JÚL 2020


01.07.2020 (STREDA)

• 07:00 - 09:00: výjazd do obcí postihnutých záplavami na Liptove
• 09:30 - 15:30: podpis memoranda a správna rada na KU v Ružomberku
_____________________________________________________________

02.07.2020 (ŠTVRTOK)

• 06:00: odchod do Bratislavy
• 09:00 - 10:00: pracovné stretnutie so štátnou tajomníčkou SR
• 14:00 - 15:00: pracovné stretnutie s ministrom životného prostredia SR 
_____________________________________________________________

03.07.2020 (PIATOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 10:00: pracovné stretnutie so zamestnancami kancelárie predsedníčky ŽSK
• 12:00 - 13:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky
• 14:00 - 15:30: pracovné stretnutie s vedením úradu ŽSK
• 18:00 - 21:00: účasť na Cyrilometodských dňoch - 440. výročie prvej písomnej zmienky
_____________________________________________________________

04.07.2020 (SOBOTA)
_____________________________________________________________

05.07.2020 (NEDEĽA)
_____________________________________________________________

06.07.2020 (PONDELOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:00: porada podpredsedov ŽSK
 09:00 - 10:00: príprava na zastupiteľstvo
• 10:00 - 13:00: 19. zastupiteľstvo 
• 13:00 - 15:00: pracovné stretnutie tímu EVS ŽSK
_____________________________________________________________

07.07.2020 (UTOROK)

• 08:00 - 11:30: ZMOS - rokovanie vo Vitanovej
• 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie s riaditeľom úradu ŽSK
• 14:00 - 14:30: stretnutie s občanmi
• 14:30 - 15:00: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru dopravy ŽSK
• 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie so zamestnancami kancelárie predsedníčky ŽSK
_____________________________________________________________

08.07.2020 (STREDA)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:00: pracovné stretnutie ohľadom kultúrnej pamiatky
• 09:00 - 10:00: pracovné stretnutie s riaditeľom úradu ŽSK a so zamestnancami odboru školstva ŽSK
• 10:30 - 11:00: stretnutie s médiami
• 12:00 - 13:00: pracovné stretnutie so zamestnancami odboru dopravy ŽSK
• 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru verejného obstarávania ŽSK
• 14:00 - 15:00: pracovné stretnutie so zástupcami Slovenskej komory architektov
• 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie so zamestnancami úradu ŽSK 
_____________________________________________________________

09.07.2020 (ŠTVRTOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru školstva ŽSK
• 09:30 - 10:00: stretnutie s občanmi
• 10:00 - 11:00: pracovné stretnutie s riaditeľom úradu ŽSK a so zamestnancami personálneho oddelenia ŽSK
• 11:00 - 11:30: stretnutie s občanmi
• 12:00 - 13:30: pracovné stretnutie so zamestnancom odboru správy majetku a investícií ŽSK
• 14:00 - 15:00: pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom VÚD 
• 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie so zamestnancami úradu ŽSK
• 16:00 - 17:00: pracovné stretnutie s garantkou programu EVS  
_____________________________________________________________

10.07.2020 (PIATOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:30: pracovné stretnutie so zamestnancami odboru dopravy ŽSK
• 09:30 - 10:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru verejného obstarávania ŽSK
• 10:00 - 10:30: prijatie daru od firmy DR,s.r.o. (stojan na dezinfekciu rúk) 
• 10:30 - 12:00: pracovné stretnutie s primátorom mesta Čadca
• 13:00 - 13:30: stretnutie s občanmi
• 13:30 - 14:00: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru kultúry ŽSK
• 14:00 - 14:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru sociálnych vecí ŽSK
• 14:30 - 15:00: stretnutie s médiami
• 15:00 - 15:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru školstva ŽSK
• 15:30 - 16:30: pracovné stretnutie so zamestnancami kancelárie predsedníčky ŽSK
_____________________________________________________________

11.07.2020 (SOBOTA)
_____________________________________________________________

12.07.2020 (NEDEĽA)
_____________________________________________________________

13.07.2020 (PONDELOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:30: porada podpredsedov ŽSK
 09:30: odchod do Bratislavy 
• 14:00 - 15:30: pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom MV SR
_____________________________________________________________

