FEBRUÁR 2020


3.2.2020 (PONDELOK) 

 DOVOLENKA
____________________________________________________________________

4.2.2020 (UTOROK)

 DOVOLENKA
____________________________________________________________________

5.2.2020 (STREDA)

 DOVOLENKA
____________________________________________________________________

6.2.2020 (ŠTVRTOK)

 DOVOLENKA
 
____________________________________________________________________

7.2.2019 (PIATOK)

 10:00 - 12:30: snem ZMO Rajeckej doliny
____________________________________________________________________

8.2.2020 (SOBOTA)

 DOVOLENKA
____________________________________________________________________

9.2.2020 (NEDEĽA)

 DOVOLENKA
____________________________________________________________________

10.2.2020 (PONDELOK) 

 08:00 - 10:00: porada s podpredsedami ŽSK
 10:00 - 13:00: slávnostné otvorenie rekonštruovaných balkónov a fasády CSS Horelica
 14:00 - 15:00: pracovné stretnutie s hlavným kontrolórom ŽSK
____________________________________________________________________

11.2.2020 (UTOROK)

 08:30 - 09:00: pracovné stretnutie so zástupcami behu Súľovskými skalami
 09:00 - 10:00: porada s podpredsedami ŽSK
 10:00 - 12:00: stretnutie s občanmi
 13:00 - 14:00: podpis zmluvy - cezhraničná spolupráca SK-PL

____________________________________________________________________

12.2.2020 (STREDA)

 09:00 - 10:00: kontrolný deň na Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši
 13:20 - 14:00: pracovné stretnutie so ŽOS Vrútky
 14:45 - 15:30: pracovné stretnutie s primátorom mesta Žilina
____________________________________________________________________

13.2.2020 (ŠTVRTOK)

 08:00 - 11:00: stretnutie ohľadom stratégie udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK
 10:00 - 12:00: pracovné stretnutie so zástupcami SAD Žilina
 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie so zástupcami ARRIVA
____________________________________________________________________

14.2.2019 (PIATOK)

 
____________________________________________________________________

15.2.2020 (SOBOTA)

 
____________________________________________________________________

16.2.2020 (NEDEĽA)

 
____________________________________________________________________

17.2.2020 (PONDELOK) 

 08:00 - 10:00: porada s podpredsedami ŽSK
 10:30 - 11:30: pracovná porada s odborom dopravy
 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie so starostom obce Divinka
 14:00 - 15:00: pracovná porada s odborom regionálneho rozvoja
 15:00 - 16:30: administratíva
____________________________________________________________________

18.2.2020 (UTOROK)

 08:30 - 10:00: stretnutie s kandidátmi OĽaNO
 10:30 - 12:00: mimoriadne zasadnutie bezpečnostnej rady
 10:00 - 12:00: stretnutie so zástupcami štúdie o senior centre
 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie ohľadom sociálno-ekonomického podniku

____________________________________________________________________

19.2.2020 (STREDA)

 08:00 - 09:00: pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 10:00 - 10:45: interaktívne stretnutie so spolkami medikov
 11:00 - 13:00: TB: rekonštrukcia katedrály Najsvätejšej trojice v Žiline
 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie s organizáciou Áno pre Život
 15:00 - 16:00: pracovné stretnutie s primátorom mesta Žilina
____________________________________________________________________

20.2.2020 (ŠTVRTOK)

 08:00 - 11:00: otvorenie oddelenia ARO v Kysuckej nemocnici v Čadci
 10:00 - 12:00: stretnutie s manažérom nadácie Pontis
 13:00 - 14:00: pracovná porada s riaditeľkou odboru sociálneho odboru
____________________________________________________________________

21.2.2019 (PIATOK)

 10:00 - 11:00: stretnutie s vedúcim Zastúpenia európskej komisie na SR 
____________________________________________________________________

22.2.2020 (SOBOTA)

 
____________________________________________________________________

23.2.2020 (NEDEĽA)

 
____________________________________________________________________


24.2.2020 (PONDELOK) 

 08:00 - 10:00: Zahájenie 13. ročníka volejbalového turnaja seniórov - Zubrohlava
 13:00 - 14:30: Porada podpredsedov ŽSK
 15:00 - 16:30: pracovné stretnutie s poslancami za okres Žilina
____________________________________________________________________

25.2.2020 (UTOROK)

 08:00 - 10:00: porada vedenia
 10:00 - 10:30: rozhovor s novinármi
 11:00 - 12:00: porada s odborom regionálneho rozvoja
 12:30 - 13:00: pracovné stretnutie s hlavným kontrolórom ŽSK
 13:00 - 14:00: stretnutie s riaditeľom Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou
 14:30 - 15:30: pracovné stretnutie s poslancami MsZ Žilina
____________________________________________________________________

26.2.2020 (STREDA)

 08:00 - 09:30: pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 10:00 - 10:45: pracovná porada s riaditeľkou oddelenia SO pre IROP
 11:00 - 11:30: stretnutia s občanmi
____________________________________________________________________

27.2.2020 (ŠTVRTOK)

 10:00 - 11:00: pracovné rokovanie so zástupcami ZSSK 
 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie s predsedom severoslovenskej hasičskej ligy
 14:30 - 15:30: správna rada Nadácie ŽSK
____________________________________________________________________

28.2.2019 (PIATOK)

 
____________________________________________________________________

29.2.2020 (SOBOTA)

 
____________________________________________________________________