Workshop k výzve na predkladanie PZ s kódom IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno - poradenským centrom pre EŠIF NSK si Vás dovoľuje pozvať na workshop, ktorého cieľom bude prezentácia výzvy v rámci ŠC 2.1.1 - Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6.

Miesto: Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, 949 01, Kongresová sála - kapacita 220 osôb
Dátum: 03.máj 2018

Čas: 10:00 hod

Z kapacitných dôvodov si Vás dovoľujeme poprosiť o zaslanie menného zoznamu max. 2 nominovaných zástupcov na mailovú adresu najneskôr do 25.4.2018 do 12:00 hod.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.04.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky