AUGUST 2020


01.08.2020 (SOBOTA)
_____________________________________________________________

02.08.2020 (NEDEĽA)
_____________________________________________________________

03.08.2020 (PONDELOK)

• DOVOLENKA
_____________________________________________________________

04.08.2020 (UTOROK)

 07:30: odchod do Bratislavy 
• 10:00: pracovné stretnutie s predsedom vlády SR
_____________________________________________________________

05.08.2020 (STREDA)

• DOVOLENKA
_____________________________________________________________

06.08.2020 (ŠTVRTOK)

• DOVOLENKA
_____________________________________________________________

07.08.2020 (PIATOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:00: pracovné stretnutie so zamestnancami odboru dopravy ŽSK
• 10:00 - 11:00: stretnutie so zástupcami ZŤP
• 13:00 - 14:30: pracovné stretnutie so zamestnancami úradu ŽSK
_____________________________________________________________

08.08.2020 (SOBOTA)
_____________________________________________________________

09.08.2020 (NEDEĽA)
_____________________________________________________________

10.08.2020 (PONDELOK)

• 07:00 - 07:30: administratíva
 07:30: odchod do Bratislavy 
• 10:00: 15:30: pracovné rokovanie SK 8 s predsedom parlamentu SR a tlačová konferencia v Bratislave
_____________________________________________________________

11.08.2020 (UTOROK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 10:00: porada vedenia úradu ŽSK
• 12:00 - 13:00: pracovné stretnutie so zamestnancami úradu ŽSK
• 13:00 - 14:30: pracovné stretnutie so zamestnancami odboru dopravy ŽSK 
_____________________________________________________________

12.08.2020 (STREDA)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:00: pracovné stretnutie s podpredsedom ŽSK 
• 09:00 - 10:00: pracovné stretnutie s primátorom mesta Martin
• 14:00 - 15:00: pracovné stretnutie so zástupcami združenia cestných dopravcov SR ČESMAD
• 15:00 - 15:30: pracovné stretnutie so zamestnancami úradu ŽSK a vedením úradu ŽSK
• 16:00: stretnutie s občanmi na cyklotrase pri Budatínskom hrade 
_____________________________________________________________

13.08.2020 (ŠTVRTOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 08:30: stretnutie s občanom
• 09:00 - 10:00: stretnutie s účastníkmi tábora v Bábkovom divadle
• 11:00 - 11:30: pracovné stretnutie s vedúcou odboru zdravotníctva ŽSK
• 13:00 - 14:00: pracovné stretnutie s prednostkou OÚ Námestovo
• 14:30 - 15:30: pracovné stretnutie so zástupcami projektu Godzone 
_____________________________________________________________

14.08.2020 (PIATOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
 08:00 - 09:00: stretnutie s predsedom dobrovoľníckeho centra V.I.A.C.
 09:00 - 09:30: stretnutie s riaditeľom HaZZ, Žilina  
• 13:00 - 14:30: pracovné stretnutie so zamestnancami úradu ŽSK
_____________________________________________________________

15.08.2020 (SOBOTA)
_____________________________________________________________

16.08.2020 (NEDEĽA)
_____________________________________________________________

17.08.2020 (PONDELOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:30: porada podpredsedov ŽSK
• 10:00 - 10:30: pracovné stretnutie s primátorom mesta Turčianske Teplice
• 13:00 - 14:30: pracovné stretnutie riadiaceho tímu EVS
• 16:00 - 17:00: účasť na kultúrnom podujatí - "Zachráňte slovenčinu"
_____________________________________________________________

18.08.2020 (UTOROK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 10:00: porada vedenia úradu ŽSK
• 10:30 - 11:30: pracovné stretnutie s rektorom ŽU
• 13:30 - 14:00: pracovné stretnutie s riaditeľom KNsP
• 15:00 - 15:30: stretnutie s občanom
_____________________________________________________________

19.08.2020 (STREDA)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:00: pracovné stretnutie so zamestnancami kancelárie predsedníčky ŽSK
• 10:00 - 11:30: pracovné stretnutie s dopravnou komisiou
• 11:30 - 12:30: pracovné stretnutie s primátorom mesta Kysucké nové mesto
• 13:30 - 14:30: pracovné stretnutie so zamestnancami personálneho oddelenia úradu ŽSK
• 14:30 - 16:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou ekonomického oddelenia úradu ŽSK
• 16:00 - 17:00: pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie predsedníčky ŽSK
• 17:00 - 18:00: pracovné stretnutie s riaditeľom úradu ŽSK
____________________________________________________________

