Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – vzor

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s jej prílohami je vypracovaný Centrálnym koordinačným orgánom.
Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré budú uzatvárané medzi poskytovateľom a prijímateľmi zohľadnia špecifické podmienky poskytnutia pomoci definované v prípade príslušnej investičnej priority, resp. špecifického cieľa IROP (napríklad použitý systém financovania projektov, periodicitu zasielania priebežných monitorovacích správ, ukazovatele na úrovni projektu a pod.).

Aktuálny vzor Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Verzia  Názov Dátum vydania Dátum účinnosti

10

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)

30.4.2021

 

15.6.2021


Aktuálny vzor Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku upravený pre projekty financované z IROP

Verzia

Názov

Dátum vydania

Dátum účinnosti

10

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z IROP

6.8.2021

6.8.2021Verzia

Názov

Dátum vydania

Dátum účinnosti

1

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)

20.04.2015

20.04.2015

2

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)

30.11.2015

30.11.2015

3

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)

11.02.2016

11.02.2016

4

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)

22.12.2017

22.12.2017

5

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)

30.04.2018

30.04.2018

5

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) - korigendum 1.6.2018

30.04.2018

30.04.2018

6 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) 31.10.2018 31.10.2018
7 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) 29.04.2019 30.04.2019
8 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)  31.10.2019 31.10.2019
9 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) 31.10.2020 31.10.2020

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.08.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky