Životopis

Peter Weber

 

 

 • Meno a priezvisko: Ing. Peter Weber
 • Rok narodenia: 1976
 • Národnosť: slovenská
 • Trvalé bydlisko: Bytča

Vzdelanie: 

 • 1994 - 1999 - Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, odbor: cestné staviteľstvo
 • 1990 - 1994 - Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline, odbor: pozemné staviteľstvo

Profesionálna kariéra:

 • 2018 - súčasnosť - podpredseda Žilinského samosprávneho kraja
 • 2016 - súčasnosť - Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o., člen správnej rady
 • 2014 - súčasnosť - poslanec Mestského zastupiteľstva v Bytči a člen mestskej rady
 • 2009 - súčasnosť - Ingsteel spol. s r.o.
 • 2007 - 2009 - Agentúra AMP
 • 2006 - 2010 - poslanec Mestského zastupiteľstva v Bytči a člen mestskej rady
 • 2005 - súčasnosť - poslanec Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, člen Finančnej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
 • 2005 - 2008 - predseda Finančnej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
 • 2004 - 2006 - Krajský školský úrad v Žiline, prednosta, štatutárny zástupca  
 • 2003 - Okresný úrad v Bytči, prednosta, štatutárny zástupca 
 • 2001 - 2003 - Kontrakting, a.s. 
 • 2000 - 2001 - VÁHOSTAV, a.s.
 • 1999 - MABO PREFABBRICATI S.p.A., Bibbiena , Taliansko, stáž 

Doplňujúce vzdelanie:

 • 2006 - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Posilnenie regionálnych a lokálnych kapacít pre riadenie a realizáciu pomoci zo štrukturálnych fondov (osvedčenie)
 • 2005 - Inštitút pre verejnú správu, Protokol a spoločenská etiketa
 • 2004 - 2006 - Žilinská univerzita v Žiline, doplňujúce pedagogické štúdium
 • 2003 - Inštitút pre verejnú správu, Adaptačné prípravne vzdelávanie riadiaceho zamestnanca vo verejnej správe

Zaujímavosti: 

 • ovláda anglický jazyk na úrovni TELC - B1, pasívne nemecký jazyk
 • odborná spôsobilosť v oblasti verejného obstarávania
 • záujmy: cestovanie, spoločenské dianie, šport, vzdelávanie


Aktualizované: 14. 2. 2018