JANUÁR 2021

01.1.2021 (PIATOK)

• Nový rok
____________________________________________________________________

02.1.2021 (SOBOTA)
____________________________________________________________________

03.1.2021 (NEDEĽA)
____________________________________________________________________

04.1.2021 (PONDELOK)

 DOVOLENKA
____________________________________________________________________

05.1.2021 (UTOROK)

 DOVOLENKA
___________________________________________________________________

06.1.2021 (STREDA) 

 Traja králi
____________________________________________________________________

07.1.2021 (ŠTVRTOK)

 DOVOLENKA
____________________________________________________________________

08.1.2021 (PIATOK)

 DOVOLENKA
____________________________________________________________________

09.1.2021 (SOBOTA)
____________________________________________________________________

10.1.2021 (NEDEĽA)
____________________________________________________________________

11.1.2021 (PONDELOK)

 07:30 - 08:00: administratíva
 08:00 - 10:00: porada s podpredsedami ŽSK
 10:00 - 11:00: porada s riaditeľom úradu
 13:00 - 15:00: Riadiaci tím EVS
____________________________________________________________________

12.1.2021 (UTOROK)

 07:30 - 08:00: administratíva
 08:00 - 10:00: porada vedenia úradu
 13:00 - 14:30: pracovná porada s riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŽSK
 15:00 - 17:00: pracovná porada s riaditeľkou odboru verejného obstarávania a ekonomického odboru ŽSK
____________________________________________________________________

13.1.2021 (STREDA) 

 07:30 - 08:00: administratíva
 08:00 - 10:00: porada so zamestnancami úradu ŽSK
 10:00 - 11:00: porada s riaditeľom úradu
 13:00 - 14:30: nahrávanie pre média
 14:30 - 16:00: pracovné stretnutie so zamestnancami kancelárie predsedníčky ŽSK
____________________________________________________________________

14.1.2021 (ŠTVRTOK)

 07:30 - 08:00: administratíva
 08:30 - 10:00: porada so zamestnancami odboru dopravy ŽSK
 10:00 - 12:00: online oboznámenie s projektom Važskej cyklotrasy
 13:00 - 13:30: prevzatie daru-ochranných rúšok, štítov a rukavíc od firmy SKI TRAVEL - PROEVENTS, s.r.o.
 13:30 - 14:00: stretnutie s riaditeľkou Považskej galérie
 14:30 - 15:30: porada so zamestnancami odboru regionálny rozvoj a ekonomického odboru ŽSK
____________________________________________________________________

15.1.2021 (PIATOK)

 08:00 - 10:30: porada s riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŽSK
 11:30 - 16:00: administratíva
____________________________________________________________________

16.1.2021 (SOBOTA)
___________________________________________________________________

17.1.2021 (NEDEĽA)
____________________________________________________________________

18.1.2021 (PONDELOK)

 09:00 - 10:00: porada s podpredsedami ŽSK
 10:00 - 11:30: Riadiaci tím EVS
 11:30 - 12:00: porada s riaditeľkou odboru zdravotníctva ŽSK
 13:00 - 14:00: porada s vedúcou oddelenia interného auditu a činnosti orgánov kraja
 14:00 - 14:30: pracovné stretnutie s hlavným kontrolórom ŽSK
 14:30 - 15:30: pracovné stretnutie so zamestnancami ŽSK k projektu EVS 
____________________________________________________________________

19.1.2021 (UTOROK)

 09:00 - 11:00: porada vedenia úradu
• 11:00 - 12:00: nahrávanie pre média 
 13:00 - 13:30: otvorenie kontroly NKÚ
 13:30 - 15:00: pracovné stretnutie so zamestnancami ekonomického odboru ŽSK
 15:00 - 16:00: pracovná porada s riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŽSK
___________________________________________________________________

20.1.2021 (STREDA) 

 09:00 - 12:00: pracovné stretnutia s riaditeľmi odborov ŽSK
 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie s riaditeľom úradu ZSK a riaditeľom ID ŽSK
 14:30 - 15:30: nahrávanie pre média v Hričovskom Podhradí  
____________________________________________________________________

21.1.2021 (ŠTVRTOK)

 09:00 - 12:00: pracovné stretnutia s riaditeľmi odborov ŽSK
 13:00 - 16:00: pracovné stretnutia s riaditeľmi odborov ŽSK
____________________________________________________________________

22.1.2021 (PIATOK)

 09:00 - 11:00: administratíva
 12:00 - 13:00: pracovné stretnutie so zamestnancami kancelárie predsedníčky ŽSK
 14:00 - 15:30: pracovné stretnutie s vedúcou realizačného tímu EVS
____________________________________________________________________

23.1.2021 (SOBOTA)
___________________________________________________________________

24.1.2021 (NEDEĽA)
____________________________________________________________________

25.1.2021 (PONDELOK)

 09:00 - 10:30: porada s podpredsedami ŽSK
 11:00 - 12:30: pracovné stretnutie s riaditeľom úradu ŽSK, riaditeľkou odboru zdravotníctva a sociálnych vecí ŽSK
 13:00 - 15:00: Riadiaci tím EVS
 15:00 - 15:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru dopravy ŽSK
 16:00 - 17:00: pracovné stretnutie s riaditeľom Letiska, Dolný Hričov
____________________________________________________________________

26.1.2021 (UTOROK)

• 09:00 - 10:30: porada vedenia úradu
• 10:30 - 11:30: pracovné stretnutie so zamestnancami správy majetku a investícií ŽSK
 12:30 - 13:30: pracovné stretnutie s podpredsedom ŽSK
 13:30 - 14:30: pracovné stretnutie ku kultúrnej pamiatke
 15:00 - 16:30: pracovná stretnutie so zamestnancami právneho oddelenia ŽSK
• 17:00 - 18:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou ekonomického odboru ŽSK
___________________________________________________________________

27.1.2021 (STREDA) 

 09:00 - 09:30: pracovné stretnutie s riaditeľom správy majetku a investícií ŽSK a podpredsedom ŽSK
 11:00 - 12:30: pracovné stretnutie s primátorom mesta Žilina, rektorom ŽU a zástupcami SZĽH
• 13:30 - 14:30: nahrávanie k projektu
 14:30 - 16:00: administratíva
____________________________________________________________________

28.1.2021 (ŠTVRTOK)

 08:00 - 09:00: administratíva
 09:00 - 09:30: pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom SAD Žilina
 10:00 - 10:30: pracovné stretnutie s odbormi ŽSK
 10:30 - 11:30: nahrávanie pre média Telekonferenčný hovor predsedov SK8 so zástupcami Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. 
• 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie s riaditeľom odboru regionálny rozvoj ŽSK
• 15:00 - 17:00: telekonferenčný hovor predsedov SK8 so zástupcami MZSR 
____________________________________________________________________

29.1.2021 (PIATOK)

 09:00 - 09:30: pracovné stretnutie so zamestnancami NKÚ
 09:30 - 10:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou RAZSK
 11:00 - 12:30: Valné zhromaždenie letiskovej spoločnosti Žilina, a.s.
 13:00 - 14:00: administratíva
 14:30 - 15:30: pracovné stretnutie so zamestnancami kancelárie predsedníčky ŽSK
____________________________________________________________________

30.1.2021 (SOBOTA)
___________________________________________________________________

31.1.2021 (NEDEĽA)
____________________________________________________________________