JÚN 2019

(26. týždeň)

24.6.2019 (PONDELOK)  

• 0
7:00 – 08:00: administratíva
• 0
8:00 – 10:00: poslanecké kluby
• 10:00 – 15:00: 13. Zasadnutie zastupiteľstva ŽSK
• 15:00 – 17:00: administratíva
____________________________________________________________________

25.6.2019 (UTOROK)

• 07:00 – 08:30: administratíva
• 09:30 – 10:00: odovzdávanie sponzorského daru rodinám
• 10:00 – 12:00: Správna rada Katolíckej univerzity v Ružomberku
• 13:00 – 15:00: stretnutia s občanmi
• 15:00 – 17:00: administratíva

____________________________________________________________________

26.6.2019 (STREDA)

• 07:00 – 08:00: administratíva
• 08:00 – 09:00: pracovné stretnutia so zamestnancami
• 10:00 – 12:00: oceňovanie žiakov spojené so slávnostným pasovaním absolventov
                           učebných odborov
• 12:00:              služobná cesta
• 14:30 – 15:30: pracovné rokovanie s ministrom dopravy a výstavby SR

____________________________________________________________________

27.6.2019 (ŠTVRTOK)

• 07:00 – 09:00: administratíva
• 10:00 – 15:00: Župný športový deň
• 15:00 – 17:00: administratíva
____________________________________________________________________

28.6.2019 (PIATOK)

• 07:00 – 09:00: administratíva
• 09:00 – 10:00: stretnutia s občanmi
• 11:00 – 14:00: administratíva
• 14:00 – 16:00: Správna rada Nadácie ŽSK
____________________________________________________________________