20.08.2020 (ŠTVRTOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:30 - 09:30: stretnutie s poslancom ŽSK
• 09:30 - 10:00: stretnutie s riaditeľom odboru kultúry ŽSK
• 10:00 - 10:30: stretnutie s občanom
• 11:30 - 12:00: stretnutie s občanom
• 13:00 - 14:30: pracovné stretnutie so zástupcami KEM
• 14:30 - 15:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru verejného obstarávania ŽSK
• 15:30 - 16:00: stretnutie s médiami
_____________________________________________________________

21.08.2020 (PIATOK)

• 08:30: návšteva nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
_____________________________________________________________

22.08.2020 (SOBOTA)

• 10:30 - 11:00: Otvorenie Workoutovej súťaže - KING OF THE NORTH
• 11:00 - 11:30: Slávnostné otvorenie majstrovstiev SR veteránov v ťažkom päťboji  
• 12:00 - 12:30: Otvorenie MŠ v Liptovskej Štiavnici
• 14:00 - 15:00: Pietny akt - Výročie SNP v Kunerade
_____________________________________________________________

23.08.2020 (NEDEĽA)
_____________________________________________________________

24.08.2020 (PONDELOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 09:30: porada podpredsedov ŽSK
• 10:00 - 11:00: pracovné stretnutie so zamestnancami odboru dopravy ŽSK
• 11:00 - 12:30: pracovné rokovanie so zástupcami  spoločnosti ARRIVA
• 13:00 - 13:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru školstva ŽSK
• 13:30 - 15:00: pracovné stretnutie riadiaceho tímu EVS
• 15:00 - 16:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou ekonomického oddelenia úradu ŽSK a riaditeľom odboru správy majetku a investícií ŽSK
_____________________________________________________________

25.08.2020 (UTOROK)

• 07:00 - 07:30: administratíva
• 07:30 - 08:00: nahrávanie pre média
• 08:00 - 09:30: porada vedenia úradu ŽSK
• 09:30 - 10:00: pracovné stretnutie so zamestnancami odboru  odboru správy majetku a investícií ŽSK
• 10:00 - 11:00: účasť na Rada seniorov
• 11:00 - 12:00: pracovné stretnutie s rakúskou veľvyslankyňou
• 12:30: odchod do Námestova
• 14:00 - 15:30: otvorenie komunitného centra v Námestove
_____________________________________________________________

26.08.2020 (STREDA)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:30: odchod do Bytče
• 09:00 - 10:00: pracovné stretnutie s primátorom mesta Bytča
• 10:00 - 11:30: pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru sociálnych vecí ŽSK
• 13:00 - 15:00: pracovné stretnutie so zamestnancami odboru školstva ŽSK
• 15:00 - 15:30: pracovné stretnutie so zamestnancami právneho oddelenia úradu ŽSK
• 16:00 - 17:00: pracovné stretnutie s veľvyslankyňou USA
____________________________________________________________

27.08.2020 (ŠTVRTOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 08:30: stretnutie s občanom
• 09:30: odchod na Makov
• 11:00 - 12:30: Pietny akt - Výročie SNP, Makov
• 14:30 - 15:00: stretnutie s občanom
• 15:30 - 17:00: Správna rada - Nadácia ŽSK
_____________________________________________________________

28.08.2020 (PIATOK)

• 07:00 - 07:30: administratíva
• 07:30 - 08:00: pracovné stretnutie s podpredsedom ŽSK
• 08:00 - 09:00: Krízový štáb ŽSK
• 10:00 - 11:00: Pietny akt - Výročie SNP, Žilina
• 11:00 - 12:00: návšteva DSS Letokruhy - životné jubileum 100 rokov
• 13:00 - 13:30: pracovné stretnutie so zástupkyňou spoločnosti NUNEZ NFE
• 13:30 - 14:00: stretnutie s občanom
• 14:00 - 14:30: stretnutie s občanom
• 14:30 - 15:00: stretnutie s občanom
• 15:30: odchod do Strečna
• 16:00 - 17:00: Pietny akt - Výročie SNP, Strečno
_____________________________________________________________

29.08.2020 (SOBOTA)
_____________________________________________________________

30.08.2020 (NEDEĽA)

• 11:00 - 12:00: Pietny akt - Výročie SNP, Petrovice
_____________________________________________________________

31.08.2020 (PONDELOK)

• 07:30 - 08:00: administratíva
• 08:00 - 10:00: porada podpredsedov ŽSK
• 10:30 - 11:00: stretnutie s občanom
• 12:00 - 13:00: pracovné stretnutie so zamestnancami úradu ŽSK
• 13:00 - 14:30: pracovné stretnutie riadiaceho tímu EVS
• 15:00 - 16:30: pracovné stretnutie s zástupcom projektu GODZONE
_____________________________________________________________