JANUÁR 2020

  


01.1.2020 (STREDA)

• DOVOLENKA 
____________________________________________________________________

02.1.2020 (ŠTVRTOK)

 Slávnostná ceremónia udeľovania štátnych vyznamenaní Prezidentkou SR
____________________________________________________________________

03.1.2019 (PIATOK)

 DOVOLENKA
____________________________________________________________________

04.1.2020 (SOBOTA)

 
____________________________________________________________________

05.1.2020 (NEDEĽA)

 
___________________________________________________________________

06.1.2020 (PONDELOK) 

 DOVOLENKA

____________________________________________________________________

07.1.2020 (UTOROK)

 08:00 - 10:00: porada vedenia úradu ŽSK
 10:00 - 12:00: administratíva
 13:00 - 14:00: porada so zamestnancami úradu
____________________________________________________________________

08.1.2020 (STREDA)

 08:30 - 09:00: rozhovor s novinármi
 09:00 - 10:00: porada so zamestnancami úradu
 10:00 - 11:00: pracovné rokovanie so SAD Žilina
 13:00 - 14:30: podpis memoranda o spolupráci so SZĽH
 14:30 - 15:00: nahrávanie reakcie na protest autodopravcov
 15:00 - 16:00: stretnutie s občanmi
____________________________________________________________________

09.1.2020 (ŠTVRTOK)

 07:00 - 09:00: administratíva
 09:00 - 11:00: porada vedenia úradu
 12:00 - 13:00: porada kancelárie predsedníčky
 13:30 - 14:30: rozhovor s novinármi 
 14:30 - 15:30: pracovná porada s riaditeľkou odboru verejného obstarávania
____________________________________________________________________

10.1.2019 (PIATOK)

 
____________________________________________________________________

11.1.2020 (SOBOTA)

 
____________________________________________________________________

12.1.2020 (NEDEĽA)

 
____________________________________________________________________

13.1.2020 (PONDELOK) 

 08:00 - 10:00: porada s podpredsedami ŽSK
 10:00 - 11:00: porada s riaditeľom úradu
 11:00 - 11:30: rozhovor s novinármi
 12:30 - 14:00: stretnutia s občanmi
____________________________________________________________________

14.1.2020 (UTOROK)

 09:00 - 11:00: pracovná cesta do Bratislavy
 11:00 - 13:00: slávnostné novoročné prijatie členov SK8 u prezidentky SR
• 13:30 - 14:30: pracovné stretnutie s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja
____________________________________________________________________

15.1.2020 (STREDA)

 08:00 - 09:00: porada s komunikačným oddelením
• 09:00 - 10:30: porada s oddelením Hodnota za peniaze
• 12:00 - 14:00: pracovné stretnutie ohľadom CCS Lúč Žilina
• 14:00 - 14:30: stretnutie s poslankyňou NR SR
• 16:00 - 17:00: stretnutie s biskupom Žilinskej diecézy
____________________________________________________________________

16.1.2020 (ŠTVRTOK)

 07:30 - 09:30: administratíva
• 10:30 - 12:30: pracovné stretnutie k Letiskovej spoločnosti Žilina
• 13:30 - 15:00: porada s investičným oddelením
___________________________________________________________________

17.1.2019 (PIATOK)

 07:30 - 08:30: Živý vstup do vysielania RTVS v Námestove
____________________________________________________________________

18.1.2020 (SOBOTA)


____________________________________________________________________

19.1.2020 (NEDEĽA)


___________________________________________________________________

20.1.2020 (PONDELOK) 

 08:00 - 08:45: príprava pred poslaneckým grémiom
 08:45 - 09:30: porada s riaditeľkou ekonomického odboru
 09:30 - 10:00: porada s podpredsedami ŽSK
 10:00 - 11:30: poslanecké grémium
• 13:30 - 14:30: pracovné stretnutie so starostom obce Strečno
• 15:00 - 15:30: pracovné stretnutie s Advokátskou kanceláriou Gallo
• 18:00 - 19:00: Interkritérium Vrátna - 39. ročník
____________________________________________________________________

21.1.2020 (UTOROK)

 08:00 - 10:00: porada vedenia úradu
____________________________________________________________________

22.1.2020 (STREDA)

 08:00 - 09:00: stretnutie so zástupcami mesta Žilina ohľadom Európskeho hlavného mesta 
• 10:00 - 11:30: otvorenie telocvične po rekonštrukcii elektroinštalácie na Obchodnej akadémii v Čadci
• 13:00 - 13:30: pracovné stretnutie s provinciálnym ministrom rehoľe menších bratov františkánov
• 13:30 - 15:00: porada s investičným oddelením
• 16:00 - 17:00: odchod do Bratislavy
• 17:00 - 20:00: neformálne rokovanie SK8
____________________________________________________________________

23.1.2020 (ŠTVRTOK)

 07:30 - 09:30: ITF Bratislava - veľtrh cestovného ruchu
___________________________________________________________________

24.1.2019 (PIATOK)

 12:00 - 13:30: otvorenie honorárneho konzulátu Ruskej federácie
____________________________________________________________________

25.1.2020 (SOBOTA)


____________________________________________________________________

26.1.2020 (NEDEĽA)


___________________________________________________________________

27.1.2020 (PONDELOK) 

 08:00 - 10:00: poslanecké kluby
 10:00 - 14:00: 16. Zastupiteľstvo ŽSK
____________________________________________________________________

28.1.2020 (UTOROK)

 08:00 - 09:30: porada vedenia úradu
 10:00 - 13:00: valné zhromaždenie letiskovej spoločnosti Žilina, a.s.
____________________________________________________________________

29.1.2020 (STREDA)

 07:45 - 08:00: otvorenie kontroly s hlavným kontrolórom ŽSK
 08:00 - 08:45: porada s komunikačným oddelením
 09:00 - 10:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou združenia EZUS TRITIA
 12:00 - 12:45: porada s oddelením regionálneho rozvoja
 13:00 - 14:30: pracovné rokovanie s primátorom mesta Žilina
 15:00 - 16:00: pracovná porada s riaditeľom úradu
 18:00 - 20:00: novoročný koncert gymnázia Hlinská v Žiline
____________________________________________________________________

30.1.2020 (ŠTVRTOK)

 08:00 - 10:00: administratíva
 11:00 - 12:00: pracovné stretnutie so zástupcami vodákov
 13:00 - 14:00: pracovné rokovanie so zástupcami KOZ
 14:00 - 15:45: porada s riaditeľkou kancelárie predsedníčky
 
___________________________________________________________________

31.1.2019 (PIATOK)

 10:00 - 12:30: snem ZMO Rajeckej doliny
____________________________________________________________________

2.2.2020 (SOBOTA)


____________________________________________________________________

3.2.2020 (NEDEĽA)


___________________________________________________________________


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.01.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky