DECEMBER 2019


02.12.2019 (PONDELOK)

 08:00 - 10:00: porada s podpredsedami ŽSK
 10:00 - 12:00: porada s riaditeľom úradu
 13:00 - 14:00: administratíva
 14:00 - 15:30: stretnutia s občanmi
____________________________________________________________________

03.12.2019 (UTOROK)

 08:00 - 10:00: porada s odborom regionálneho rozvoja
 10:00 - 11:00: otvorenie vernisáže výstavy - výrobky zo sociálnych zariadení v ZP ŽSK
 11:00 - 12:00: stretnutia s občanmi
 13:00 - 14:00: rozhovor do novín ZAkraj
 14:30 - 15:30: Stella spei - Mikuláš
____________________________________________________________________

04.12.2019 (STREDA)

 09:00 - 11:00: otvorenie 5. ročníka Mikulášskeho stolnotenisového turnaja v CSS Orava
• 12:30 - 13:30: zahájenie stavby atletického štadióna v Martine
• 14:30 - 16:30: administratíva
• 18:30 - 20:00: slávnostné odovzdávanie prestížnych ocenení v 5. ročníku TOP 10 firiem regiónu
____________________________________________________________________

05.12.2019 (ŠTVRTOK)

 08:00 - 09:00: pracovné rokovanie so starostami regiónu Kysúc - ohľadom pridania vlakových spojov
 09:00 - 10:00: pracovné stretnutie so zástupcom spol. Dr. Max
 10:00 - 12:00: pracovné stretnutie so zamestnancami úradu
 13:00 - 13:30: pracovná porada s právnikom ŽSK
 14:00 - 15:30: pracovné rokovanie so zástupcami SAD ARRIVA
____________________________________________________________________

06.12.2019 (PIATOK)

 07:30 - 08:30: pracovná porada s riaditeľkou ekonomického odboru
 09:00 - 10:00: pracovné stretnutie so starostami z obce Dlhá nad Oravou a Oravského Podzámku
 10:30 - 13:00: pracovné rokovanie s rektorom univerzity, s primátorom mesta Žilina a zástupcami Slovenského atletického zväzu
 13:00 - 14:00: rozhovor s médiami
 14:00 - 15:30: porada s riaditeľkou kancelárie predsedníčky
 15:30 - 22:00: vianočný večierok so zamestnancami úradu ŽSK
____________________________________________________________________

07.12.2019 (SOBOTA) 

 12:30 - 14:00: Medzinárodná kolkárska súťaž - Liga majstrov - dvetný zápas ŠKK Trstená Starek
 09:00 - 11:00: Návšteva združenia Ľudia proti hendikepu v Mútnom

____________________________________________________________________

08.12.2019 (NEDEĽA)

____________________________________________________________________

09.12.2019 (PONDELOK)

 07:00 - 08:30: administratíva
 08:30 - 10:00: porada vedenia úradu
 10:00 - 10:45: stretnutie so zástupcami odborového zväzu SLOVES
 11:00 - 12:00: pracovné prijatie vedúceho taipejskej reprezentačnej kancelárie
 12:30 - 13:30: stretnutie so zástupcami škôlky pre autistov v Martine
 13:30 - 14:30: pracovné stretnutie s poslankyňou NRSR
 14:30 - 15:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou Gymnázia na Varšavskej ceste v Žiline
 15:30 - 20:00: porada vedenia úradu spolu s podpredsedami ŽSK
____________________________________________________________________

10.12.2019 (UTOROK)

 08:00 - 10:00: porada vedenia úradu spolu s podpredsedami ŽSK
 10:30 - 11:00: administratíva
 11:30 - 12:00: stretnutie s riaditeľom Kysuckej galérie
 13:00 - 13:30: prijatie zamestnancov Gymnázia Veľká Okružná v Žiline
 14:00 - 14:30: prijatie prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov
 14:30 - 15:30: porada s riaditeľkou kancelárie predsedníčky
 15:30 - 17:00: administratíva
____________________________________________________________________

11.12.2019 (STREDA)

 08:00 - 09:00: porada s komunikačným oddelením
• 09:00 - 09:30: rozhovor s médiami
• 10:30 - 11:30: prijatie riaditeľky ZŠ v Terchovej spolu zo žiakmi
• 13:00 - 14:30: slávnostné otvorenie novorekonštruovanej práčovne a vonkajších spevnených plôch v CSS Žarec Čadca
 19:00 - 21:00: Vianočný koncert mesta Žilina
____________________________________________________________________

12.12.2019 (ŠTVRTOK)

 10:00 - 12:30: slávnostné oceňovanie zdravotníkov 2019
 14:00 - 15:00: stretnutie so Združením Jednota dôchodcov Slovenska
 18:00 - 19:00: Benefícia postihnutých optimizmom - Združenie nádej - sclerosis multiplex
____________________________________________________________________

13.12.2019 (PIATOK)

____________________________________________________________________

14.12.2019 (SOBOTA) 

 17:00 - 22:00: slávnostné oceňovanie osobností ŽSK

____________________________________________________________________

15.12.2019 (NEDEĽA)

____________________________________________________________________

16.12.2019 (PONDELOK)

 07:00 - 08:30: administratíva
 08:30 - 10:00: porada vedenia úradu
 10:00 - 10:45: stretnutie vedenia ŽSK s Transparency International Slovensko
 11:00 - 12:30: vianočná kapustnica s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 13:00 - 13:30: otvorenie školenia Transparency International Slovensko
 13:30 - 14:00: porada s odborom reginálneho rozvoja
 14:00 - 14:30: stretnutie so starostom obce Blatnica
 14:30 - 15:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou Gymnázia Hlinská v Žiline
 15:00 - 15:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou Gymnázia na Varšavskej ceste
___________________________________________________________________

17.12.2019 (UTOROK)

 07:00 - 10:30: pracovné stretnutie dopravnej skupiny
 10:30 - 12:00: valné zhromaždenie IDS ŽK
 13:00 - 13:30: pracovné stretnutie s gen. riaditeľom SAD Žilina
 13:30 - 14:00: pracovné stretnutie so zástupcami SLSP
 14:30 - 16:00: stretnutie s občanmi
 18:00 - 20:00: Spýtaj sa vašich - diskusia s predsedníčkou v Trstenej
____________________________________________________________________

18.12.2019 (STREDA)

 08:30 - 09:30: pracovné stretnutie so zástupcami Hádzanárskeho klubu v Žiline
• 10:00 - 11:00: koncoročné stretnutie riaditeľmi kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
• 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie so zamestnancami úradu
• 14:00 - 14:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou Gymnázia Veľká Okružná v Žiline
 15:00 - 16:00: pracovná porada s komunikačným oddelením
____________________________________________________________________

19.12.2019 (ŠTVRTOK)

 08:00 - 10:00: pracovné stretnutie s riaditeľmi odborov
 10:30 - 11:30: pracovné rokovanie so zástupcami odborov SLOVES
 12:30 - 18:30: pracovná cesta do Bratislavy
____________________________________________________________________

20.12.2019 (PIATOK)

 DOVOLENKA
____________________________________________________________________

21.12.2019 (SOBOTA) ____________________________________________________________________

22.12.2019 (NEDEĽA)

____________________________________________________________________