JANUÁR 2020

  


01.1.2020 (STREDA)

• DOVOLENKA 
____________________________________________________________________

02.1.2020 (ŠTVRTOK)

 Slávnostná ceremónia udeľovania štátnych vyznamenaní Prezidentkou SR
____________________________________________________________________

03.1.2019 (PIATOK)

 DOVOLENKA
____________________________________________________________________

04.1.2020 (SOBOTA)

 
____________________________________________________________________

05.1.2020 (NEDEĽA)

 
___________________________________________________________________

06.1.2020 (PONDELOK) 

 DOVOLENKA

____________________________________________________________________

07.1.2020 (UTOROK)

 08:00 - 10:00: porada vedenia úradu ŽSK
 10:00 - 12:00: administratíva
 13:00 - 14:00: porada so zamestnancami úradu
____________________________________________________________________

08.1.2020 (STREDA)

 08:30 - 09:00: rozhovor s novinármi
 09:00 - 10:00: porada so zamestnancami úradu
 10:00 - 11:00: pracovné rokovanie so SAD Žilina
 13:00 - 14:30: podpis memoranda o spolupráci so SZĽH
 14:30 - 15:00: nahrávanie reakcie na protest autodopravcov
 15:00 - 16:00: stretnutie s občanmi
____________________________________________________________________

09.1.2020 (ŠTVRTOK)

 07:00 - 09:00: administratíva
 09:00 - 11:00: porada vedenia úradu
 12:00 - 13:00: porada kancelárie predsedníčky
 13:30 - 14:30: rozhovor s novinármi 
 14:30 - 15:30: pracovná porada s riaditeľkou odboru verejného obstarávania
____________________________________________________________________

10.1.2019 (PIATOK)

 
____________________________________________________________________

11.1.2020 (SOBOTA)

 
____________________________________________________________________

12.1.2020 (NEDEĽA)

 
____________________________________________________________________

13.1.2020 (PONDELOK) 

 08:00 - 10:00: porada s podpredsedami ŽSK
 10:00 - 11:00: porada s riaditeľom úradu
 11:00 - 11:30: rozhovor s novinármi
 12:30 - 14:00: stretnutia s občanmi
____________________________________________________________________

14.1.2020 (UTOROK)

 09:00 - 11:00: pracovná cesta do Bratislavy
 11:00 - 13:00: slávnostné novoročné prijatie členov SK8 u prezidentky SR
• 13:30 - 14:30: pracovné stretnutie s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja
______________________________________________________________