JÚL 2020


01.07.2020 (STREDA)

• 07:00 - 09:00: výjazd do obcí postihnutých záplavami na Liptove
• 09:30 - 15:30: podpis memoranda a správna rada na KU v Ružomberku
_____________________________________________________________

02.07.2020 (ŠTVRTOK)

• 06:00: odchod do Bratislavy
• 09:00 - 10:00: pracovné stretnutie so štátnou tajomníčkou SR
• 14:00 - 15:00: pracovné stretnutie s ministrom životného prostredia SR 
_____________________________________________________________

03.07.2020 (PIATOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 10:00: pracovné stretnutie so zamestnancami kancelárie predsedníčky ŽSK
• 12:00 - 13:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky
• 14:00 - 15:30: pracovné stretnutie s vedením úradu ŽSK
• 18:00 - 21:00: účasť na Cyrilometodských dňoch - 440. výročie prvej písomnej zmienky
_____________________________________________________________

04.07.2020 (SOBOTA)
_____________________________________________________________

05.07.2020 (NEDEĽA)
_____________________________________________________________

06.07.2020 (PONDELOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:00: porada podpredsedov ŽSK
 09:00 - 10:00: príprava na zastupiteľstvo
• 10:00 - 13:00: 19. zastupiteľstvo 
• 13:00 - 15:00: pracovné stretnutie tímu EVS ŽSK
_____________________________________________________________

07.07.2020 (UTOROK)

• 08:00 - 11:30: ZMOS - rokovanie vo Vitanovej
• 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie s riaditeľom úradu ŽSK
• 14:00 - 14:30: stretnutie s občanmi
• 14:30 - 15:00: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru dopravy ŽSK
• 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie so zamestnancami kancelárie predsedníčky ŽSK
_____________________________________________________________

08.07.2020 (STREDA)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:00: pracovné stretnutie ohľadom kultúrnej pamiatky
• 09:00 - 10:00: pracovné stretnutie s riaditeľom úradu ŽSK a so zamestnancami odboru školstva ŽSK
• 10:30 - 11:00: stretnutie s médiami
• 12:00 - 13:00: pracovné stretnutie so zamestnancami odboru dopravy ŽSK