolná Orava v Zázrivej
• 15:00 - 17:00: pracovné rokovanie s primátorom mesta Žilina, riaditeľom Dopravného podniku,
riaditeľom Integrovanej dopravy ŽSK, riaditeľom odboru dopravy ŽSK
______________________________________________________________

18.06.2020 (ŠTVRTOK)

• rokovanie SK 8 v Banskej Bystrici
______________________________________________________________

19.06.2020 (PIATOK)

rokovanie SK 8 v Banskej Bystrici
účasť na poslednej rozlúčke vo Vrútkach
______________________________________________________________

20.06.2020 (SOBOTA)
______________________________________________________________

21.06.2020 (NEDEĽA)
______________________________________________________________

22.06.2020 (PONDELOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 10:00: porada s podpredsedami ŽSK
• 10:00 - 11:30: pracovné stretnutie s predsedom Letiskovej spoločnosti Žilina
• 12:00 - 13:30: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru kultúry ŽSK
• 13:30 - 14:30: pracovné stretnutie so zamestnancami odboru školstva a projektovým koordinátorom RA ŽSK
• 14:30 - 15:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou školy SOŠ, NO
• 15:30 - 17:00: Správna rada Nadácie ŽSK
_____________________________________________________________

23.06.2020 (UTOROK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 10:00: 
porada vedenia úradu ŽSK
• 10:00 - 11:00: pracovné stretnutie s poslancom zastupiteľstva ŽSK
• 13:00 - 13:30: pracovné stretnutie ohľadom prác v sociálnej oblasti
• 13:30 - 14:30: pracovné stretnutie ohľadom kultúrnej pamiatky
• 14:30 - 15:00: pracovné stretnutie so zástupcom primátora mesta Ružomberok
• 15:00 - 15:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou sociálnych vecí ŽSK
• 15:30 - 16:30: pracovné stretnutie s riaditeľom úradu ŽSK
• 16:30 - 17:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŽSK
____________________________________________________________

24.06.2020 (STREDA)

 07:30: odchod do Spišského Podhradia
• 10:00 - 11:00:  účasť na vysviacke pomocného biskupa v Spišskom Podhradí
______________________________________________________________

25.06.2020 (ŠTVRTOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 08:30: pracovné stretnutie s hlavným kontrolórom ŽSK
• 08:30 - 09:30: rozhovor s médiami
• 10:00 - 10:30: pracovné stretnutie s primátorom mesta Bytča
• 11:00 - 12:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru zdravotníctva
______________________________________________________________

26.06.2020 (PIATOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 09:00 - 10:00: pracovné stretnutie ohľadom projektu s riaditeľkou odboru zdravotníctva ŽSK a riaditeľkou odboru sociálnych vecí ŽSK
• 11:00: odchod do Dolného Kubina
• 12:00 - 15:30: pracovné stretnutie s MZV SR v Dolnom Kubíne
______________________________________________________________

27.06.2020 (SOBOTA)
______________________________________________________________

28.06.2020 (NEDEĽA)
______________________________________________________________

29.06.2020 (PONDELOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 10:00: príprava pred poslaneckým grémiom
• 10:00 - 12:30: poslanecké grémium
• 13:00 - 15:30: pracovné stretnutie riadiaceho tímu EVS
_____________________________________________________________

30.06.2020 (UTOROK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 10:00: 
porada vedenia úradu ŽSK
• 11:00 - 13:00: Valné zhromaždenie Letiskovej spoločnosti v Dolnom Hričove
• 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru verejného obstarávania ŽSK
• 14:00 - 15:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru sociálnych vecí ŽSK
• 15:00 - 16:00: otvorenie zrekonštruovaných priestorov Krajskej knižnice v Žiline
____________________________________________________________


Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky