Životopis

Igor Janckulík

 

 

 • Meno a priezvisko: Bc. Igor Janckulík
 • Rok narodenia: 1968
 • Národnosť: slovenská
 • Trvalé bydlisko: Krušetnica

Vzdelanie:

 • 2014 – 2017 - VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o, Bratislava, Ústav sociálnej práce Tomislava Kolakoviča, Trstená
 • 1985 – 1987 - Stredné odborné učilište strojárske, Dolný Kubín - Kňažia
 • 1982 – 1985 - Stredné odborné učilište strojárske, Námestovo

Pracovné skúsenosti:

 • 2018 - súčasnosť - podpredseda Žilinského samosprávneho kraja 
 • 2016 - 2018 - splnomocnenec vlády SR pre rýchlostné cesty 
 • 2016 - 2020 - poslanec NR SR 
 • 2013 - súčasnosť - poslanec Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja  
 • 2012 - súčasnosť - Janckulík - SK, s.r.o., spoločník
 • 2012 - 2015 - Janckulík - SK, s.r.o.,  konateľ, ubytovacie služby, maloobchod - veľkoobchod
 • 2002 - súčasnosť - Janckulík, s.r.o., spoločník
 • 2002 - 2015 - Janckulík, s.r.o., konateľ, predaj záhradnej techniky, opravy záhradnej techniky; Obchodné zastúpenie značkovej predajne Orange - prevádzkovanie do 06/2013
 • 1992 - súčasnosť - Igor Janckulík SAT Electronic I&R, majiteľ, obchodná činnosť v rámci voľnej živnosti
 • 1991 - 1993 - Výroba satelitnej techniky Ostrava, vedúci výroby
 • 1989 - 1991 - ZŤS Námestovo, obrábač kovov
 • 1987 - 1989 - základná vojenská služba

Zaujímavosti:

 • ovláda aktívne ruský jazyk, pasívne nemecký jazyk
 • r. 2008 až po súčasnosť - zakladateľ a zároveň podpredseda Oravského záchranného systému o.z., Oravský záchranný systém je výkonný a projektovo manažérsky inštitút v oblasti záchrany a ochrany života, zdravia osôb a majetku, pomoci, prevencie, zdravotnej starostlivosti, ochrany prírody. Hlavnou činnosťou je vyhľadávanie stratených a zranených osôb.
 • predseda stolnotenisového oddielu Krušetnica
 • člen výkonného výboru Okresného zväzu stolného tenisu v Dolnom Kubíne
 • vodičský preukaz A, B, C, T
 • záujmy: stolný tenis, futbal, nohejbal, plávanie, turistika, cestovanie 


Aktualizované: 14. 2. 2018