14.07.2020 (UTOROK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 10:00: porada vedenia úradu ŽSK
• 10:00 - 11:30: rada riaditeľov úradu ŽSK
• 12:00 - 13:00: pracovné stretnutie so zamestnancami odboru dopravy ŽSK 
• 13:00 - 14:00: pracovné rokovanie s OOCR región Liptov
• 14:00 - 14:30: stretnutie s občanmi
• 14:30 - 15:00: stretnutie s občanmi
• 15:00 - 17:00: pracovné stretnutie tímu EVS ŽSK
_____________________________________________________________

15.07.2020 (STREDA)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:00: pracovné stretnutie so zamestnancami úradu ŽSK 
• 09:00 - 10:30: pracovné stretnutie ohľadom projektu k podujatiu
• 10:30 - 11:30: pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom SC ŽSK 
• 12:00 - 13:30: pracovné stretnutie so zamestnancami odboru dopravy ŽSK
• 14:00 - 14:30: stretnutie s občanmi
• 14:30 - 15:30: pracovné stretnutie so zamestnancami úradu ŽSK a vedením úradu ŽSK 
_____________________________________________________________

16.07.2020 (ŠTVRTOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:30 : otvorenie výkonu kontroly na úrade ŽSK
• 09:00 - 12:00: pracovné rokovanie so štátnym tajomníkom MIRR na úrade ŽSK
• 13:00 - 14:00:  pracovné stretnutie s podpredsedom ŽSK
• 14:00 - 14:30: stretnutie s občanmi
• 14:30 - 15:30: pracovné stretnutie s vedením úradu ŽSK
_____________________________________________________________

17.07.2020 (PIATOK)

• DOVOLENKA
_____________________________________________________________

18.07.2020 (SOBOTA)
_____________________________________________________________

19.07.2020 (NEDEĽA)
_____________________________________________________________

20.07.2020 (PONDELOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:30: porada podpredsedov ŽSK
 09:30: odchod do Banskej Bystrice
• 11:00 - 12:00: rozhovor v rádiu Lumen
• 14:00 - 16:00: pracovné stretnutie tímu EVS ŽSK
_____________________________________________________________

21.07.2020 (UTOROK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 10:30: porada vedenia úradu ŽSK
• 10:30 - 13:30: stretnutia s občanmi
• 14:00 - 16:00: pracovné stretnutie so štátnou tajomníčkou ministerstva dopravy SR
• 16:00 - 17:00: pracovné stretnutie s poslankyňou VÚC
_____________________________________________________________

22.07.2020 (STREDA)

• 07:30 - 08:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou ekonomického odboru
• 09:00 - 10:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou sociálneho odboru
• 12:00 - 13:00: pracovné stretnutie s krízovým manažerom
• 14:00 - 16:00: pracovné stretnutie s prezidentom HaZZ
_____________________________________________________________

23.07.2020 (ŠTVRTOK)

• 08:00 - 10:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou verejného obstarávania
• 10:00 - 11:00: pracovné stretnutie k VZN
• 12:00 - 13:00: stretnutie s občanmi
• 13:30 - 14:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou SO pre IROP a riaditeľom odboru dopravy
• 14:00 - 16:00: pracovné stretnutie s podpredsedom VÚC
_____________________________________________________________

24.07.2020 (PIATOK)

• 08:00 - 09:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou ekonomického odboru
• 09:30 - 10:00: rozhovor s médiami
• 10:00 - 11:00: pracovné stretnutie s riaditeľom úradu
• 12:00 - 15:00: administratíva
_____________________________________________________________

25.07.2020 (SOBOTA)
_____________________________________________________________

26.07.2020 (NEDEĽA)
_____________________________________________________________

27.07.2020 (PONDELOK)

DOVOLENKA
_____________________________________________________________

28.07.2020 (UTOROK)

• DOVOLENKA
_____________________________________________________________

29.07.2020 (STREDA)

• DOVOLENKA
_____________________________________________________________

30.07.2020 (ŠTVRTOK)

• DOVOLENKA
_____________________________________________________________

31.07.2020 (PIATOK)

• DOVOLENKA
_____________________________________________________________

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.08.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky